ELEKTRİK PİYASASI

A

Teklifler

Genel Esaslar

 • Katılımcılar, Gün İçi Piyasası kapsamında belirli bir zaman dilimi için saatlik teklifler sunabilirler.
 • Teklifler farklı saatler için değişiklik gösterebilen miktar ve
  fiyat bilgilerinden meydana gelir.

  • Bildirilen tüm teklif fiyatları onda birlik hassasiyete sahiptir.
  • Teklifler Türk Lirası cinsinden TL/MWh olarak verilir.
  • Teklif miktarları Lot cinsinden tam sayı olarak bildirilir. 1 Lot 0,1 MWh’e
   eşdeğerdir.
 • Teklif durumları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.
  •  Aktif: Henüz eşleşmemiş, teklif defterinde bekleyen tekliftir.
  •  Pasif: Katılımcı tarafından dondurulan tekliftir. Katılımcı tarafından tekrar aktif hale getirilebilir. Pasif halde olan teklif işlem görmez.
  •  İptal: Katılımcı tarafından veya Piyasa İşletmecisi tarafından iptal edilen tekliftir.
  •  Eşleşti: Eşleşen tekliftir.
 • Teklif detay durumları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.
 • Yeni (YE): Yeni teklif girişi olduğunu ifade eder. Teklif versiyonu 1 olan teklif için geçerlidir.
 • Güncellenmiş (GÜ): Teklifin güncellendiğini ifade eder.
 • Tamamı Eşleşti (TE): Teklif miktarının tamamının eşleştiğini ifade eder.
 • Kısmi Eşleşme (KE): Teklifin kısmi olarak eşleştiğini ifade eder.
 • Pasif (PA): Teklifin ilk kayıt anında Pasif olarak kaydedildiğini veya sonradan Pasif olarak güncellendiğini ifade eder.
 • Zaman Aşımı (ZA): Teklifin zaman aşımından dolayı iptal edildiğini ifade eder.
 • İptal (İP): Kullanıcının teklifini kendisinin iptal ettiğini gösterir.
 • Teminatı Yetersiz (TY): Teklifin, organizasyonunun teminat yetersizliği nedeniyle iptal edildiğini ifade eder. Organizasyonun teminatı yeterli duruma getirilse dahi teklif aktif durumuna getirilmez.
 • Katılım Anlaşması (KA): Organizasyonunun piyasa katılım anlaşmasının iptali nedeniyle teklifin iptal edildiğini ifade eder. Organizasyonun piyasa katılım anlaşması tekrar aktif duruma getirilse dahi teklif aktif durumuna getirilmez.
 • İtiraz Kabul (İK): İtirazın kabul edildiğini ifade eder.

Güncellenen teklifin üzerinde yapılan değişikliğe göre değerlendirilme önceliğinde aşağıdaki durumlar ortaya çıkar;

Önceliğin kaybolduğu durumlar:

 • Teklif fiyatı değişirse (artış veya azalış)
 • Teklif miktarı artarsa
 • Teklif durumu pasiften aktife çekilirse

Önceliğin değişmediği durumlar:

 • Teklif miktarı azalırsa
  • Bir piyasa katılımcısı tarafından sunulan teklifler, eşleşmediği sürece fiziksel teslimattan 60 dakika öncesine kadar güncellenebilir, iptal edilebilir veya pasife çekilebilir. Katılımcı teklif üzerinde miktar, fiyat, durum değişimi yapabilir.
 • Katılımcılara, teklif defterindeki kontratlara ait saatlik alış-satış teklifleri içerisindeki en iyi teklifler gösterilecektir. İlgili kontrat içindeki tüm tekliflere “Tekliflerim” alanından ulaşılabilecektir.
 • Teklifler organizasyon adına kayıtlı kullanıcılar tarafından, organizasyon adına verilir.
  • Organizasyon adına kayıtlı kullanıcılar; yeni teklif verebilirler, aynı organizasyon altındaki farklı kullanıcılar tarafından verilen teklifleri görebilir ve güncelleyebilirler.
  • Eşleşmeler için teklif üzerinde en son yapılan güncelleme dikkate alınır.

Saatlik Teklif

Tamamen ya da kısmi olarak eşleşebilirler.

 • Saatlik teklif bildirimlerinde aşağıdaki opsiyonlar kullanılabilir:
 • TEYE (Tamamını Eşle Yok Et): Saatlik teklif defterinde “TEYE” opsiyonu seçildiğinde kaydedilen teklif hemen işlem görür ya da otomatik olarak iptal edilir, kısmi işlem yoktur. Teklif defterinde yer almaz. Teklif yönü, fiyatı ve miktarı belirlenerek sisteme girişi sağlanır.
 • OEYE (Olanı Eşle Yok Et): Saatlik teklif defterinde “OEYE” opsiyonu seçildiğinde kaydedilen teklif hemen işlem görür ya da otomatik olarak iptal edilir. Teklifler kısmi olarak da işlem görebilmektedir; işlem görmeyen miktar ise otomatik olarak iptal edilir. Teklif defterinde yer almaz. Teklif yönü, fiyatı ve miktarı belirlenerek sisteme girişi sağlanır.
 • Pasif: Saatlik teklif defterinde “Pasif” opsiyonu seçilip teklif kaydedilince, kullanıcı tarafından aktif yapılmadığı sürece ilgili teklif işlem görmez, sıralamaya alınmaz. Pasif teklif, kontrat kapanma zamanına kadar aktif statüye alınmaz ise zaman aşımına uğrar.
 • Süreli: “Süreli” opsiyonu seçildiğinde kullanıcı, teklifin kontrat kapanış zamanından önce aktif kalacağı süreyi belirler. Belirlenen süre içerisinde süreli teklif eşleşmez ise teklif iptal edilir. Bu opsiyon seçildiğinde teklif girişi pop-up’ı altında tarih ve saat seçim ekranı açılacaktır. Bir süreli teklifin yok olma zamanı en erken teklif kaydedilme anından 5 dakika sonrası olabilirken, en geç kontrat kapanış zamanından 5 dakika öncesi olabilir.
 • Buzdağı: Teklif, Toplam Miktar ve Seviye Miktarı girilerek piyasaya sunulur. Kullanıcı, “Buzdağı” opsiyonunu seçtiğinde teklif kaydetme pop-up’ının alt kısmında Seviye Miktarı ve Seviye Sayısı alanları görünür. Seviye Miktarı her bir seviye için belirlenen teklif miktarı bilgisi olup, minimum 25 Lot maksimum 500 Lot olabilir. Bir buzdağı teklifi için girilecek maksimum miktar 1.000 Lottur. Seviye Sayısı kullanıcı tarafından belirlenmeyecek olup, girilen toplam miktarının seviye miktarına bölünmesi ile belirlenir. Buzdağı teklif opsiyonunda önce birinci seviye teklif defterinde yer alır. Teklif defterinde yer alan her bir seviyedeki teklif eşleştikten sonra takip eden seviyedeki teklifler sırasıyla teklifin tamamı eşleşene kadar teklif defterinde yer alır. Eğer kontrat kapanış zamanına kadar aktif olarak teklif defterinde duran buzdağı teklifinin herhangi bir seviyesi eşleşmez ise bu seviye ve bundan sonraki seviyeler iptal edilir. Ayrıca buzdağı teklifleri kaydedildikten sonra Tekliflerim kısmından fiyat ve miktar bilgileri ile güncellenebilir. Miktar güncellemesinde ilk başta girilen seviye miktarından daha düşük veya eşit bir miktar güncellemesi yapılamaz. Fiyat ise istenildiği gibi güncellenebilir.
 • Fiyat Seviyeli: “Fiyat Seviyeli” teklif opsiyonu seçildiğinde kullanıcı birbirine bağlı 5 teklifi farklı fiyat ve miktar seviyelerinden piyasaya sunar. En az 2 en fazla 5 seviye olacak şekilde piyasaya sunulur. Her bir seviye için girilebilecek en düşük miktar 1 Lot olabilir ve seviyeler arasında miktar sınırı yoktur. Bir seviye aktifken bu seviyeden sonraki seviyeler pasif durumdadır. Seviyeler arasında sıra atlanamaz. Alış teklifi kaydedilirken her seviye için girilen fiyat bir önceki seviyedeki teklifin fiyatına eşit ya da düşük olmalıdır. Fiyatı bir önceki seviyeden uygun teklif girilemez. Satış teklifi kaydedilirken her seviye için girilen fiyat bir önceki seviyedeki teklifin fiyatına eşit ya da yüksek olmalıdır. Fiyatı bir önceki seviyeden uygun teklif girilemez. Tüm seviyeler aynı teklif ID ile teklif defterine kaydedilir. Teklifin seviyeleri Ana Sayfa-Tekliflerim alanındaki ikonundan görüntülenir. Her bir seviye normal bir teklif gibi işlem görür, yani önce kaydedilen teklif önceliklidir. Bir seviyeden diğer seviyeye geçildiğinde teklif öncelik sırası değişir ve ilgili seviye o an kaydedilmiş gibi önceliklendirilir. Bir seviyenin miktarından daha yüksek miktarda, eşleşebilecek bir teklif geldiği zaman, sıradaki seviyeye geçişte, sıradaki seviye yeni kaydedilmiş olarak önceliklendirileceği için karşı tarafın teklif fiyatından eşleşme gerçekleşir. Fiyat seviyeli tekliflerde, teklif kaydedildikten sonra güncelleme yapılamaz.
 • Zaman Seviyeli: “Zaman Seviyeli” teklif opsiyonu seçildiğinde kullanıcı sabit bir teklif miktarını, zamana göre güncellenecek şekilde farklı fiyatlardan piyasaya sunar. En az 2 en fazla 5 seviye olacak şekilde piyasaya sunulur. Hiçbir seviyede teklif miktarı değiştirilemez. Seviyelere eşit fiyatlı teklifler kaydedilemez. Alış yönlü tekliflerde her seviye için girilen fiyat bir önceki seviyedeki teklifin fiyatından yüksek, satış yönlü tekliflerde ise her seviye için girilen fiyat bir önceki seviyedeki teklifin fiyatından düşük olacak şekilde sunulur Teklif kaydedildiği an, birinci seviye teklif aktif olur. Teklif kaydedilme zamanı (al/sat ikonuna basıldığı an) o teklifin ilk seviye zamanı olur. İlk seviyede teslim günü ve zaman seçimi olmaz. Her seviye arasında en az 15 dakika fark olmalıdır. Son seviye zamanı kontrat kapanmasına 5 dakika kalana kadar seçilebilir. Birinci seviyeye teklif girilmeden ikinci seviyeye teklif girilemez. Teklif miktarının tamamının eşleşmesi durumunda teklif eşleşti statüsüne geçip, teklif defterinden kaybolacaktır. Teklifin tamamının eşleşmemesi durumunda her seviye zamanında kalan miktarın teklif fiyatı seviyedeki fiyat ile güncellenecektir. Zaman seviyeli tekliflerde, teklif kaydedildikten sonra güncelleme yapılamaz.
 • Saatlik teklifin kontratı PH23102920 şeklinde olup;
  • PH, kontratın saatlik teklif kontratı olduğunu,
  • 23, 2023 yılına ait olduğunu,
  • 10, Ekim (10.ay) ayına ait olduğunu,
  • 29, ilgili ayın 29. gününe ait olduğunu,
  • 20, saat 20:00’a ait olduğunu belirtir.

 

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED