TARİHÇE

18 Mart 2015 tarihinde kurulan EPİAŞ, Türkiye’nin “Enerji ticaretinde merkez ülke olma” hedefi doğrultusunda; enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde işletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktadır.

 • 21 Haziran 2021

  Organize YEK-G Piyasası ilk seansı gerçekleşti.

 • 1 Haziran 2021

  Vadeli Elektrik Piyasası açıldı.

  Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi açıldı.

 • 1 Haziran 2020

  Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler İşleme Açıldı.

 • 30 Ocak 2019

  İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasasının EPİAŞ Tarafından İşletilmesine İzin Veren Kanun Değişikliği Yayımlandı.

 • 31 Ekim 2018

  EPİAŞ Mobil Uygulaması Yayımlandı.

 • 1 Eylül 2018

  Organize Doğal Gaz Toptan Satış Piyasası Açıldı.

 • 1 Nisan 2018

  Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmenliği ve Piyasa İşletim Usül ve Esasları’na göre Sürekli Ticaret Platformu sanal uygulama açıldı.

 • 30 Aralık 2016

  Serbest Tüketici Portalı kullanıma açıldı.

 • 1 Haziran 2016

  Yeni Gün Öncesi Piyasası Yazılımı devreye girdi.

 • 14 Mart 2016

  Şeffaflık Platformu katılımcıların ve kamuoyunun kullanımına sunuldu

 • 1 Eylül 2015

  EPİAŞ Piyasa İşletim Lisansı aldı. Piyasa İşletim faaliyetleri PMUM’dan EPİAŞ’a geçti.

 • 1 Temmuz 2015

  Gün İçi Piyasası Açıldı.

 • 18 Mart 2015

  EPİAŞ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na tabi olarak resmen kuruldu.

 • 2013

  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile EPİAŞ’ın kurulması hükme bağlandı.

 • 2011

  Gün Öncesi Piyasası Mekanizması devereye girdi.
  Teminat ve Avans Ödeme Mekanizması devreye girdi.
  YEK Destekleme Mekanizması başladı.

 • 2009

  Gün Öncesi Planlama Mekanizması devreye girdi.
  Saatlik fiyatlandırma ve uzlaştırma başladı.

 • 2006

  Dengeleme Güç Piyasası Mekanizması 1. Aşama devreye girdi
  Dengesizliklerin Gece, Gündüz ve Puant periyotlarında uzlaştırılmasına başlandı.
  TEİAŞ bünyesinde PMUM kuruldu

 • 2004

  Geçici Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği yayımlandı.

 • 2001

  4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yayımlandı
  EPDK Kuruldu.