YÖNETİM KURULU

1966 yılında Gaziantep’te doğan Abdullah Tancan, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra, 9 Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1988 yılından itibaren Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde Mühendis, Şahinbey Telefon Müdür Yardımcısı ve Şehitkamil Telefon Müdürü olarak görev yapan Tancan, 1997 yılından itibaren TEDAŞ Gaziantep Müessese Müdürlüğü’nde Planlama Etüt ve Proje, Müşteriler, Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2004 yılından itibaren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde Genel Müdür Yardımcısı, TEDAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekeleri Rehabilitasyon Projesi Uygulama Birim Başkanı görevlerinde bulunduktan sonra, 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Kurul Üyesi olarak atanmış ve 2016 Ocak ayına kadar bu görevine devam etmiştir. 2016 yılı Ocak ayından itibaren T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevini sürdüren Tancan, 23/07/2018 tarihinde, 2018/34 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Bakan Yardımcılığı” görevine atanmıştır. 22/10/2018 tarihi itibarıyla Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçilen Abdullah Tancan, 22/03/2019 tarihinde yapılan EPİAŞ 4. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Abdullah Tancan, evli ve 5 çocuk babasıdır.

1969 yılında Gölcük'te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Kocaeli'nde tamamladı. 1993 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği'ni başarı ile bitirdi. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisans programına başladı. 1996 yılında Doktora programına kabul edildi ve 2001 yılında Doktora programını derece ile bitirdi. 1993-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları kapsamında İngiltere'de UMIST ve EXETER Üniversitelerinde çalışmalar yaptı. Yine bu süre içerisinde değişik sanayi projelerinde, proje yöneticisi ve danışmanlık faaliyetlerini yürüttü. 2002 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda göreve başladı. Enerji Uzmanı, Grup Başkanı olarak görev yapan Zafer DEMİRCAN, 2008-2012 yılları arasında Tarifeler Daire Başkanı olarak görevine devam etti. 2012-2017 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, Enerji İşleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2017 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı görevine vekaleten görevlendirildi. 2019 yılında Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı olarak atandı. Bilimsel dergilerde birçok bilimsel yayını ve çalışmaları yayımlandı. Hacettepe Üniversitesi'nde yarı zamanlı misafir öğretim görevlisi olarak ders vermeye devam etti. Evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. 22/06/2023 tarihinde, 2023/308 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Bakan Yardımcılığı” görevine atanmıştır.

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığından mezun olan Muhammed Mahmut ER sonrasında Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme lisans eğitimlerini tamamladı. Bilgi Güvenliği Mühendisliği üzerine Yüksek lisans eğitimini bitiren ER, profesyonel iş hayatına 2004 yılında otomasyon sistemleri sistem danışmanı olarak başladı. 2007 yılında, Türkiye’nin ilk web tabanlı ERP firmasında Yazılım Geliştiricisi olarak kariyerine devam etti. ERP, MRP, CRM, PMS, CMS, PAM, LMS modüllerinde Uzman Yazılım Geliştirici, Sistem Analisti ve Proje Yöneticisi olarak 20 den fazla e-dönüşüm projesinde görev aldı. 2010 yılında güvenlik sektöründe çalışmaya başlayıp firma bünyesinde farklı birimlerin yöneticiliğini üstlendi. 2016 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda Başkan Danışmanı olarak görev aldı. Burada Proje Yönetim Ofisi ve BTK Akademinin kurulması ile ilgili çalışmalar yürüttü. 2018 yılında Türkiye’nin enerji güvenliği için büyük önem arz eden SGOM projesinin koordinasyon görevini devraldı. 2018 yılı sonundan bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığında Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Bakan Danışmanlığı görevini yürüten ER, 18.01.2019 tarihinde EPİAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Muhammed Mahmut Er evli ve iki çocuk babasıdır.

1970 Pozantı/Adana’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  Maliye Bölümü lisans mezunudur. Yüksek Lisans (Finans) eğitimini “Finansal Kaynaklar Yönetimi” ihtisas alanında (Carnegie Mellon Üniversitesi - ABD), Doktora (Ekonomi) eğitimini “Uluslararası Finans & Kamu Finansmanı” ihtisas alanlarında (Kansas Üniversitesi – ABD) tamamladı. Lisansüstü eğitimi boyunca ABD’de bulunan farklı üniversite ve kurumlarda Analist, Uzman, Araştırmacı/Öğretim Asistanı, Öğretim Görevlisi ve Misafir Profesör olarak çalıştı. Ağustos 2004 – Ağustos 2007 arasında Benedict College  İşletme Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapan Dr. Ulussever, aynı zamanda üniversitenin iştiraklerinde (Business Development Center ve Community Development Corporation) Araştırmacı, Finansal Danışman, Pratik İşletme Eğitmeni ve Proje Danışmanı olarak da hizmet vermiştir. 2007 – 2017 yılları arasında Kral Fahd Petrol & Mineral Üniversitesi / İşletme Fakültesi / Finans & Ekonomi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak finans, yatırım ve ekonomi dersleri verdi. Şubat 2013’de Doçent oldu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / İşletme & Yönetim Bilimleri Fakültesi Kurucu İktisat Bölüm Başkanlığı’nı da deruhte eden Dr. Ulussever, Haziran 2014 – Ekim 2016 arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Doçent olarak görev yaptı. Haziran 2010 – Haziran 2014 arasında T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nda Baş Proje Direktörü ve Başkan Danışmanı olarak çalışırken aynı zamanda Ajans’ta görev yapan uzman ve direktörlere ekonomi, finans ve yatırım içerikli düzenli eğitimler verdi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası ve İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nın birleşmesi ile 05 Nisan 2013 tarihinde yeniden yapılanan Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan ve 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Dr. Ulussever, 01 Nisan 2016 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı ve Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında (BİST)’i temsil etti. 12 Şubat 2015 tarihinde, (BİST)’i temsilen, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’ye (EPİAŞ) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı ve Ağustos 2017’ye kadar Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği ve Genel Müdür Vekilliği yaptı. Haziran 2015 – Temmuz 2016 arasında İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2015 – Temmuz 2016 arasında BİST – İTÜ Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görevler icra etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Enerji Sektörü Meclis Üyeliği ve Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) / Türkiye Sanayi, Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ve Ticaret Bakanlığı / Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Danışma Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ekim 2016 – Ekim 2020 arasında T.C. Sermaye Piyasası Kurul Üyeliği ve Kurul Başkan Vekilliği ile Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 2017 Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştırma yarışmasında “Ekonominin Yeni Büyüme Gücü Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye: Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı çalışması Birincilik Ödülü ile taltif edilmiş ve Şubat 2018’de kitap olarak basılmıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Türev Ürünler Lisansı ve Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı (Sermaye Piyasaları Lisanslama Sicil & Eğitim Kuruluşu) ve ABD Sermaye Piyasaları ve Regülasyonu Sertifikası (California–Davis Üniversitesi, ABD) ve Kauffman Pratik İşletme Eğitmenliği Sertifikası (FastTrac Business Training, ABD) olan ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi’nde Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar ve Piyasalar dersleri veren Dr. Ulussever, ileri derecede İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilmektedir. 07.10.2020 tarihinde, (BİST)’i temsilen, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Dr. Ulussever, evli ve 4 çocuk babasıdır.

1985 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesini bitirdi. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde Hitit Menkul değerlerde çalışmaya başladı. 1992-1994 yılları arasında Türk Eximbank Hazine ve Finansman Bölümünde çalıştı. Daha sonra 1994-1998 yılları arasında NY Institute of Technology (Old Westbury) de MBA derecesi aldı ve aynı dönemde Merrill Lynch Private Clientele Group bünyesinde staj ve Broadway Inc.,’de 2 yıl süresince çalıştı. 1998 yılında Türkiye’ye dönerek, Demirbank Hazine departmanında başladığı kariyeri daha sonra bu bankanın HSBC tarafından satın alınması ile HSBC bünyesinde 2004 yılına kadar devam etti. Bu süre içerisinde Uluslararası Sermaye Piyasaları, Hazine Satış ve Türev Ürünler masalarında çalıştı. 2004 yılında Kazakistan’da Central Asian Financial Advisory Services (CAFAS) da ortak ve yönetici olarak görev aldı. Bu süre içerisinde Orta Asya bankalarını risklerinin ve perfomansı sorunlu borçlarının ticaretini yaptı. Kazakistan’da yaşadığı 2008 yılına kadar, ortak olduğu BFV şirketi kanalı ile farklı şirketlerde yatırımcı ve yönetici olarak görev aldı. Bu şirketlerden bazıları; USTA (BASF Central Asia Construction Chemicals Inc.), BetonAta (Çiments Francais/Italcimenti Group), Galatafilm, Atastroy KZ… 2008 yılında yine yönetici ortak olarak EFT Türkiye’de başladığı görevini şirketteki hisselerini sattığı 2012 yılına kadar sürdürdü. Bu süre içerisinde EFT bünyesinde fiilen elektrik ticareti yaptı. 2009 yılında başlattığı girişim ile kurulan Enerji Ticareti Derneği (ETD) nin kurucu ve 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. ETD bünyesinde Toptan Piyasalar, Organize Piyasalar ve Talep Tarafı Katılımı Çalışma Grupları başkanlıklarını yürüttü. Halen ETD YK Başkan Vekilliği, Dragon Enerji Finansal Danışmanlık Hizmetlerinin yöneticisi ve EPİAŞ Yönetim Kurulu üyesi (C Grubu hisseleri temsilen) olarak görevlerine devam etmektedir.

Mehmet Ertürk, 1976 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra lisans eğitimine 1996 yılında tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünde başladı. Üniversite eğitimini 2001 yılında tamamlamasını müteakip aynı yıl Marka Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı ve bu görevde yaklaşık bir yıl çalıştı. 2003 yılı Ocak ayında Enerji Uzman Yardımcısı olarak EPDK’da çalışmaya başlayan Mehmet Ertürk, doğal gaz tarifeleriyle ilgili çalışmalar yürüttü ve bu kapsamda 2006 yılında doğal gaz iletim tarifeleri hakkında hazırladığı tezle Enerji Uzmanlığı kadrosuna atandı. EPDK’da tarife konularında çalışmalarını 2015 yılına kadar sürdürdü ve bu dönemde 2006-2009 arasında Enerji Uzmanı, 2009- 2012 arasında doğal gaz tarifelerinden sorumlu Grup Başkanı ve 2012-2015 arasında Tarifeler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Ertürk Nisan 2015’te Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve bu görevde 3 yıl devam ettikten sonra 2018 yılı Mart ayında kamu görevinden ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladı.  Halen özel sektörde genel müdür pozisyonunda görev almaktadır. Çalışma hayatına devam ettiği dönemde akademik çalışmalarda da bulundu, 2009 yılında ODTÜ’den İktisat bölümünde ve 2011 yılında University of Texas at Austin’den Enerji programında yüksek lisans eğitimlerini tamamlarken, bu dönemde yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda hazırladığı makalelerini uluslararası bilimsel dergilerde yayınlattı. Mehmet Ertürk, 22.03.2019 tarihinde düzenlenen EPİAŞ 4. Olağan Genel Kurulu'nda C Grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilen Mehmet Ertürk evli ve üç çocuk babasıdır.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Ekonomi bölümlerinde tam burslu olarak öğrenim gördü, Ekonomi Bölümü'nden lisans (2000), Leeds Üniversitesi (İngiltere) Business School’da Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans (2008), Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman anabilim dalında doktora (2017) derecelerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nda Uzman (2001-2010), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı (2010-2012), Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi (2009-2013) olarak görev yaptı. Halen, MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.’de ve EPİAŞ’ta yönetim kurulu üyesidir.