YÖNETİM KURULU

1969 yılında Gölcük'te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kocaeli'nde tamamladı. 1993 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği'ni başarı ile bitirdi. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisans programına başladı. 1996 yılında Doktora programına kabul edildi ve 2001 yılında Doktora programını derece ile bitirdi. 1993-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları kapsamında İngiltere'de UMIST ve EXETER Üniversitelerinde çalışmalar yaptı. Yine bu süre içerisinde değişik sanayi projelerinde, proje yöneticisi ve danışmanlık faaliyetlerini yürüttü. 2002 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda göreve başladı. Enerji Uzmanı, Grup Başkanı olarak görev yapan Zafer DEMİRCAN, 2008-2012 yılları arasında Tarifeler Daire Başkanı olarak görevine devam etti. 2012-2017 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, Enerji İşleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2017 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı görevine vekaleten görevlendirildi. 2019 yılında Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı olarak atandı. Bilimsel dergilerde birçok bilimsel yayını ve çalışmaları yayımlandı. Hacettepe Üniversitesi'nde yarı zamanlı misafir öğretim görevlisi olarak ders vermeye devam etti. Evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. 22/06/2023 tarihinde, 2023/308 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Bakan Yardımcılığı” görevine atanmıştır.

Taha Meli Arvas, lisans eğitimini ABD’nin New York Eyaleti’ndeki Syracuse Üniversitesi'nde Biyomühendislik ve Finans alanlarında çift anadal yaparak 2003 yılında tamamladı. Daha sonra CUNY Graduate Center’da siyaset bilimi yüksek lisansına başladı. Özyeğin Üniversitesi'nde 2013 yılında MBA, 2014 yılında Finansal Mühendislik alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Finans alanındaki doktora çalışmasını Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ettirmektedir. Arvas, iş hayatına New York’ta kendi kurduğu yönetim danışmanlığı şirketi bünyesinde başlamış ve şirketlere iş ve yatırım stratejileri geliştirmek konularında danışmanlık yapmıştır. Danışmanlık sektöründe faaliyet gösterirken bir yandan da finans alanında ulusal ve uluslararası birçok yayın kuruluşunda yorumculuk yapmış, 2013-2020 arasında finansal köşe yazarlığı yapmıştır. 2020-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Başkan Vekilliği yapan Arvas, bu süreçte sermaye piyasalarının geliştirilmesi, şirketlerin sermayeye erişiminin kolaylaştırılması ve menkul kıymetlerin manipülasyonuyla mücadele alanlarında özel çalışmalar yürütmüştür. Arvas, ayrıca 2020 yılında Özyeğin Üniversitesi finans bölümünde, 2021-2024 yılları arasında ise Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. 2023 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı olarak görev yapan Taha Meli Arvas, 9 Şubat 2024 tarihinde EPİAŞ Genel Müdürü, 3 Mayıs 2024 tarihinde EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığından mezun olan Muhammed Mahmut ER sonrasında Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme lisans eğitimlerini tamamladı. Bilgi Güvenliği Mühendisliği üzerine Yüksek lisans eğitimini bitiren ER, profesyonel iş hayatına 2004 yılında otomasyon sistemleri sistem danışmanı olarak başladı. 2007 yılında, Türkiye’nin ilk web tabanlı ERP firmasında Yazılım Geliştiricisi olarak kariyerine devam etti. ERP, MRP, CRM, PMS, CMS, PAM, LMS modüllerinde Uzman Yazılım Geliştirici, Sistem Analisti ve Proje Yöneticisi olarak 20 den fazla e-dönüşüm projesinde görev aldı. 2010 yılında güvenlik sektöründe çalışmaya başlayıp firma bünyesinde farklı birimlerin yöneticiliğini üstlendi. 2016 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda Başkan Danışmanı olarak görev aldı. Burada Proje Yönetim Ofisi ve BTK Akademinin kurulması ile ilgili çalışmalar yürüttü. 2018 yılında Türkiye’nin enerji güvenliği için büyük önem arz eden SGOM projesinin koordinasyon görevini devraldı. 2018 yılı sonundan bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığında Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Bakan Danışmanlığı görevini yürüten ER, 18.01.2019 tarihinde EPİAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Muhammed Mahmut Er evli ve iki çocuk babasıdır.

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Politikası Anabilim Dalında Profesör ve Finans Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı olan Dr. Talat Ulussever lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde, yüksek lisans eğitimini Finans / Finansal Kaynaklar Yönetimi ihtisas alanında Carnegie Mellon Üniversitesinde (ABD), doktora eğitimini ise Ekonomi / Uluslararası Finans & Kamu Finansmanı ihtisas alanlarında Kansas Üniversitesinde (ABD) tamamladı. Lisansüstü eğitimi boyunca ABD’de bulunan farklı üniversite ve kurumlarda Analist, Uzman, Araştırmacı/Öğretim Asistanı, Öğretim Görevlisi ve Misafir Profesör olarak çalıştı. 20 yıl Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te bulunan farklı üniversitelerde öğretim üyesi olarak ekonomi ve finans dersleri anlatan Dr. Ulussever aynı zamanda üniversitelerin iştiraklerinde ve özel sektör şirketlerinde Araştırmacı, Finansal Danışman, Pratik İşletme Eğitmeni, Proje Danışmanı, Yatırımcı ve Girişimci olarak da faaliyetlerde bulunmuştur. Şubat 2013’de Doçent olan ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme & Yönetim Bilimleri Fakültesi Kurucu İktisat Bölüm Başkanlığı’nı da deruhte eden Dr. Ulussever Haziran 2014 – Ekim 2016 arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Doçent olarak görev yaptı. İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 2017 Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştırma yarışmasında “Ekonominin Yeni Büyüme Gücü Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye: Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı çalışması Birincilik Ödülü ile taltif edilmiş ve Şubat 2018’de kitap olarak basılmıştır. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra finansal piyasalarda ve bürokraside de görevler icra eden Dr. Ulussever Haziran 2010 – Haziran 2014 arasında T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nda Baş Proje Direktörü ve Başkan Danışmanı olarak çalışırken aynı zamanda Ajans’ta görev yapan uzman ve direktörlere ekonomi, finans ve yatırım içerikli düzenli eğitimler verdi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası ve İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nın birleşmesi ile 05 Nisan 2013 tarihinde yeniden yapılanan Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan ve 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Dr. Ulussever, 01 Nisan 2016 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı ve Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında (BİST)’i temsil etti. 12 Şubat 2015 tarihinde, (BİST)’i temsilen, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’ye (EPİAŞ) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı ve Ağustos 2017’ye kadar Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği ve Genel Müdür Vekilliği yaptı. Haziran 2015 – Temmuz 2016 arasında İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2015 – Temmuz 2016 arasında BİST – İTÜ Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görevler icra etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Enerji Sektörü Meclis Üyeliği ve Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) / Türkiye Sanayi, Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ve Ticaret Bakanlığı / Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Danışma Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ekim 2016 – Ekim 2020 arasında T.C. Sermaye Piyasası Kurul Üyeliği ve Kurul Başkan Vekilliği ile Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Türev Ürünler Lisansı ve Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı (Sermaye Piyasaları Lisanslama Sicil & Eğitim Kuruluşu) ve ABD Sermaye Piyasaları ve Regülasyonu Sertifikası (California–Davis Üniversitesi, ABD) ve Kauffman Pratik İşletme Eğitmenliği Sertifikası (FastTrac Business Training, ABD) olan Dr. Ulussever, ileri derecede İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilmektedir. 07.10.2020 tarihinde, (BİST)’i temsilen, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Dr. Ulussever, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mehmet Ertürk, 1976 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra lisans eğitimine 1996 yılında tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünde başladı. Üniversite eğitimini 2001 yılında tamamlamasını müteakip aynı yıl Marka Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı ve bu görevde yaklaşık bir yıl çalıştı. 2003 yılı Ocak ayında Enerji Uzman Yardımcısı olarak EPDK’da çalışmaya başlayan Mehmet Ertürk, doğal gaz tarifeleriyle ilgili çalışmalar yürüttü ve bu kapsamda 2006 yılında doğal gaz iletim tarifeleri hakkında hazırladığı tezle Enerji Uzmanlığı kadrosuna atandı. EPDK’da tarife konularında çalışmalarını 2015 yılına kadar sürdürdü ve bu dönemde 2006-2009 arasında Enerji Uzmanı, 2009- 2012 arasında doğal gaz tarifelerinden sorumlu Grup Başkanı ve 2012-2015 arasında Tarifeler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Ertürk Nisan 2015’te Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve bu görevde 3 yıl devam ettikten sonra 2018 yılı Mart ayında kamu görevinden ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladı.  Halen özel sektörde genel müdür pozisyonunda görev almaktadır. Çalışma hayatına devam ettiği dönemde akademik çalışmalarda da bulundu, 2009 yılında ODTÜ’den İktisat bölümünde ve 2011 yılında University of Texas at Austin’den Enerji programında yüksek lisans eğitimlerini tamamlarken, bu dönemde yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda hazırladığı makalelerini uluslararası bilimsel dergilerde yayınlattı. Mehmet Ertürk, 22.03.2019 tarihinde düzenlenen EPİAŞ 4. Olağan Genel Kurulu'nda C Grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilen Mehmet Ertürk evli ve üç çocuk babasıdır.