ÇEVRESEL PİYASALAR

A

YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası Tanıtımı

YEK-G Sistemi

YEK-G Sistemi, elektrik tüketiminin yüksek olduğu sektör ve kuruluşlardan  bireysel kullanıcılara kadar;  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması ve yenilenebilir enerjiyi herkes için ulaşılabilir hale getirmek amacıyla, EPİAŞ’ın tamamen kendi imkânlarıyla blokzincir teknolojisinden yararlanarak, üretilen elektriğin üreticiden tüketiciye kadar tüm süreçlerini takip etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Tamamen “gönüllük esasına göre” katılımın sağlandığı Yerli ve Milli olan YEK-G sistemi 1 Haziran 2021 tarihinde faaliyete geçmiştir.

YEK-G Sistemi ile;

Üreticiler; elektrik üretim ve tüketiminde  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırabilecektir.

Tedarik şirketleri; yükümlülükleri kapsamında,  portföylerinde yenilenebilir enerji olduğunu doğrulayabilecektir.

Tüketiciler ise;  çevre korunmasına katkı sağlarken, satın aldıkları enerjinin kaynağı hakkında bilgi edinebilecek, elektrik ürünleri arasında tercih imkânına sahip olabilecektir.

Sisteme dâhil olan lisans sahibi üretim tesislerinin şebekeye verdiği her 1 MWh’lik yenilenebilir enerjiye ait özellikler kaydedilerek belgelenecek. Yenilenebilir enerjinin “kimlik kartı” statüsündeki YEK-G Belgesi aracılığıyla; son tüketicilerin kullanmış oldukları enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği takip, ispat ve ifşa edilecek. Böylece, tüketicilere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin  tedarik edilmesi garantilenmiştir.

YEK-G Sistemi karbon nötr ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacaktır.

YEK-G sisteminin yazılımı tamamen yerli yazılımcılar tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Organize YEK-G Piyasası

Organize YEK-G Piyasası, EPİAŞ tarafından organize edilip işletilen ve YEK-G belgesinin piyasa katılımcıları arasında alış-satışının gerçekleştirildiği piyasadır. Organize YEK-G piyasasında, YEK-G belgesini eşleşilen fiyat üzerinden eşleşme miktarı kadar YEK-G belgesi teslim alma veya teslim etme yükümlülüğü doğuran kontratlar, sürekli ticaret modeline göre Piyasa İşletmecisi tarafından işleme açılır.

Belgelendirilebilir üretim miktarı kapsamında ihraç edilen YEK-G belgeleri, üretim kaynağının kaynak türü ile işleme açılan kontratlarda işlem görür.

Piyasa katılımcıları seans süresince açık olan kontratlara alış ve/veya satış yönlü teklif verebilirler.

Piyasa süresince EPİAŞ tarafından maksimum ve minimum fiyat belirlenir ve piyasa katılımcıları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ait fatura ödemelerine ilişkin oluşabilecek mali risklere karşı piyasa işlem teminatı alınır. Piyasa katılımcıları, mevcut piyasa işlem teminatı tutarları kadar Organize YEK-G Piyasasında işlem gerçekleştirebilir.

 

Mikro Site

YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G piyasasına ait bilgilerin yer aldığı mikro sitesine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

https://yekgnedir.com/

 

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED