ELEKTRİK PİYASASI

A

Risk Teminatı

  • Dengeden sorumlu piyasa katılımcısının faturaya esas uzlaştırma bildirimi yayımlanmamış fatura dönemleri için, ilgili risk tespit faaliyetleri neticesinde piyasada yaptığı işlemler ile tahmini üretim ve bölgesel mevsimsellik katsayısı uygulanmış tahmini tüketim miktarları göz önünde bulundurularak katılımcının uzlaştırma hesabına yansıması öngörülen dengesizliklerine ilişkin hesaplanan teminat tutarıdır.
  • Mevsimsellik katsayısı; bir fatura dönemi için bölgesel tüketim miktarı, aynı aya ait fatura dönemi için geçmiş iki yılda gerçekleşmiş bölgesel tüketim miktarlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak bulunur. İçinde bulunulan avans dönemi için mevsimsellik katsayısı, ilgili avans döneminin yer aldığı fatura dönemi için hesaplanan ortalama bölgesel tüketim miktarı ile ilgili avans dönemi itibariyle faturaya esas uzlaştırma bildirimi yayımlanmış son fatura dönemi için hesaplanmış olan ortalama bölgesel tüketim miktarının oranlanması ile bulunur.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED