PTF (TL/MWh)
Piyasa Takas Fiyatı
00:164.50| 01:164.50| 02:139.39| 03:99.99| 04:4.41| 05:122.56| 06:122.57| 07:254.68| 08:320.98| 09:299.19| 10:299.18| 11:313.46| 12:232.12| 13:229.54| 14:260.00| 15:270.00| 16:299.19| 17:322.04| 18:321.65| 19:290.10| 20:299.03| 21:269.62| 22:245.03| 23:219.19|
SMF (TL/MWh)
Sistem Marjinal Fiyatı
00:144.50| 01:144.50| 02:119.39| 03:79.99| 04:4.41| 05:0.00| 06:0.01| 07:119.30| 08:--- | 09:--- | 10:--- | 11:--- | 12:--- | 13:--- | 14:--- | 15:--- | 16:--- | 17:--- | 18:--- | 19:--- | 20:--- | 21:--- | 22:--- | 23:--- |
AOF (TL/MWh)
Ağırlıklı Ortalama Fiyat
00:163.81| 01:164.08| 02:138.58| 03:99.82| 04:8.12| 05:120.87| 06:121.95| 07:250.12| 08:317.30| 09:294.98| 10:292.00| 11:309.16| 12:229.63| 13:227.26| 14:256.48| 15:266.15| 16:298.91| 17:319.12| 18:318.70| 19:285.60| 20:289.32| 21:273.19| 22:254.78| 23:226.64|
  • GRF (TL / '000Sm³) 22/01/2019 : 1539.32
  • DGAF (TL / '000Sm³) 22/01/2019 : 1585.5
  • DGSF (TL / '000Sm³) 22/01/2019 : 1493.14

Kurumsal Duyurular

RSS
RSS

FİLTRELE

TARİH ARALIĞINA GÖRE

  -     -   OK YAKIN TARİH : OK

ARAMA

KURUMSAL DUYURULAR

Tarih Saat Kategori Duyuru Başlığı Önizleme Duyuru İçeriği
14.10.2015 14.10.2015 11:05 Kurumsal Şeffaflık Çalıştayı Beklenti Anketi Tarihi Hakkında

07/10/2015 tarihinde duyurusu yapılan Şeffaflık Çalıştayı Beklenti Anketi’ne son katılım tarihi 30 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Siz değerli piyasa katılımcılarımızın görüşlerini değerlendirerek daha sağlıklı ihtiyaç analizi yapmak ve yeterli sayıda üretim, dağıtım, tedarik lisansı sahibi piyasa katılımcısının da ankete katılımını sağlamak amacıyla başvuru süresi uzatılmıştır. SMS yoluyla bildirimi yapılan anket parolanız tarafınıza ulaşmadıysa lütfen parola talepleriniz için anket@epias.com.tr adresiyle irtibata geçiniz.

İyi çalışmalar dileriz.

12.10.2015 12.10.2015 12:06 Kurumsal EPİAŞ’ın Yeni Şirket Adresi ve Fatura Bilgileri Hakkında Duyuru

Şirket merkezi adres değişikliğimiz 06.10.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil ve ilan edilmiştir.

Buna göre Piyasa Katılımcısı firmalar tarafından Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamında 15 Ekim 2015 tarihi itibariyle tahakkuk edecek faturalar Şirketimiz (ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. – EPİAŞ) adına düzenlenecektir. Faturalarda yer alması gereken Unvan, Adres, Vergi Dairesi ve Vergi Sicil numaralarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Plaza, No:199 Kat: 4 – 5 Şişli – İSTANBUL
Vergi Dairesi: Zincirlikuyu 
Vergi Sicil No: 335 044 1785 
 

Not: Hali hazırda E-Fatura Uygulamamız Bulunmamaktadır.

07.10.2015 07.10.2015 08:28 Kurumsal Piyasa Katılımcılarının Dikkatine, “Şeffaflık Çalıştayı Beklenti Anketi” Yayımlanmıştır

14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunmak ve esas sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere kurulmuş olan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ), “Piyasa İşletmecisi” sıfatıyla piyasa işletim faaliyetine başlayacağından piyasa katılımcıları ile TEİAŞ arasında daha önceden yapılmış olan elektrik piyasalarına ilişkin anlaşmaların, Piyasa Katılımcıları ile Şirketimiz arasında yeniden imzalanması gerekmektedir.

Bu bakımdan, 14 Nisan 2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin “Piyasa Katılım Anlaşması, Gün Öncesi Piyasa Katılım Anlaşması ve Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması” başlıklı 25 inci maddesi hükmü gereği, Piyasa İşletmecisi sıfatıyla Şirketimiz tarafından tip “Piyasa Katılım Anlaşması”, “Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması” ve “Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması” hazırlanmış ve söz konusu anlaşmalar Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 14/08/2015 tarih ve 31189 sayılı Başkanlık Makamı onayı ile uygun görülmüş bulunmaktadır.

Bu itibarla, Şirketinize kargo yolu ile gönderilen yazımız ekinde yer alan tip Piyasa Katılım Anlaşması (zorunlu), Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması (isteğe bağlı) ve Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması’nın (isteğe bağlı), her sayfasına şirket kaşesi basılarak ve şirketinizin imza sirkülerinde belirtilen yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak ve tarih alanları da, sözleşmelerin Şirketimiz Yetkilileri tarafından imzalama tarihi geçerli olacağından boş bırakılarak Şirketiniz yetkililerinin imza sirkülerinin aslı ile birlikte en geç 25.08.2015 tarihinde Şirketimizde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Kargo da yaşanan sorunlar nedeniyle anlaşmaların elinize geçmemesi durumunda kısa süre içerisinde Şirketimiz ile iletişime geçmeniz durumunda anlaşmalar tarafınıza ulaştırılacaktır.

18.08.2015 18.08.2015 10:57 Kurumsal Türkiye Elektrik Piyasası Katılımcılarının Risk Yönetim Yaklaşımları Araştırması Anketi

Değerli Katılımcılar,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen TUBİTAK destekli “Elektrik Fiyatlarının Finansal Modellemesi ve Risk Yönetimi” konulu proje kapsamında; “Türkiye elektrik piyasası katılımcılarının risk yönetim yaklaşımları” araştırılmaktadır. Bu kapsamda, çalışmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde aşağıda linki yer alan anket formunu 2 Ekim 2015 tarihine kadardoldurup göndermeniz beklenmektedir. Söz konusu anketin, ülkemizde faaliyet gösteren enerji firmalarının risk yönetim yaklaşımlarına ışık tutması beklenmektedir.
https://www.surveymonkey.com/r/C8BJPSC

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, akademik nitelikli olan araştırmada, veri gizliliği ilkesine kesinlikle riayet edileceği bildirilmiştir. Anket katılımcıları;
16 Ekim 2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 No’lu Toplantı Salonunda 09:00 – 18:00 arasında gerçekleştirilecek olan “Elektrik Piyasalarında Finansal Modelleme ve Risk Yönetimi Çalıştayı”ndan ücretsiz faydalanabilecektir.

İlgi gösterip, vakit ayırdığınız için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Çalıştay tarihinde veya içeriğin

26.06.2015 26.06.2015 10:55 Kurumsal Piyasa katılımcılarıyla buluşmamıza ilişkin 26.06.2015 tarihli basın açıklaması