ÇEVRESEL PİYASALAR

A

Genel Esaslar ve Süreçler

 

 • YEK-G sistemi hafta sonu, resmi tatil günleri ve yarım gün resmi tatil olan iş günleri hariç olmak üzere diğer günlerde saat 10.00’da başlar, saat 15.00’da sona erer.
 • YEK-G sisteminde belgelendirilebilir üretim miktarı, ilgili aya ait nihai uzlaştırma bildiriminin yayımlanmasını takip eden üç iş günü içerisinde hesaplanır ve ilgili kullanıcıya sistem üzerinden bilgi verilir.
 • YEK-G sisteminde üretilen belgeler, üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir.
 • YEK-G sisteminde sistem kullanıcısı ihraç talebini, belgelendirilebilir üretim miktarının sistem kullanıcısına bildirildiği ayı takip eden iki ay içerisinde gerçekleştirilmelidir. İlgili üç ay içerisinde talepte bulmaması durumda üretim miktarı kullanılamaz.
 • Üretilen YEK-G belgesi, üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içerisinde itfa edilmezse sistem işletmecisi tarafından herhangi bir işleme konu edilemeyecek şekilde iptal edilir.
 • Her 1 (bir) MWh belgelendirilebilir üretim miktarı için 1(bir) adet YEK-G belgesi üretilir.
 • 2021 yılı için yeşil tarife haricindeki tüketimlere ait itfa bildirimleri en geç 30 Mart 2022 tarihine kadar gerçekleştirilir.
 • Görevli Tedarik Şirketleri Yeşil tarife kapsamındaki tüketicilerine itfa bildirimini Organize YEK-G piyasasının açıldığı günü takip eden iki iş günü içerisinde yapabilir.
 • YEK-G sisteminde D iş günü gerçekleştirilen ikili anlaşma işlemi karşı tarafında onaylanması durumunda D+1 iş günü saat 15.00’da sistem işletmecisi tarafından onaylanır.
 • YEK-G sisteminde D iş günü gerçekleştirilen itfa işlemi sistem işletmecisi tarafından D+1 iş gününde saat 15.00’da onaylanır.
 • Organize YEK-G piyasasında teklifler, kontrat derinliğinde yer aldıktan hemen sonra eşleşebileceği ve ticari işlemin gerçekleşebileceği sürekli ticaret yöntemi ile gerçekleşir.
 • Organize YEK-G piyasasında seans, ayda bir kez olacak şekilde nihai uzlaştırma bildirimlerinin yayınlandığı günden sonraki 4. iş gün açılır.
 • Organize YEK-G sistemi katılımcıları için seans saat 10.00’da başlar, saat 15.00’da sona erer.
 • Seans sonrası dönem, seans günlerinde saat 15.00 ile saat 15.30 arası dönemi ifade eder.
 • Belgelendirilebilir üretim miktarı kapsamında ihraç edilen YEK-G belgeleri, üretim kaynağının kaynak türü ile işleme açılan kontratlarda işlem görür.
 • Organize YEK-G Piyasası teklifleri için fiyat alt limiti 0 TL/MWh’tir.
 • Daha iyi fiyat, satış tekliflerinde daha düşük fiyatı, alış tekliflerinde ise daha yüksek fiyatı ifade eder.
 • Organize YEK-G piyasasında sunulacak teklif MWh cinsinden 1MWh ve tam sayı katları olacak şekilde bildirilir. Tek seferde sunulabilecek asgari teklif büyüklüğü 1MWh’tır.
 • Organize YEK-G piyasasında aynı seans dönemi için eşit veya daha iyi fiyata sahip saatlik karşı tekliflerin olması durumunda:
  • Karşı teklif eşit miktarda ise tamamen eşleşme,
  • Karşı teklif eşit miktarlı değil ise eşleşme miktarı en düşük miktarlı teklifin miktarına eşit olacak şekilde kısmi eşleşme gerçekleştirilir.
 • Gerçekleşen işlemin fiyatı, kontrat derinliğine önce girilen teklifin fiyatıdır.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED