SIKÇA SORULAN SORULAR

EPİAŞ
EPİAŞ, piyasa işletim lisansı kapsamındaki organize toptan elektrik piyasalarından Gün Öncesi Piyasası, Gün İçi Piyasası, Vadeli Elektrik Piyasası ile Spot Doğal Gaz Piyasası, Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Organize YEK-G Piyasasını işletmektedir.
EPİAŞ, işlettiği tüm piyasalara ilişkin uzlaştırma ve faturalama hizmetlerini vermekte ve ayrıca Şeffaflık Platformu üzerinden EPDK Kurul Kararı ile belirlenen piyasalara ilişkin verileri yayımlamaktadır. Bunlara ek olarak TEİAŞ'ın işletmekte olduğu Dengeleme Güç Piyasası ve Yan Hizmetler Piyasası'na ilişkin uzlaştırma faaliyetleri, Doğal Gaz Piyasası dengesizliklerini uzlaştırma faaliyetleri, YEKDEM'in işletilmesi ve serbest tüketici işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
EPİAŞ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 nci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde "piyasa işletim lisansı kapsamında, Borsa İstanbul Anonim Şirketi ile TEİAŞ tarafından bu Kanun kapsamında işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik piyasalarının işletim faaliyetini ve TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarının mali uzlaştırma işlemleri ile birlikte gerekli diğer mali işlemleri yürütür." Ayrıca aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca EPİAŞ’ın piyasa işletim lisansı kapsamı dışında yapacağı diğer enerji piyasası (Spot Doğal Gaz Piyasası, Vadeli Doğal Gaz Piyasası, YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası) faaliyetleri ve emisyon ticareti Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun görüşü alınarak EPDK tarafından belirlenmesi düzenlenmektedir.
EPİAŞ gelişmiş ülkelerin enerji borsaları ile rekabet edebilecek yetkinlikte, uluslararası standartlarda hizmet veren, etkin, şeffaf ve güvenilir bir enerji piyasası oluşturmak amacı ile bir kamu-özel sektör iştiraki olarak kurulmuştur.
A Grubu hisseye sahip TEİAŞ'ın %30, B Grubu %30 ve C Grubu %0,83 hisseye sahip BİST ile C grubu hisseye sahip 94 özel sektör katılımcısının sahip olduğu %39,17 ortaklık yapısından oluşmaktadır.
EPİAŞ'ın tabi olduğu mevzuat için tıklayınız.
EPİAŞ'ı diğer piyasa işletmecilerinden ayıran en önemli yetkinliği kendi yazılımını kullanan ve geliştiren ender piyasa işletmecilerinden biri olmasıdır. Dünya genelinde organize enerji piyasalarını işletme noktasında birçok piyasa işletmecisi yalnızca organize piyasaları işletirken EPİAŞ; serbest tüketici işlemleri, Dengeleme Güç Piyasası uzlaştırması, Doğal Gaz Piyasası dengesizliklerini uzlaştırma faaliyetleri, YEKDEM İşletimi, YEK-G Sertifikasyonu ve Piyasası işletimini de gerçekleştirmektedir.
EPİAŞ, sadece EPDK'nın ilgili enerji piyasalarına ilişkin lisansladığı katılımcılara fiziksel teslimat yükümlülüğü doğuran ticaret ortamları sunmaktadır.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin Türkçe marka adı EPİAŞ, uluslararası bağlamda kullanılan marka adı ise EXIST-Energy Exchange Istanbul'dur.
EPİAŞ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesi uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirkettir.
EPİAŞ'ın geliri EPDK tarafından mevzuat kapsamında belirlenen ve Piyasa Katılımcıları tarafından ödenen Piyasa İşletim Ücreti'nden oluşmaktadır.
EPİAŞ'ın geliri EPDK tarafından mevzuat ( Piyasa İşletim Ücreti Tebliğ ) kapsamında belirlenmektedir.
EPİAŞ, paylarının borsada işlem görmemesi ve ortak sayısının beş yüzü aşmaması nedeniyle nitelik olarak halka açık olmayan bir anonim şirkettir.
EPİAŞ Esas Sözleşmesi’nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Borsa İstanbul ve TEİAŞ dışında yalnızca elektrik piyasasında tedarik lisansı veya kapsamındaki üretim tesisi işletmeye geçmiş üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, doğal gaz piyasasında ise toptan satış, ithalat, ihracat lisansı sahibi tüzel kişiler veya perakende satışını gerçekleştiren lisans sahibi tüzel kişiler ortak olabilirler.
Arz ve talebin değişen dinamiklerine pozisyon alabildiği, bu sayede herhangi bir tarafın ürün fiyatını etkileme gücüne sahip olmadığı piyasalardır. Piyasa dinamikleri doğrultusunda serbestçe oluşan fiyat, sosyal faydayı maksimize ederken, yatırımcılar için ise şeffaf bir fiyat sinyali oluşturarak rekabetçi yatırım kararlarına imkân sağlayacaktır.
Sektör paydaşları arasında meydana gelebilecek bilgi asimetrisinin ortadan kaldırılması, sektörü ilgilendiren her türlü bilgiye tüm tarafların eşit ve eş zamanlı erişimi, adil ve sağlıklı fiyat oluşumunun temini ve sürdürülmesi gibi faydaları vardır.
Ürün, hizmet ve itibarla ilgili soruların yer aldığı ve Türkiye genelinde elektrik ve doğal gaz piyasaları katılımcılarıyla CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anket Yöntemi) ile gerçekleştirilen 2021 yılı memnuniyet araştırması sonuçlarına göre, memnuniyet ölçeğinin tamamı göz önüne alındığında katılımcı memnuniyet oranı yüz üzerinden 85,1 olarak gerçekleşmiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

EPİAŞ’ın finansal tabloları her yıl bağımsız denetçi tarafından değerlendirmektedir. Bağımsız denetçi görüşüne EPİAŞ’ın faaliyet raporunda yer verilmektedir.
EPİAŞ, işlettiği tüm piyasalara dair yazılımlarını tamamen yerli imkânlarla ve uluslararası standartlarda geliştirmiştir.  Yerli yazılım sayesinde iyileştirme ve hataları giderme faaliyetlerinde dışa bağımlılık ortadan kalkmıştır.
EPİAŞ lisans sahibi piyasa katılımcılarının enerji alış-satış taleplerinde bulunabilecekleri ortamları sağlayan bir toptan enerji borsası olduğu için; EPİAŞ üzerinden bireysel kullanıcılara yönelik enerji alış-satış işlemi yapılmamaktadır.  Elektrik için; Elektrik aboneleri Serbest ve serbest olmayan tüketiciler olarak ayrılmaktadır. Serbest tüketici olmak için tüketilmesi gereken elektrik miktarı her yıl EPDK tarafından belirlenmektedir. Konut aboneliğiniz serbest tüketici statüsünde ise EPDK tarafından lisans almış olan elektrik tedarikçisi firmalardan ikili anlaşma ile elektrik satın alabilirsiniz. Serbest olmayan tüketiciyseniz sadece bölgenizdeki görevli tedarik şirketinden elektriğinizi temin edebilirsiniz. Doğal Gaz için; 2022 yılında yürürlükte olan EPDK Kurul Kararı doğrultusunda; Madde 1 - Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Madde 2 - Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için, serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür. Serbest tüketici için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır. Dolayısı ile 75.000 m3 kullanımının altında kalan bireysel doğal gaz kullanıcıları, kullandıkları doğal gazı bağlı oldukları dağıtım şirketinden almak zorundadırlar. 75.000 m üzerinde doğal gaz kullanan bireysel kullanıcılar, tedarikçilerini seçebildiği gibi toptan satış lisansı alarak ve ilgili kurumlara (BOTAŞ, EPİAŞ, TAKASBANK) gerekli kayıt şartlarını yerine getirerek piyasalarda işlem yapabilirler.
EPİAŞ lisans sahibi piyasa katılımcılarının enerji alış-satış taleplerinde bulunabilecekleri ortamları sağlayan bir toptan enerji borsası olduğu için; elektrik ve gaz aboneleri ile herhangi bir iletişimi ve belirtildiği üzere aboneliği kesme yetkisi bulunmamaktadır.
EPİAŞ'ın elektrik veya doğal gaz fatura ödemeleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Fatura ödemeleri elektrik/doğalgaz hizmeti alınan kurumlara yapılmaktadır.  Enerji borsası olarak EPİAŞ, piyasa katılımcılarına enerji alış-satış taleplerinde bulunabilecekleri ortamları sunmaktadır. Görevi, piyasa alış-satış işlemlerinin şeffaf, düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülmesi ve referans fiyat oluşturulmasıdır.
Toptan enerji ticaretinin yapıldığı piyasaları işleten EPİAŞ'ın elektrik arızalarına müdahale etme yetkisi yoktur. Elektrik arızalarına yönelik hizmet verme konusunda sistem işletmecisi ve ilgili bölgenin dağıtım şirketi sorumludur.  
Toptan enerji ticaretinin yapıldığı piyasaları işleten EPİAŞ'ın tarife ücretlerini belirleme yetkisi yoktur. Enerji tarifelerine dair ücretler EPDK tarafından belirlenmektedir.
Enerji piyasalarını düzenleme ve denetleme yetkisi 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na verilmektedir. Bu çerçevede EPİAŞ'ın enerji piyasalarını düzenleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır.
PİYASALAR
EPDK’dan lisans alan piyasa katılımcıları ilgili piyasalara dair katılım anlaşmalarını imzaladığı sürece ilgili piyasalarda işlem yapabilir.
Tüm piyasalar için ilgili fiyatlar ilgili piyasa platformlarında piyasa katılımcılarının verdiği alış-satış teklifleri alınarak EPDK tarafından belirlenen piyasa işletim kurallarına göre belirli algoritma ve usuller çerçevesinde belirlenir.  Detaylı bilgi web sitemizin piyasalara ilişkin ilgili sayfalarında ve YouTube kanalımızda yer alan eğitim videolarında bulunmaktadır.
EPİAŞ'ta oluşan piyasa fiyatları, günlük referans fiyat (GRF) olarak isimlendirilir. GRF, ilgili mevzuatlarda (OTSP Yönetmeliği, PUE ve ŞİD) nasıl ve ne şekilde hesaplandığı detaylıca belirtilir. Kısaca, piyasaya kayıt olan piyasa katılımcılarının ve iletim şirketinin sürekli ticaret yöntemi ile gerçekleşen eşleşmeleri ile günlük olarak hesaplanır. Hâlihazırda GRF’nin, aylık olarak ilan edilen BOTAŞ tarifeleri ile direkt bir ilişkisi bulunmamaktadır.
EPİAŞ enerji piyasalarına ilişkin eğitimleri 2016 yılından itibaren vermekte olup, bu eğitimleri 2020 yılından itibaren COVID-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi platformlardan ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir. Eski eğitim kayıtlarına ve eğitim animasyonlarına EPİAŞ Youtube kanalından ulaşılabilir.
EPİAŞ Şeffaflık Platformunda ücretsiz erişim, limitsiz tarihsel veriye erişim ve ücretsiz web servis hizmetleri kullanıcılara sağlanmaktadır. Verileri platform üzerinden inceleyebilir, excel formatında indirebilir ve web servis üzerinden aşağıda detayları belirtilen şekilde erişim sağlayabilirsiniz.

Web Servis IP Kayıt prosedürü linki aşağıda verilmiştir.

Web Servis IP Kayıt Prosedürü 

Web Servis teknik doküman linki aşağıda verilmiştir.

Web Servis Teknik Dokümantasyon

Şeffaflık Platformu enerji piyasalarının şeffaf, güvenilir, adil ve öngörülebilir bir şekilde işletilmesi için gerekli verileri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu 13/05/2016 tarihli ve 6282-4 kararı; “Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar” ile yayınlamakla yükümlüdür. Şeffaflık platformunun temelini teşkil eden ve Şeffaflık Platformu’nda yayımlanacak veri setini içeren bu karar 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir ve son olarak 06.01.2022 tarihli 10711 Sayılı Kurul Kararı ile güncellenmiştir. EPİAŞ tarafından verilere sahip kuruluşlardan yukarıda ifade edilen mevzuat dayanak gösterilerek veriler talep edilmektedir. İlgili veri sahibi kuruluşlar Kurul Kararıyla onaylanan “Şeffaflık Platformunda Yayımlanacak Veriler Listesi’ndeki” verileri, zamanında, belirlenen formatta ve doğru bir içerikle Şeffaflık Platformunda paylaşmakla yükümlüdür. EPİAŞ, Kurul Kararı gereği yayımlanan verileri ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerden temin ederek kendi oluşturduğu piyasa verileri ile birlikte şeffaflık platformunda yayımlar. EPİAŞ, Kurul Kararı’na istinaden veri paylaşım yükümlüsü kurumlardan ve şirketlerden temin ettiği verilerin doğruluğu kapsamında sorumlu değildir. EPİAŞ ilgili veri paylaşım yükümlüsü kurumların ve şirketlerin ilettiği verileri Şeffaflık Platformu vasıtasıyla enerji piyasası katılımcılarının erişimine sunan bir veri yayın servis ortamı oluşturmaktadır.

06.01.2022 Tarihli 10711 Sayılı EPDK Kurul Kararı’na istinaden Şeffaflık Platformu’nda yayımlanması gereken veri seti listesi linki aşağıda verilmiştir.

Şeffaflık Platformu Veri Seti

Şeffaflık Platformuna veri aktarımı ile yükümlü olan kurumlar ve şirketler ise aşağıda listelenmiştir:

BOTAŞ – Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.

DSİ – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

EİGM – Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

EPİAŞ – Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.

EÜAŞ – Elektrik Üretim A.Ş.

TEİAŞ – Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Dağıtım Şirketleri

Üretim Lisansı Sahibi Piyasa Katılımcıları

Veri güvenliğinin sağlanabilmesi için farklı katmanlarda güvenlik politikaları ve çözümlerinin uygulanıyor olması gerekmektedir. EPİAŞ bu çerçevede politikalarını belirlemiş ve çözümlerini oluşturmuş durumdadır. Fiziksel güvenlikten başlayarak, ağ güvenliği, güvenlik olay yönetimi, veri sınıflandırma ve veri sızıntısı önleme, uygulama/yazılım güvenliği, uluslararası güvenlik standartlarına uyum gibi güvenliğin her alanında politika ve süreçler oluşturulmuştur. Gereksinim duyulan teknoloji çözümleri bu süreçlerde kullanılmaktadır. Bu çerçevede piyasa katılımcılarımızın kullanmış olduğu piyasa yazılımlarına güvenlik yazılım geliştirme sürecinde gerekli güvenlik testleri uygulanmakta, iki faktörlü kimlik doğrulama, parola politikaları vs. ile piyasa katılımcılarımızın karşılaşabileceği güvenlik ihlalleri için önlemler alınmaktadır.
EPİAŞ bünyesinde kurulan Piyasa Gözetim Direktörlüğü, EPİAŞ’ın eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden fiyatların arz ve talep çerçevesinde oluşumunu temin etme görevi ve diğer ulusal veya uluslararası piyasa gözetim usul ve uygulamaları doğrultusunda faaliyetlerini EPİAŞ’tan ve piyasa katılımcılarından bağımsız olarak ve gizlilik esasına göre yürütmektedir.
https://www.epias.com.tr/piyasa-gozetim linkinde Piyasa Gözetim mail adresi yer almaktadır. (piyasagozetim@epias.com.tr)
YEK-G Belgesi, tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden elektronik belgedir. Serbest olmayan tüketiciler bölgelerinde hizmet veren, sözleşme yoluyla elektrik temin ettikleri görevli tedarik şirketlerine başvurarak tükettikleri enerjiyle beraber YEK-G Belgesini temin edebilmektedir. Bu tüketiciler, YEK-G belgelerini tedarik edilen enerjiyle beraber temin edebilmektedir. Serbest tüketici olanlar veya serbest tüketici hakkını kullanmayan tüketiciler,  YEK-G Belgelerini elektrik enerji temin ettikleri firmadan veya istedikleri bir başka tedarik şirketinden tüketimlerine karşılık talep edebilmektedirler.  Bu gruplarda yer alan nihai tüketiciler, YEK-G Belgelerini elektrik temin ettikleri tedarikçiden bağımsız olarak farklı bir tedarikçiden de temin edebilmektedirler, tüketimlerini yenilenebilir enerjiden karşıladıklarını böylece ispatlayabilmektedirler. Detaylı bilgi için yekgnedir.com ziyaret edebilirsiniz.
Tüm nihai tüketiciler, karbonsuz ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacak ve iklim değişikliğinin önlenmesinde rol oynayabilirler. Kurumsal şirketler, sürdürülebilirlik raporlarına ve çevreci yaklaşımlarına dayanarak tüketicilerinin ve/veya müşterilerinin yenilenebilir enerji kullanımını garanti altına alır. Uluslararası raporlama kuruluşu olan RE100-CDP-GRI'nin internet sitesinde yer alan firmalar kendilerine prestij sağlamaktadır. Kyoto Protokolü kapsamında yayımlanan Sera Gazı Protokolü ve ISO 14064’e göre karbon ayak izi, ikincil olarak oluşmasına göre hesaplanabilmektedir. Karbon ayak izi hesaplamasında Kapsam 2’de kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğu YEK-G belgesi ile ispatlanabilmektedir.
Piyasa katılımcılarımız ve diğer paydaşlarımız; her türlü istek ve şikâyetlerini EPİAŞ Yardım Masası (EYM) uygulaması üzerinden bizlere iletebilmektedir. Talepler, konu ve alt konu kategorilerine göre ilgili personele görev olarak düşmekte ve talep sonuçlanınca talep sahibine bilgilendirme yapılmaktadır.   https://yardim.epias.com.tr/  
Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) hakkında detaylı bilgi için https://vepnedir.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası hakkında detaylı bilgi için https://yekgnedir.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP)  hakkında detaylı bilgi için https://vgpnedir.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.