ELEKTRİK PİYASASI

A

Piyasa İşletim Ücreti

NOT: k, l, m, n: İlgili faaliyetlerin, Piyasa İşletmecisinin faaliyetleri içindeki oranını temsil eden katsayı (k+l+m+n=1)

  • Yaptığı işlemlerden kâr veya zarar etmeyen piyasa işletmecisi EPİAŞ’ ın yürüttüğü hizmetlere ilişkin işletme giderleri ve yatırım harcamalarının amortismanının karşılanması amacıyla piyasa katılımcılarından piyasa işletim ücreti alınır.
  • Piyasa işletim ücreti, 24/1/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen piyasa işletim geliri tavanının Piyasa İşletmecisi tarafından gerçekleştirilen organize toptan elektrik piyasası faaliyetleri dikkate alınarak piyasa katılımcılarına paylaştırılması suretiyle tahakkuk ettirilir.
  • EPİAŞ işletmekte olduğu piyasalardan piyasa işletim ücreti almakta olup, bunlar; Gün Öncesi Piyasası piyasa işletim ücreti, Gün İçi Piyasası piyasa işletim ücreti, Dengeleme Güç Piyasası piyasa işletim ücreti ve Dengesizliklerin Uzlaştırılması Faaliyetlerine ilişkin piyasa işletim ücretidir.
  • Her bir piyasa katılımcısına tahakkuk ettirilecek piyasa işletim ücreti, piyasalara ve katılımcıların yapmış oldukları işlemlere bağlı olarak değişmektedir.
  • Piyasa İşletim Ücreti ile ilgili işlemler Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Madde 116, Madde 117, Madde 117/A, Madde 118 ve Madde 119 uyarınca gerçekleştirilmektedir.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED