ŞEFFAFLIK PLATFORMU

Şeffaflık Platformu, Elektrik ve Doğalgaz piyasalarına ait verilerin tüm katılımcılar tarafından aynı anda görülebileceği ve piyasada işlem yapan oyuncuların bilgiye eşit şartlarda ulaşacağı bir platform olarak tasarlanmıştır.

Şeffaflık Platformu, Elektrik ve Doğalgaz piyasalarına ait verilerin tüm katılımcılar tarafından aynı anda görülebileceği ve piyasada işlem yapan oyuncuların bilgiye eşit şartlarda ulaşacağı bir platform olarak tasarlanmıştır. 2016 Yılında kullanıma açılan Şeffaflık Platformunda, Elektrik ve Doğalgaz Piyasalarına ait istatistiki veriler ham olarak sunulmaktadır. Platform, Piyasalar, Üretim, Tüketim, YEKDEM, İletim, Doğalgaz İletim, Doğalgaz STP, Barajlar, Piyasa Mesaj Sistemi, Web Servis, Kurul Kararı menülerinden oluşmaktadır.