ELEKTRİK PİYASASI

A

Net Toplam Bakiyenin Piyasa Katılımcılarına Dağıtılması

Piyasa İşletmecisinin, toptan elektrik piyasası adına yaptığı işlemlerden kar veya zarar etmemesi esasına dayalı olarak, bir fatura dönemi içerisinde, gün öncesi piyasası kapsamında piyasa katılımcılarının gerçekleştirmiş oldukları enerji alış ve satışları, piyasa işletim ücreti, iletim ek ücreti ve süresinde ödenmeyen alacaklar hariç olmak üzere, dengeleme mekanizmasının uzlaştırılması ve dengeden sorumlu tarafların dengesizliklerinin uzlaştırılmasına ilişkin olarak, piyasa katılımcılarına tahakkuk ettirilecek alacaklar toplamının, borçlar toplamına eşit olması esastır.

1- Piyasa İşletim Ücreti:

uzlastirma18

Gün öncesi piyasası, Dengeleme Güç Piyasası ve Enerji Dengesiliklerine ilişkin Piyasa İşletim ücreti sırası ile aşşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

uzlastirma19

2- İletim Ek Ücreti:

Uzlaştırma bildiriminde yer alan piyasa işletim ücretinin binde 5 I iletim ek ücreti olarak hesap edilir.

3- Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarı:

Piyasa İşletmecisinin, toptan elektrik piyasası adına yaptığı bu işlemlerden kâr veya zarar etmemesi esasına göre toplam alacak ve borç arasında oluşan fark Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarı (SBDT) olarak Piyasa Katılımcılarına Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarları oranında paylaştırılmaktadır.

uzlastirma20

4- Fark Fonu Tutarı:

Gün öncesi piyasası kapsamında yuvarlama ve blok teklifler sebebiyle oluşan günlük sistem alış tutarı ve sistem satış tutarı arasındaki farkın finanse edilmesi amacıyla, tüm piyasa katılımcılarından fark fonu alınır.

Piyasa katılımcılarından toplanacak fark fonu tutarı, bir piyasa katılımcısının ilgili ay için ödemekle yükümlü olduğu piyasa işletim ücretinin, ilgili aydaki toplam piyasa işletim ücretine bölünmesiyle elde edilen oran dahilinde, piyasa katılımcılarından toplanır.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri