A

EĞİTİM

Ana faaliyet konusu organize spot elektrik piyasalarının etkin, şeffaf ve güvenilir şekilde işletilmesi olan EPİAŞ, bu amaç doğrultusunda hızla gelişen elektrik piyasalarına ilişkin bilgi düzeyinin artırılmasına ve piyasa katılımcılarının ticari faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesine katkı sağlamak adına eğitim faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Bununla beraber, toplumda enerji konularında bilgi seviyesinin artırılmasına yönelik olarak konferans, seminer ve eğitimler düzenlemek,  piyasa aktörleri ile profesyonellerini bir araya getirmek ve bilgi alışverişini sağlamak amaçlanmaktadır.

EPİAŞ olarak,  piyasa katılımcılarına ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere, piyasa kurallarını tanımlayan mevzuat ve ilgili yönetmeliklerdeki değişiklikler ile bu düzenlemeler kapsamında değişen operasyonel ve idari süreçlere uyum sağlamaları adına eğitimler verilmektedir. Buna ek olarak EPİAŞ’ın faaliyet alanıyla ilgili konularda kişi, kurum ve kuruluşlara genel içerikli eğitimler de düzenlenmektedir.

EPİAŞ tarafından düzenlenen eğitimler:

EPİAŞ Elektrik Piyasaları Eğitimi

 • Gün Öncesi Piyasası
 • Gün İçi Piyasası
 • Uzlaştırma
 • Teminat Yönetimi
 • Serbest Tüketici İşlemleri

Doğal Gaz STP Eğitimi

 • Organize Toptan Satış Piyasası (OTSP)
 • BOTAŞ ŞİD Değişiklikleri
 • Kayıt
 • Piyasa İşlemleri
 • Teminat
 • Uzlaştırma-Avans-Fatura
 • Takasbank İşlemleri

Kurumumuza yapılacak eğitim talepleri, linkte yer alan EPİAŞ Eğitim Talep Formunun doldurulmasını takiben ileriye dönük eğitim planlamasında değerlendirmeye alınacaktır.