ELEKTRİK PİYASASI

A

Talep Sorunları Yönetimi

Kaydı Mevcut Olmayan Veya Güncel Olmayan Ölçüm Noktaları

TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin veri tabanına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklı olarak kayıtlı olmaması veya ölçüm noktası tipinin hatalı olması (kullanım tipinin ‘st olmayan’ olması) nedeniyle tedarikçiler tarafından talebi yapılamayan serbest tüketici ölçüm noktaları için ölçüm noktası kaydının yapılması ya da güncellenmesinin sağlanması suretiyle EPİAŞ tarafından portföye ekleme talebinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Süreç, her talep döneminin kapanacağı gün web sitemizden yayınladığımız, başvuru koşul ve şartlarını da kapsayan duyuru ile başlamaktadır.

Çoklu Talepler

Aynı talep dönemi içerisinde, bir ölçüm noktası için birden fazla tedarikçi tarafından portföye ekleme talebi olması durumunda, ölçüm noktasının doğru tedarikçi portföyüne dahil edilmesini kapsamaktadır. Süreç, web sitemizde yayınladığımız ön bildirim (kesinleşmemiş sayaç listesi) duyurusu ile başlamakta olup aynı duyuruda sürece ilişkin bilgilendirme de yapılmaktadır.

Sözleşmesiz Talepler

İkili anlaşma olmaksızın yapılan portföye ekleme taleplerinin tespiti ve portföye iadelerin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Süreç, web sitemizde yayınladığımız kesin listeler duyurusu ile başlamakta olup aynı duyuruda sürece ilişkin bilgilendirme de yapılmaktadır.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED