ELEKTRİK PİYASASI

A

Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırması

Giriş

 • Vadeli Elektrik Piyasası uzlaştırma işlemi; Piyasa İşletmecisi (EPİAŞ) tarafından hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
 • Vadeli Elektrik Piyasasındaki eşleşmeler, teklif bazlı bireysel eşleşme şeklinde gerçekleşmekte ve uzlaştırma hesaplamaları bu eşleşmelere göre yapılmaktadır.

VEP Aylık Uzlaştırma Süreci

 • İlgili ay tamamlandıktan sonra, bir sonraki ayın ilk günü uzlaştırma hesaplamaları yapılmaya başlanmakta, ayın altıncı günü ön uzlaştırma bildirimi Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulmaktadır.
 • Ön uzlaştırma bildirimine itiraz başvuruları, ayın 12. günü saat 17.30’a kadar PYS aracılığıyla yapılabilmektedir.
 • Faturaya esas uzlaştırma bildirimi ayın 15. günü yayınlanmaktadır. Ayın 15. günü hafta sonu veya resmi tatil olması halinde bir sonraki iş gününde faturaya esas hale gelmektedir.

VEP Uzlaştırma Hesaplaması

     

Vadeli Elektrik Piyasasında eşleşme fiyatı ve ilgili fatura dönemindeki eşleşme miktarı çarpılarak alış ve satış tutarları elde edilmektedir.

VEP Miktarlarının Enerji Dengesizlik Miktarı Hesabına Dâhil Edilmesi

 • Vadeli elektrik piyasasının fiziksel teslimatlı olması nedeniyle, VEP te gerçekleştirilen ticaret miktarları enerji dengesizlik hesaplamalarına dahil edilmektedir.
 • Uzlaştırmaya Esas Vadeli Elektrik Piyasası miktarının hesaplanması toplam alım miktarından toplam satış miktarının uzlaştırma dönemi bazında farkı elde edilerek bulunur.
 • Enerji dengesizliklerinin uzlaştırması; gün öncesi piyasası, gün içi piyasası, vadeli elektrik piyasası ve dengeleme güç piyasası işlemleri, ikili anlaşma miktarları ve gerçekleşen veriş/çekiş değerleri dikkate alınarak dengeden sorumlu grup ve uzlaştırma dönemi bazında aylık olarak yapılmaktadır. 

VEP Piyasa İşletim Ücreti

 • VEP Piyasa İşletim Ücreti;
  • Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar İle Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimine istinaden ilgili piyasa katılımcılarından tahsil edilmektedir. Yöntem her yıl EPDK tarafından yayınlanmakta ve VEP piyasa işletim ücretine ilişkin ücretler belirlenmektedir.
  • İşlem ücretini, itiraz bedelini, temerrüt yönetim masrafını ve yıllık katılım bedelini kapsamaktadır.

     

 • İşlem Ücreti; birim piyasa işlem ücreti, miktar ve kontrat büyüklüğü çarpılarak hesaplanmaktadır. İşlem Ücreti, eşleşmelerin gerçekleştiği uzlaştırma bildiriminde piyasa katılımcılarına yansıtılmaktadır.
  • Piyasa yapıcılığının aktif olması halinde işlem ücreti piyasa yapıcılık katkı oranına göre işlem ücretinde hesaplanan katsayıya göre bir indirim söz konusu olmaktadır.   
 • İtiraz Bedeli, piyasa katılımcısı tarafından eşleşmelere yapılan itirazların haksız bulunması durumunda oluşan tutarı belirtmektedir. İtiraz sayısı ile birim itiraz ücretinin çarpımı ile hesaplanır.

     

 • Temerrüt Yönetim Masrafı, temerrüde düşen katılımcılara açık pozisyon miktarlarınca yansıtılan Temerrüt Yönetim Masrafı tutarını belirtmektedir. Temerrüt anındaki açık pozisyon miktarı ile birim işlem ücretinin 3 katının çarpımı ile hesaplanır.
 • Yıllık Katılım Bedeli, Vadeli Elektrik Piyasasına katılan piyasa katılımcılarından talep edilen Yıllık Katılım Bedelini belirtmektedir.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED