DOĞAL GAZ PİYASASI

A

VGP TEMİNAT SÜRECİ

1.Teminatlar

VGP’de başlangıç teminatı, temerrüt garanti hesabı teminatı, finansal dönem teminatı, fiziksel dönem teminatı olmak üzere dört başlıktadır.

A. Başlangıç Teminatı

VGP Katılım Anlaşması imzalayan katılımcılardan alınan 150.000 TL tutarındaki nakit veya mektup şeklindeki teminattır.

B. Temerrüt Garanti Hesabı Teminatı

Katılımcıların temerrüdü halinde oluşabilecek zararların, teminatları aşan kısmı için alınan ve pozisyon limitine ulaşılması halinde ilave pozisyona imkân veren katkı payı şeklindeki teminattır. En az % 50’lik kısmının nakit olması zorunludur.

C. Finansal Dönem Teminatı

Katılımcıların mevcut pozisyonları ve yeni teklifleri nedeniyle alınan teminattır. Kontrat teminatı, net zarar güncellemesi, piyasaya göre güncelleme ve tam yayılma pozisyonu indirimi olmak üzere dört kısımdan oluşur.

D. Fiziksel Dönem Teminatı

Katılımcıların fiziksel teslimatları gerçekleşip fatura ödemeleri tamamlanana kadar; teslimat dönemi başlangıcı üç gün öncesinden, teslimat dönemi bitişi üç gün sonrasına kadar alınan teminattır.

2.Teminat Bildirimleri, Ödeme ve Kontroller

a. EPİAŞ, her iş günü saat 17.00’ye kadar sunulması gereken teminat hesaplamalarını yaparak; merkezi uzlaştırma kuruluşuna bilgi verir.

b. Katılımcıların hesaplarındaki teminatlar, EPİAŞ tarafından bildirilen Toplam VGP Teminatı tutarı kadar bloke edilir. Bloke edilen miktar üzerindeki tutar, serbest teminattır.

c. Katılımcı hesaplarındaki bloke tutarın, Toplam VGP Teminat tutarının altında olması durumunda; merkezi uzlaştırma kuruluşu gün sonu işlemlerini takiben ilgili katılımcılara “teminat tamamlama çağrısı” yapar.

d. Katılımcılar her seans başlangıcından 30 dakika önce yapılacak teminat kontrolleri için teminat mektuplarını saat 11.30’a kadar EPİAŞ’a, mektup dışındaki diğer teminatları ise kontrolden 15 dakika öncesine kadar merkezi uzlaştırma kuruluşuna sunar.

e. EPİAŞ her iş günü, saat 11.30’a kadar kendisine sunulan teminat mektubu miktarına ilişkin bilgileri en geç saat 12.00’ye kadar, katılımcı bazında merkezi uzlaştırma kuruluşuna bildirir.

f. Merkezi uzlaştırma kuruluşu, katılımcıların sunduğu teminat tutarına ilişkin güncel bilgileri piyasa katılımcısı bazında EPİAŞ’a her iş günü saat 12.00 -17.00 saatleri arasında bildirir.

g. Teminat bildirimleri sonucu yapılan kontrollerde, teminat tamamlama çağrısına uymayan katılımcıların temerrüde düştüğü kabul edilir ve temerrüt yönetimi hükümleri uygulanır.

3.Temerrüt

a. Toplam VGP Teminat tutarı eksik kalan,

b. TGH Katkı Payı Teminatı nakit ve/veya toplam tutarı ardışık üç gün boyunca eksik kalan,

c. VGP Fatura tutarı eksik kalan,

d. SGP’de herhangi bir sebeple temerrüde düşen,

katılımcılar VGP’de temerrüt etmiş olur.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED