DOĞAL GAZ PİYASASI

A

Teminat

EPİAŞ, piyasa işlemleri ve dengesizliklerden doğan ödemelere ilişkin oluşabilecek mali riskler için Taşıtanlardan teminat alır. Bu teminatlar ;

Günlük İşlem Teminatı (GİT)

Katılımcının, STP’de alış yönlü teklif verebilmesi için gereken teminattır.

Fatura İşlem Teminatı (FİT)

Katılımcının, STP’de yaptığı eşleşmelerden doğan kdv ve piu borcu karşılığı teminattır.

Dengesizlik Teminatı (DT)

Taşıtanın, iletim sisteminde gelecek gün için oluşturabileceği dengesizlik ile bir uzlaştırma döneminde gerçekleştirdiği dengesizliğe karşılık teminattır.

Piyasa Katılımcıları Günlük, Fatura, Dengesizlik teminatlarının tümünü ; Sistem Kullanıcıları ise Dengesizlik teminatını yatırmak zorundadır. Taşıtanın bir ticaret aralığı bitiminde, aralık içindeki faaliyetleri nedeniyle teminatları değişir. Taşıtanın, gerekli takibi sağlayarak teminat yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda piyasa işlemleri askıya alınır.

Teminat sürecine dair önemli işlem saatleri aşağıdaki şekilde olup, Günlük İşlem Teminatı bildirimi tam işgünlerinde 08:00 / 17:00 arasında her saat başı gerçekleştirilir.

 

Tarih Uygulama
G+1 günü / 11:00 – 15:00          G Gaz Gününe ait İlk Tahsisat verisinin EPİAŞ’a iletilmesi (BOTAŞ)
G+1 günü / 15:45 FİT ve DT bildirimi (EPİAŞ) / Teminat tamamlama çağrısı (Takasbank )
G+2 günü / 15:00 ‘e kadar (işgünü)       FİT ve DT tamamlama ödemesi (Taşıtanlar )
G+2 günü / 15:00 (işgünü )   FİT ve DT kontrolü (EPİAŞ)

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED