A

TARİHÇE

18 Mart 2015 tarihinde kurulan EPİAŞ, Türkiye’nin “Enerji ticaretinde merkez ülke olma” hedefi doğrultusunda; enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde işletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktadır.

 • 1 Haziran 2020
  Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler İşleme Açıldı.
 • 30 Ocak 2019
  İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasasının EPİAŞ Tarafından İşletilmesine İzin Veren Kanun Değişikliği Yayımlandı.
 • 31 Ekim 2018
  EPİAŞ Mobil Uygulaması Yayımlandı.
 • 1 Eylül 2018
  Organize Doğal Gaz Toptan Satış Piyasası Açıldı.
 • 1 Nisan 2018
  Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmenliği ve Piyasa İşletim Usül ve Esasları'na göre Sürekli Ticaret Platformu sanal uygulama açıldı.
 • 30 Aralık 2016
  Serbest Tüketici Portalı kullanıma açıldı.
 • 1 Haziran 2016
  Yeni Gün Öncesi Piyasası Yazılımı devreye girdi.
 • 14 Mart 2016
  Şeffaflık Platformu katılımcıların ve kamuoyunun kullanımına sunuldu
 • 1 Eylül 2015
  EPİAŞ Piyasa İşletim Lisansı aldı. Piyasa İşletim faaliyetleri PMUM'dan EPİAŞ'a geçti.
 • 1 Temmuz 2015
  Gün İçi Piyasası Açıldı.
 • 18 Mart 2015
  EPİAŞ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na tabi olarak resmen kuruldu.
 • 2013
  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile EPİAŞ'ın kurulması hükme bağlandı.
 • 2011
  • Gün Öncesi Piyasası Mekanizması devereye girdi.
  • Teminat ve Avans Ödeme Mekanizması devreye girdi.
  • YEK Destekleme Mekanizması başladı.
 • 2009
  • Gün Öncesi Planlama Mekanizması devreye girdi.
  • Saatlik fiyatlandırma ve uzlaştırma başladı.
 • 2006
  • Dengeleme Güç Piyasası Mekanizması 1. Aşama devreye girdi
  • Dengesizliklerin Gece, Gündüz ve Puant periyotlarında uzlaştırılmasına başlandı.
  • TEİAŞ bünyesinde PMUM kuruldu.
 • 2004
  • Geçici Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği yayımlandı.
 • 2001
  • 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yayımlandı
  • EPDK Kuruldu.