ELEKTRİK PİYASASI

A

Teklifler

GENEL ESASLAR

 • Katılımcılar, gün içi piyasası kapsamında belirli bir zaman dilimi için saatlik ve/veya blok teklifler sunabilirler.
 • Teklifler farklı saatler için değişiklik gösterebilen miktar ve
  fiyat bilgilerinden meydana gelir.

  • Bildirilen tüm teklif fiyatları yüzde birlik hassasiyete sahiptir.
  • Teklifler Türk Lirası biriminde yapılmaktadır. (TL/MWh)
  • Teklifler TL/MWh olarak verilir.
  • Teklif miktarları Lot cinsinden tam sayı olarak bildirilir. 1 Lot 0,1 MWh’e
   eşdeğerdir.
 • Teklif durumları aşağıdaki gibi sınıflandırılacaktır;
  • Aktif: Henüz eşleşmemiş, teklif listesinde bekleyen tekliftir.
  • Pasif: Katılımcı tarafından dondurulan tekliftir. Katılımcı tarafından
   tekrar aktif hale getirilebilir. Pasif halde olan teklif işlem görmez.
  • İptal: Teklifin yapısından (OEYE, TEYE, süreli teklif) dolayı ya da
   katılımcı veya piyasa işletmecisi tarafından iptal edilen tekliftir. İptal
   edilen teklif, tekrar aktif hale getirilemez ve değerlendirilmez.
  • Zamanaşımı: ‘Yok olma zamanı’na kadar eşleşmemiş tekliftir. Zaman aşımına uğrayan teklif değerlendirilmeden eşleşme bekleyen teklifler arasından çıkarılır.
  • Gerçekleşti: Belirlenen şartlar altında eşleşmiş olan tekliftir.
  • Kısmi gerçekleşti: Belirlenen şartlar altında tamamı eşleşmemiş saatlik tekliftir. Teklifin eşleşmeyen miktarı teklif süresi sonuna kadar beklemeye devam eder. Kısmi gerçekleşen teklifler güncellendiklerinde eski teklif iptal edilip yeni teklif oluşturulur. Güncellenen teklifin üzerinde yapılan değişikliğe göre değerlendirilme önceliğinde aşağıdaki durumlar ortaya çıkar;
   • Önceliğin kaybolduğu durumlar:
    • Teklif fiyatı değişirse (artış veya azalış)
    • Teklif miktarı artarsa
    • Teklif durumu pasiften aktife çekilirse
   • Önceliğin değişmediği durumlar:
   • Teklif miktarı azalırsa
  • Bir piyasa katılımcısı tarafından sunulan teklifler, eşleşmediği sürece fiziksel teslimattan 60 dakika öncesine kadar güncellenebilir, iptal edilebilir veya pasife çekilebilir. Katılımcı teklif üzerinde miktar, fiyat, durum değişimi yapabilir.
 • Katılımcılara, teklif listesindeki kontratlara ait saatlik ve blok alış-satış teklifleri içerisindeki en iyi teklifler gösterilecektir. İlgili kontrat içindeki tüm tekliflere “Teklif Detayı” menüsünden ulaşılabilecektir.
 • Herhangi bir ticaret aralığı için katılımcı tarafından yapılacak teklif bildiriminde sayı sınırlaması yoktur.
 • Gün içi piyasasına alış-satış teklifi sunmak üzere kullanılacak olan asgari fiyat
  limiti sıfırdır.
 • Teklifler organizasyon adına kayıtlı kullanıcılar tarafından, organizasyon adına verilir.
  • Organizasyon adına kayıtlı kullanıcılar; yeni teklif verebilirler, aynı organizasyon altındaki farklı kullanıcılar tarafından verilen teklifleri görebilir ve güncelleyebilirler.
  • Eşleşmeler için teklif üzerinde en son yapılan güncelleme dikkate alınır.

1. SAATLİK TEKLİF

Tamamen ya da kısmi olarak eşleşebilirler.

 • Saatlik teklif bildirimlerinde aşağıdaki üç teklif türünden birisi seçilebilecektir;
  • Aktif teklif: Varsayılan teklif türüdür. Verilen teklif, teslim zamanına 60 dakika kalana kadar eşleşme beklemeye devam eder. Bu süre zarfında:
   • Teklif eşleşmez ise, teklif durumu zaman aşımı olarak belirlenir ve eşleşme bekleyen teklifler arasından çıkartılır.
   • Teklifin tamamı eşleşir ise, teklif durumu gerçekleşti olarak belirlenir ve eşleştiği anda eşleşme bekleyen teklifler arasından çıkarılır.
   • Teklifin bir kısmı eşleşir ise, teklif durumu kısmi gerçekleşti olarak belirlenir ve eşleşen kısım eşleşme bekleyen teklifler arasından çıkarılır, kalan kısım eşleşme beklemeye devam eder.
  • Olanı Eşle Yok Et teklifi (OEYE): Bu teklif türü eşleşme için sıraya eklenmez. Verilen teklif o anda var olan herhangi bir teklifle:
   • Eşleşir ise, teklif durumu gerçekleşti olarak belirlenir.
   • Kısmi eşleşir ise, eşleşen kısmın gerçekleşti; eşleşmeyen kısım iptal olarak değerlendirilir.
   • Eşleşmez ise, teklif durumu iptal olarak belirlenir ve bu teklif değerlendirilmez.
  • Süreli teklif: Bu teklif türü seçildiğinde katılımcıdan teklifin eşleşme bekleyeceği sürenin belirlenmesi istenir. Bu süre en fazla teslim zamanından altmış dakika öncesine kadar belirlenebilir.
  • Tamamını Eşle Yok Et Teklif (TEYE): Bu teklif türü eşleşme için sıraya eklenmez. Bu teklif türü etkin olduğunda teklif kısmi olarak eşleşmez. Tamamen eşleşmeyen teklifin durumu iptal olarak değiştirilir ve teklif üzerinde işlem yapılamaz.
 • Saatlik teklifin kontratı PH14012018 şeklinde olup;
  • PH, kontratın saatlik teklif kontratı olduğunu,
  • 14, 2014 yılına ait olduğunu,
  • 01, Ocak (1.ay) ayına ait olduğunu,
  • 20, ilgili ayın 20. gününe ait olduğunu,
  • 18, saat 18:00’ e ait olduğunu belirtir.

2. BLOK TEKLİF

 • Blok tekliflerin tamamı bölünemez olarak işlem görecektir.
 • Her bir blok teklif ya kapsadığı tüm zaman dilimi için kabul edilir ya da hiç kabul edilmez.
 • Blok teklifler en az 1 en fazla 24 saati kapsar.
 • Blok teklifler iki farklı günün saatlerini içeremez.
 • Blok teklif bildirimlerinde aşağıdaki iki teklif türünden birisi seçilebilecektir;
  • Aktif teklif: Varsayılan teklif türüdür. Verilen teklif, teslim başlangıç zamanına 60 dakika kalıncaya kadar eşleşme beklemeye devam eder. Bu süre zarfında teklif;
   • Eşleşmez ise teklif durumu zaman aşımı olarak belirlenir ve bekleyen teklifler arasından çıkarılır.
   • Eşleşir ise teklif durumu gerçekleşti olarak belirlenir ve eşleştiği anda bekleyen teklifler arasından çıkarılır.
  • Süreli teklif: Bu teklif türü seçildiğinde katılımcıdan teklifin eşleşme bekleyeceği sürenin belirlenmesi istenir. Bu süre en fazla teslim zamanından altmış dakika öncesine kadar belirlenebilir.
 • Blok teklifin kontratı PB14012019-04 şeklinde olup;
  • PB, kontratın blok teklif kontratı olduğunu,
  • 14, 2014 yılına ait olduğunu,
  • 01, Ocak (1.ay) ayına ait olduğunu,
  • 20. Gününe ait olduğunu,
  • 19, blok başlangıç saatinin 19:00 olduğunu,
  • 04, blok teklifin kaç saati kapsadığını belirtir.

 

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED