A

EPİAŞ 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulumuzun 15 Şubat 2019 tarihinde almış olduğu karar gereği; Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2019 tarihinde, saat: 15:00’da, Şirket Merkezimiz olan Maslak Mahallesi Taşyonyası Sokak F2 Blok No:1 F/11 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.

1- Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Metni

2- Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

3- Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği

4- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

5- EPİAŞ 31 Aralık 2018 TFRS Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar

6- EPİAŞ Bağımsız Denetçi Raporu RESK Görüşü

7- Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi

8- Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılabilecekler Listesi