DOĞAL GAZ PİYASASI

A

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İçin Kayıt İşlemleri

31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. bendinde “Dengesizliklerin uzlaştırılması, iletim şirketince piyasa işletmecisine aktarılan tahsisat verileri doğrultusunda iletim şirketi adına piyasa işletmecisi tarafından yapılır.” hükmü amirdir. Bu kapsamda tüm taşıtanların Enerji Piyasası İşletme Anonim Şirketi’ne (EPİAŞ) tüzel kişilik kayıt başvurusunda bulunmaları gereklidir. Tüzel Kişilik Kayıt İşlemleri hakkında detaylı bilgi almak için

Piyasa Katılımcılarının Tüzel Kişilik kaydını gerçekleştirmeleri için;

imzalamaları zorunludur. Anlaşmaların örnek metinlerine Anlaşma ve Protokoller linki tıklanarak EPİAŞ web sayfası üzerinden erişim sağlanabilir.

Taşıtanlar, STS ve DUP imzalama işlemlerini BOTAŞ’ta gerçekleştirecekler, ardından DUP’u gerekli diğer evraklarla birlikte EPİAŞ’a ulaştıracaklardır. Taşıtanlara ait olan nüshalar, kayıt süreci tamamlandıktan sonra taşıtanlara ulaştırılacaktır. BOTAŞ, EPİAŞ ve TAKASBANK kayıt süreçleri ile ilgili akış şeması için tıklayınız.

Tüzel Kişilik kaydı tamamlanan Piyasa Katılımcısına, e-posta yoluyla tüzel kişilik kaydının yapıldığı bildirilerek ilgili piyasalarda işlem yapabilmesi için gerekli olan “Geçici Kullanıcı Adı” ve “Geçici Şifre” gönderilir.

STP Katılım Anlaşmasını imzalamayan veya eksik evraklarını zamanında tamamlamayan piyasa katılımcısının tüzel kişilik kaydı onaylanmaz, başvuru dosyası piyasa katılımcısına iade edilir.

Online Kayıt Formu

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED