ELEKTRİK PİYASASI

A

Genel Bilgiler

Serbest Tüketici Kavramı

Serbest tüketici hakkına sahip tüketici grupları;

  • İletim sistemine doğrudan bağlı olan gerçek veya tüzel kişiler.
  • Organize sanayi bölgesi tüzel kişilikleri.
  • Bir önceki takvim yılında veya cari yıl içerisinde serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin kullanım hakkına sahip tüketiciler.

Serbest tüketiciler, elektrik tüketimlerini tercih ettikleri bir tedarikçiden temin etme hakkına sahiptirler. Böylece serbest tüketiciler elektrik birim fiyatlarını, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifelerden daha avantajlı bir fiyat üzerinden temin edebilme imkânları bulunmaktadır.

Serbest Tüketici Limiti

Serbest Tüketici hakkının elde edilebilmesi için EPDK tarafından her yıl 1 Ocak tarihinden önce belirlenen, bir önceki yılda veya cari yıldaki minimum toplam elektrik tüketim miktarıdır.

Tedarikçi Firmalar

Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ve tedarik lisansına sahip şirketler “Tedarikçi” olarak adlandırılmaktadır. EPDK’nın web sitesi üzerinden bahse konu şirketlerin bilgisine ulaşılabilmektedir.

Serbest Tüketici Kategorileri

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) serbest tüketicileri, ikili anlaşmalarının düzenlemeye tabi olup olmamaları kapsamında iki gruba ayırmaktadır. Bu kapsamda Tüketimi Düşük Serbest Tüketicilerin tedarikçiler ile yapacakları ikili anlaşmalar Yönetmelik kapsamında düzenlemeye tabidir.

Son kaynak tedariki kapsamında serbest tüketiciler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen tüketim limitine göre iki farklı tarife grubuna ayılmaktadır. Belirlenen limit üzerindeki tüketime sahip tüketiciler Yüksek Tüketimli Tüketiciler, limit altında tüketimi bulunan tüketiciler ise Düşük Tüketimli Tüketiciler olarak adlandırılmaktadır.

 

EPİAŞ Tarafında Yönetilen Serbest Tüketici Süreçleri

EPİAŞ, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği 30/A maddesi uyarınca serbest tüketici süreçlerinde tedarikçilerin ikili anlaşma ile elektrik satışı yapmak istedikleri tüketiciler için başvurularını yaptığı sistemsel alt yapıyı işletmektedir. Bu kapsamda;

  • Tedarikçiler ve sayaç okuyan kurumlar tarafından sisteme kaydedilen başvurular değerlendirilerek kesinleşmemiş sayaç listesi ve itiraz sürelerinin tamamlanması akabinde kesinleşmiş sayaç listesi taraflara duyurulmaktadır,
  • Başvuru süreçlerine ilişkin talep sorun yönetimi işletilmektedir.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED