KURUMSAL İLKELERİMİZ

  • Adil Yaklaşım
  • Güvenilirlik
  • Şeffaflık
  • Müşteri Odaklılık
  • Sürdürülebilirlik
  • Katılımcılık
  • Yenilikçilik
  • Çalışanlara Saygı
  • Sosyal Sorumluluk

 

MİSYON

Enerji piyasalarını etkin, şeffaf, sürdürülebilir bir şekilde işletmek ve geliştirmek.

 

VİZYON

Enerji piyasalarında küresel ölçekte referans alınan bir enerji borsası olmak.