A

Dağıtım Şirketleri Endeks Sorunları ve Çözüm Önerileri Atölye Çalışması Değerlendirme Formu / 14.09.2018 / Workinton Levent 199

[]
1 Step 1

Düzenlenen atölye çalışmasını değerlendirmek ve bundan sonra düzenlenecek olan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla lütfen aşağıdaki sorulara yanıt veriniz.Değerlendirmeleriniz doğrultusunda yapılacak düzeltici aktiviteler için lütfen 'Kesinlikle katılmıyorum', 'katılmıyorum' ve 'kararsızım' olarak değerlendirdiğiniz alanlarla ilgili somut önerilerinizi belirtiniz.

Sayaç Okuyan Kurum Adı

A. Atölye Çalışmasının Planlanması ve Uygulaması

1.   Atölye çalışmasının amaçları ve kapsamı açıkça belirtilmişti ve ihtiyaçlara uygundu.
1. Açıklama
2. Atölye çalışmasına ayrılan zaman yeterliydi.
2. Açıklama
3.   Belirtilen sorunlar listesi ihtiyaçlara uygundu.
3. Açıklama
4. Sorunlarla ilgili açıklamalar ve analizler yeterliydi.
4. Açıklama
5. Sorunlarla ilgili belirtilen ara çözüm önerileri uygundu.
5. Açıklama
6. Çalışmada katılımcıların aktif katılımı sağlanabildi.
6. Açıklama
7. Sorulara verilen cevaplar tatmin edici ve açıklayıcıydı.
7. Açıklama
8. Yaptığım önerilerin anlaşıldığını/değerlendirileceğini düşünüyorum.
8. Açıklama
9. Atölye çalışmasında ele alınan sorunlar yeterli düzeyde tartışılabildi.
9. Açıklama

B. Atölye Sonu Kazanımlar ve Beklentiler

10. Atölye çalışması sonucunda uygun çözüm önerileri getirileceğini düşünüyorum.
10. Açıklama
11. Çözüm önerilerinin hayata geçirileceğine inanıyorum.
11. Açıklama
12. Çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi ve takibi için belirlenen yöntemlerin (rapor, etki analizi raporu vb.) etkili olduğunu düşünüyorum.
12. Açıklama

C. Genel Değerlendirme

13. Atölye çalışmasını genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?
13. Açıklama

Atölye çalışması ile ilgili eklemek istediğiniz hususları belirtiniz.

Düşünceleriniz
0 /

EPİAŞ’tan Serbest Tüketici süreçlerine ilişkin başka hangi konularda atölye çalışması yapılmasını talep edersiniz?

Talepleriniz
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder