ELEKTRİK PİYASASI

A

YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Hesaplamaları

YEK-G Uzlaştırma Hesaplamaları
• Organize YEK-G Piyasası uzlaştırma işlemi; Piyasa İşletmecisi (EPİAŞ) tarafından hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
• Organize YEK-G Piyasasındaki eşleşmeler, teklif bazlı bireysel eşleşme şeklinde gerçekleşmekte ve uzlaştırma hesaplamaları bu eşleşmelere göre yapılmaktadır.

Organize YEK-G Piyasası Aylık Uzlaştırma Süreci

• İlgili ay tamamlandıktan sonra, bir sonraki ayın ilk iş günü ön uzlaştırma bildirimi Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulmaktadır.
• Ön uzlaştırma bildirimine itiraz başvuruları, ön uzlaştırma bildiriminin yayınlandığı günü takip eden iş günü saat 17:30’a kadar PYS aracılığıyla yapılabilmektedir. Ön uzlaştırma bildirimine ilişkin yapılan itirazlar Piyasa İşletmecisi tarafından iki iş günü içerisinde sonuçlandırılarak itiraz sonuçları ilgili YEK-G sistem kullanıcısına bildirilmektedir.
• Faturaya esas uzlaştırma bildirimi beşinci iş gününde yayınlanmaktadır.

YEK-G Uzlaştırma Bildirimine İlişkin İtirazlar ve Düzeltme Kalemi

• Uzlaştırma bildirimi kesinleşmiş dönemlere ilişkin düzeltmeler, sonraki uzlaştırma bildirimlerinde düzeltme kalemi (DK) kapsamında ele alınmaktadır.
• İtiraz edilebilecek zaman aralığı, Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği 133 üncü madde uyarınca, geçmişe dönük 12 ayı kapsamaktadır. Yapılan itirazlar, Piyasa İşletmecisi tarafından iki ay içerisinde değerlendirilerek sonuçlanmaktadır.

Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Hesaplaması

Organize YEK-G Piyasasında eşleşme miktarı ile eşleşme fiyatı çarpılarak alış ve satış tutarları elde edilmektedir.

YEK-G Piyasa İşletim Ücreti
• Piyasa katılım ücreti;
o YEK-G sistemi yıllık katılım ücreti,
o Organize YEK-G piyasasında gerçekleştirilen alış-satış işlemleri için belirlenen ücretten oluşur.
• YEK-G Sistemindeki işlemler için piyasa işletim ücreti talep edilmemektedir.
• Yıllık katılım ücreti;
o Sisteme ilk kez kayıt yaptıran YEK-G sistem kullanıcıları tarafından kayıt işlemleri onaylanmadan önce,
o Sistem kullanımı devam eden YEK-G sistem kullanıcıları tarafından her yıl için ilgili yılın ocak ayı sonuna kadar katılımcılar tarafından ödenir ve ödeme tarihinden sonraki ilk uzlaştırma bildiriminden sonra düzenlenecek faturada piyasa işletim ücreti kalemi olarak yer almaktadır.
• Yıllık katılım ücreti piyasa katılımcısının aynı yıl içerisinde sistemden çıkması durumunda iade edilmemektedir.
• Organize YEK-G Piyasasındaki ticareti gerçekleşen her bir belge için piyasa işletim ücreti hesaplanmaktadır.

 

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED