ELEKTRİK PİYASASI

A

DGP Süreci

Her gün saat 14:00 itibariyle Gün Öncesi Piyasasının tamamlanması ile başlar.

Piyasa katılımcısı her gün saat 16:00’a kadar:

  • Kendi adına kayıtlı üretim tesisleri için emre amade kapasitelerini (EAK) ve saatlik üretim değerlerini içeren kesinleşmiş günlük üretim programlarını (KGÜP),
  • Dengeleme Güç Piyasasına ilişkin yük alma, yük atma tekliflerini,

TPYS aracılığıyla Sistem İşletmecisine bildirir.

Yük alma, yük atma teklifleri Sistem İşletmecisi tarafından her bir saat için fiyat sırasına dizilir.

Sistem İşletmecisi,

  • Sistemde meydana gelen / geleceği öngörülebilen enerji açığı ya da fazlasının giderilmesi,
  • Sistem kısıtlarının giderilmesi

amaçlarıyla uygun bulunan tekliflere ilişkin talimatları ilgili piyasa katılımcılarına bildirilir.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED