ÇEVRESEL PİYASALAR

A

Sıkça Sorulan Sorular

1.YEK-G ve Organize YEK-G piyasasına kimler katılabilir?

YEK-G sistemi katılım anlaşmasını imzalamış ve yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kayıt işlemlerini tamamlamış olan;

Üretim Lisansı sahibi tüzel kişiler,

Tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler

katılım sağlayabilirler.

Elektrik piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi üçüncü fıkrası kapsamında belirtildiği üzere, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki üreticiler YEK-G sistem kullanıcısı olamaz.

2.YEK-G ve Organize YEK-G piyasası katılım ücreti var mı? Katılımcılardan katılım ücreti ne zaman ve nasıl temin edilmektedir?

YEK-G ve Organize YEK-G piyasalarına yıllık katılım ücreti olacaktır. YEK-G Sistemi ve Organize Yek-G Piyasası İşletim Usul Ve Esasları 41 inci maddesi üçüncü fıkrası (b) bendinde belirtildiği üzere, yıllık katılım ücreti, kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ilk faturada ve her yıl için ocak ayı dönemine ilişkin faturada yıllık katılım ücreti kalemi olarak yer alır ve ilgili faturaların son ödeme tarihinde otomatik olarak ödeme gerçekleştirilir. Yıllık katılım ücreti piyasa katılımcısının aynı yıl içerisinde sistemden çıkması durumunda iade edilmez.

YEK-G ve Organize YEK-G piyasalarında 2021 yılı içerisinde piyasa işletim ücreti alınmayacaktır.

3.YEK-G sisteminin diğer sistemlerden farkı nedir?

YEK-G sisteminde oluşturulacak YEK-G belgelerine ilişkin üretim verileri, ilgili yenilenebilir üretim tesislerinin aylık olarak uzlaştırması yapılan sayaçlarından elde edilmektedir. Bu bağlamda, üretilen her 1 MWh elektrik üretimine karşılık ihraç edilen 1 adet YEK-G Belgesinde veri doğruluğu ile bu sistemin en büyük özelliklerden bir tanesi olacaktır. Sistem üzerinden üretilecek her 1 MWh’lık YEK-G Belgesine blok zincir teknolojisi kullanılarak eşsiz bir kod atanacaktır. Bu kod sayesinde elektriğin ve dolayısıyla YEK-G belgesinin üretiminde tüketimine kadar takibi kolayca yapılabilecektir.

YEK-G sistemi ve Organize YEK-G piyasasının işleyişinin mevzuata dayalı olması ile birlikte de katılımcılara adil ve güvenilir bir piyasa ortamı oluşturulacaktır. Bununla birlikte, YEK-G piyasası kapsamında oluşacak olan piyasa verileri EPİAŞ Şeffaflık Platformunda katılımcıların kullanımına sunulacaktır.

 4.Üreticilerin başka kurumdan sertifika alması durumunu (Çifte Sayım- Double Counting) engelleyecek bir mekanizma var mı?

 YEK-G sistemine kayıt aşamasında üretim tesisi bazında imzalanan Katılım Taahhütnamesine istinaden bir katılımcı YEK-G sisteminde aktif  kayıtlı olduğu durumda enerjinin niteliğine dair bilgi vermeyi amaçlayan diğer sertifika programlarını kullanamıyor olacaktır.

YEK-G yönetmeliği ve YEK-G Sistemi ve Organize Yek-G Piyasası İşletim Usul Ve Esaslar’da YEK-G sitemine kayıt aşamasında üretim santraline ilişkin YEK-G sistemi dışında enerjinin niteliğine dair bilgi vermeyi amaçlayan diğer sertifika sistemlerine kayıt olmadığına dair taahhüt alınmaktadır. Bu kapsamda aynı takvim yılında YEK-G sistemi dışında başka sisteme kayıdı mümkün olmamaktadır. Üretim santrallerinin kayıt aşamasında alınacak taahhütname dışında gerekli olması durumunda başka bilgi ve belgeler talep edilebilir. Her yıl için Kayıt başvurusu için bir son tarih bulunmamaktadır. YEK-G sistemi dışında başka sistemlerde kullanılmış ve sertifika oluşturulmuş olan üretim miktarlarına ilişkin tekrardan YEK-G sisteminde ihraç edilebilmesi mümkün olmamaktadır. YEK-G sistemine kayıt aşamasında her bir santral bazında talep edilen taahhütnameler katılımcının enerjinin niteliğine dair bilgi vermeyi amaçlayan diğer sertifika sistemlerinde kayıt olmadığını içermektedir.

Bir üretim tesisinin aynı takvim yılı içerisinde diğer sertifika sistemlerine kayıtlı olduğu tespit edildiği durumda ilgili üretim tesisinin YEK-G sistemine katılım durumu pasife alınır. Yıl içerisinde katılım durumu pasife alınan üretim tesisi aynı takvim yılı için tekrar YEK-G sistemine katılamaz.

5.Nihai Tüketiciler YEK-G belgesini nasıl temin edebilir?

Serbest Olmayan Tüketiciler bölgelerinde hizmet veren, sözleşme yoluyla elektrik temin ettikleri görevli Tedarik Şirketlerine başvurarak tükettikleri enerjiyle beraber YEK-G Belgesini temin edebilecektir. Bu tüketiciler, YEK-G belgelerini tedarik edilen enerjiyle beraber temin edebileceklerdir. 

Görevli tedarik şirketleri, gönüllü olarak katılım sağlayan son tüketici müşterilerine aylık olarak faturalarına YEK-G belgelerini itfa yapabilecektir. Görevli tedarik şirketleri, tüketicilere tedarik ettikleri elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini tüketicilerin faturalarına özel bir işaret koymak suretiyle ifşa etmekle yükümlü olacaktır.

Serbest tüketici olanlar veya serbest tüketici hakkını kullanmayan Tüketiciler,  YEK-G Belgelerini elektrik enerji temin ettikleri firmadan veya istedikleri bir başka tedarik şirketinden tüketimlerine karşılık talep edebilecektir.  Bu gruplarda yer alan nihai tüketiciler, YEK-G Belgelerini elektrik temin ettikleri tedarikçiden bağımsız olarak farklı bir tedarikçiden de temin edebilecek, tüketimlerini yenilenebilir enerjiden karşıladıklarını ispatlayabilecektir. Tedarikçiler, YEK-G belgelerini nihai tüketiciler ile anlaşmasına bağlı olarak minimum bir aylık olacak şekilde bir yıla kadar toplu veya parçalı şekilde itfa yapabilecektir.

6.İhraç edilen YEK-G belgelerinin son geçerlilik süresi ne kadardır?

YEK-G sistemi kapsamında yenilenebilir elektrik üretim verilerinden İhraç edilecek YEK-G belgelerinin geçerlilik süresi üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 aydır. İlgili YEK-G belgeleri 12 ay içerisinde bir nihai tüketiciye itfa edilmemesi veya piyasa işletmecisi tarafından iptal edilmemesi durumunda sistem tarafından ilga edilir. YEK-G belgeleri itfa, iptal ve ilga edildiği takdirde tekrar kullanılamaz.

 

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED