PTF (TL/MWh)
Piyasa Takas Fiyatı
00 :179,05 |01 :164,00 |02 :145,01 |03 :134,74 |04 :134,00 |05 :133,99 |06 :163,99 |07 :200,55 |08 :211,83 |09 :219,48 |10 :225,00 |11 :227,82 |12 :221,64 |13 :228,18 |14 :232,34 |15 :230,71 |16 :229,10 |17 :220,00 |18 :212,50 |19 :210,40 |20 :211,18 |21 :209,83 |22 :204,76 |23 :186,18 |
SMF (TL/MWh)
Sistem Marjinal Fiyatı
00 :------ |01 :------ |02 :------ |03 :------ |04 :------ |05 :------ |06 :------ |07 :------ |08 :------ |09 :------ |10 :------ |11 :------ |12 :------ |13 :------ |14 :------ |15 :------ |16 :------ |17 :------ |18 :------ |19 :------ |20 :------ |21 :------ |22 :------ |23 :------ |
AOF (TL/MWh)
Ağırlıklı Ortalama Fiyat
00 :176,92 |01 :163,72 |02 :134,45 |03 :129,21 |04 :125,00 |05 :125,00 |06 :164,00 |07 :203,45 |08 :211,84 |09 :219,29 |10 :224,29 |11 :227,82 |12 :221,64 |13 :228,16 |14 :232,30 |15 :------ |16 :------ |17 :------ |18 :------ |19 :------ |20 :------ |21 :209,83 |22 :204,75 |23 :------ |

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında e-MBA sertifika programını tamamladı. İş hayatına NETAŞ’ta Ar-Ge mühendisi olarak başladı. İş hayatı boyunca enerji ve Telekomünikasyon firmalarında değişik kademelerde yöneticilik yaptı. 1994 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ’ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığında, İştirakler Genel Koordinatörü olarak; İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yaptı. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği’nin (TESAB) kurucuları arasında yer alan Dönmez, aynı zamanda TESAB yönetim kurulu üyeliği de yaptı. 4 Ocak 2008’de EPDK Kurul üyeliğine atanan Dönmez, EPDK’nın üyesi olduğu ERRA’da (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği) 2008 ve 2010 Genel Kurullarında üye ülkelerin temsilcileri tarafından Yönetim Kurulu üyesi seçildi. ERRA’nın strateji raporunun hazırlanmasına öncülük ederek, arz güvenliği komitelerinde görev aldı. Enerji sektöründe birçok yazı ve rapora imza atarak; arz güvenliği, enerji yoksulluğu, doğal gaz projeksiyonları, enerji sektöründe Ar-Ge, stratejik planlama, performans yönetimi, fizibilite hazırlama, organizasyon geliştirme ve şirketlerin AB’ye uyumu gibi konularında çalışmalar yürüttü. 24.12.2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. 22.03.2016 tarihinde yapılan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. ( EPİAŞ) Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

20 Nisan 1970 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye bölümünde tamamladı (1994). “Finansal Kaynakların Yönetimi” üzerine Carnegie Mellon Üniversitesinden (A.B.D) yüksek lisans (1998), “Türkiye’de Yapılan Finansal Reformların Ekonomik Analizi” başlıklı teziyle de Kansas Üniversitesinden (A.B.D) doktora (2004) derecelerini aldı. Lisansüstü eğitimi boyunca Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan farklı üniversite ve kuruluşlarda analist, uzman, öğretim görevlisi ve misafir profesör olarak çalıştı. Ağustos 2004 – Ağustos 2007 arasında Benedict College, İşletme Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümünde (A.B.D) tam zamanlı Yardımcı Doçent olarak çalışan ve Ocak 2006’da Kaufman FastTrac (A.B.D) Business Training (Pratik İşletme Eğitmenliği) Sertifikası almaya hak kazanan Dr. Ulussever, aynı zamanda üniversitenin iştirak ve şirketlerinde pratik işletme eğitmeni, araştırmacı, proje danışmanı ve finansal danışman olarak görev yaptı. Ağustos 2007’den itibaren Kral Fahd Petrol & Mineral Üniversitesi, Finans ve Ekonomi bölümünde (Suudi Arabistan) çalışmaya başlayan Dr. Ulussever, akademik hayatı boyunca çok sayıda uluslararası akademik sempozyumda sunumlar yaptı, müzakerelerde bulundu, oturumlara başkanlık etti ve bir çok araştırma projelerinde proje yürütücüsü ve danışman olarak aktif görevler aldı. Uluslararası hakemli dergilerde birçok makale ve kitap kritikleri yayımlanan ve Şubat 2013’de Doçent olan Dr. Ulussever, bazı uluslararası akademik dergi ve kurumun bilimsel ve yayın kurullarında da görev yapmaktadır. Haziran 2010 – Haziran 2014 arasında T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansında Baş Proje Direktörü ve körfez ülkelerinden sorumlu Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulunan Dr. Ulussever, aynı zamanda Ajansda görev yapan uzman ve direktörlere ekonomi, finans ve yatırım içerikli düzenli eğitimler verdi. 5 Nisan 2013’de Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Nisan 2015 – Nisan 2016 arasında Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2015 – Temmuz 2016 arasında da İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İktisat Bölümü kurucu başkanlığını da deruhte eden Dr. Ulussever, Haziran 2014 - Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümünde Doçent olarak akademik çalışmalarına devam etmiştir. 30 Eylül 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna atanan Dr. Ulussever, Kurul Üyesi (Kurul Başkan Vekili) ve Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu görevini sürdürmektedir. Şubat 2015’te Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş. (EPİAŞ) kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak ataması yapılan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmekte olan Dr. Ulussever, ileri derecede İngilizce, orta düzeyde Arapça bilmekte olup evli ve 4 çocuk babasıdır.        

1975 yılı İspir/Erzurum doğumlu,1996 yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kariyerine serbest avukatlık ile başladıktan sonra Devres Hukuk Bürosu ve Zorlu Holding A.Ş.'de devam etmiştir. 2010 yılında Çalık Holding A.Ş bünyesine katılan Yazar, Çalık Enerji İşleri Hukuk Direktörlüğü'nün yanı sıra, Çalık YEDAŞ ve ARAS EPAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 12.01.2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine atanmıştır. 22.03.2016 tarihinde yapılan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. ( EPİAŞ) Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tahsin Yazar evli ve iki çocuk babasıdır.

1974 yılında Denizli’de doğan Himmet Karadağ, 1991 yılında Antalya Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi İşletme ve İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne giren Karadağ, 1995 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise 2010 yılında Exeter Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Himmet Karadağ, iş hayatına 1998 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Gelir Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1999-2002 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı, 2002-2005 yılları arasında ise Hesap Uzmanı olarak çalıştı. 2005-2006 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Başkan Danışmanı, 2006-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Karadağ, 2009-2011 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nda Baş Hesap Uzmanlığı ve Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Himmet Karadağ, 2011-2012 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’nda Kurul Üyeliği görevini üstlendi ve 1 Ocak 2016 tarihinde de Kurul Başkanvekili oldu. Himmet Karadağ, 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Karadağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

1974 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Ekonomi bölümlerinde tam burslu olarak öğrenim gördü, 2000 yılında Ekonomi Bölümünden şeref derecesi ile mezun oldu. Aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu’nun açtığı sınavı kazanarak bu kurumda uzman yardımcısı olarak kariyerine başladı. SPK Denetleme Dairesinde 2001-2004 yılları arasında İstanbul’da, 2004-2010 yıllarında Ankara’da görev yaptı. Bu dönemde Cenevre Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (HEI) Uluslararası Ekonomi Bölümünde bir dönem yüksek lisans dersleri aldı (2005). İngiltere’de Leeds Üniversitesi Business School’da Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans derecesini tamamladı (2008). 2010 yılının başında Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)’a Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. BOTAŞ’ta Muhasebe ve Finansman, Strateji Geliştirme (Planlama ve Bütçe), İkmal, Basın ve Halkla İlişkiler daireleri ile Ceyhan Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcılığı görevini iki yıl süre ile yürüttü. 2009-2013 yılları arasında özelleştirme kapsam ve programına alınan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.2012 yılında kendi isteği ile BOTAŞ’taki görevinden ayrılarak SPK’daki görevine döndü. 2013 yılında itibaren de Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü görevini yürütmektedir.12.02.2015 tarihinde T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin ilk Yönetim Kurulu’nda C Grubu payları temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

1985 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesini bitirdi. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde Hitit Menkul değerlerde çalışmaya başladı. 1992-1994 yılları arasında Türk Eximbank Hazine ve Finansman Bölümünde çalıştı. Daha sonra 1994-1998 yılları arasında NY Institute of Technology (Old Westbury) de MBA derecesi aldı ve aynı dönemde Merrill Lynch Private Clientele Group bünyesinde staj ve Broadway Inc.,’de 2 yıl süresince çalıştı. 1998 yılında Türkiye’ye dönerek, Demirbank Hazine departmanında başladığı kariyeri daha sonra bu bankanın HSBC tarafından satın alınması ile HSBC bünyesinde 2004 yılına kadar devam etti. Bu süre içerisinde Uluslararası Sermaye Piyasaları, Hazine Satış ve Türev Ürünler masalarında çalıştı. 2004 yılında Kazakistan’da Central Asian Financial Advisory Services (CAFAS) da ortak ve yönetici olarak görev aldı. Bu süre içerisinde Orta Asya bankalarını risklerinin ve perfomansı sorunlu borçlarının ticaretini yaptı. Kazakistan’da yaşadığı 2008 yılına kadar, ortak olduğu BFV şirketi kanalı ile farklı şirketlerde yatırımcı ve yönetici olarak görev aldı. Bu şirketlerden bazıları; USTA (BASF Central Asia Construction Chemicals Inc.), BetonAta (Çiments Francais/Italcimenti Group), Galatafilm, Atastroy KZ… 2008 yılında yine yönetici ortak olarak EFT Türkiye’de başladığı görevini şirketteki hisselerini sattığı 2012 yılına kadar sürdürdü. Bu süre içerisinde EFT bünyesinde fiilen elektrik ticareti yaptı. 2009 yılında başlattığı girişim ile kurulan Enerji Ticareti Derneği (ETD) nin kurucu ve 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. ETD bünyesinde Toptan Piyasalar, Organize Piyasalar ve Talep Tarafı Katılımı Çalışma Grupları başkanlıklarını yürüttü. Halen ETD YK Başkan Vekilliği, Dragon Enerji Finansal Danışmanlık Hizmetlerinin yöneticisi ve EPİAŞ Yönetim Kurulu üyesi (C Grubu hisseleri temsilen) olarak görevlerine devam etmektedir.