HAKKIMIZDA

18 Mart 2015 tarihinde kurulan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), Türkiye’nin “enerji ticaretinde merkez ülke olma” hedefi doğrultusunda; enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir, öngörülebilir ve sürdürülebilir biçimde işletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktadır. Enerji borsası olarak EPİAŞ, piyasa katılımcılarına enerji alış-satış taleplerinde bulunabilecekleri ortamları sunmaktadır. Görevi, piyasa alış-satış işlemlerinin şeffaf, düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülmesi ve referans fiyat oluşturulmasıdır.

EPİAŞ bünyesinde bulundurduğu, Gün Öncesi ve Gün İçi spot elektrik piyasaları, Spot Doğal Gaz Piyasası, Vadeli Elektrik Piyasası, Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası ile uluslararası standartlarda hizmet veren bir piyasa işletmecisidir. Görevini ifa ederken piyasa hacminin derinleşmesine katkı sağlayarak güvenli bir piyasa ortamı oluşturmaktadır.

EPİAŞ, işlettiği piyasaların uzlaştırma, teminat, faturalama gibi mali işlemlerini gerçekleştirmekte ve merkezi karşı taraf hizmeti vermektedir. EPİAŞ’ın faaliyet gösterdiği alanlar arasında Dengeleme Güç Piyasası ve Yan Hizmetler Piyasası’na (DGP) ilişkin uzlaştırma faaliyetleri, Doğal Gaz Piyasası dengesizliklerini uzlaştırma faaliyetleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) işletilmesi ve serbest tüketici işlemleri yer almaktadır.

Şeffaflığın güvenilir ve sürdürülebilir bir piyasa için önemli bir yere sahip olduğunun bilinciyle 2016 yılında Şeffaflık Platformu’nu katılımcıların ve kamuoyunun kullanımına sunan EPİAŞ, bu platformda yayınlanan verilerin nitelik ve niceliğini sürekli olarak artırmaktadır.

EPİAŞ’ta, sektörün insan kaynağının niteliğinin artmasına katkı sağlayan piyasa eğitimleri de aralıksız olarak sürdürülmektedir.

EPİAŞ, “Karbon nötr şirket” sertifikası ile dünyaya ve geleceğe katkı sunmak adına sürdürülebilir bir çevre için doğrudan ve dolaylı etkilerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfırladığını belgelemiştir.

Dünyanın önde gelen enerji piyasaları ve düzenleyici otoritelerinin oluşturduğu Enerji Borsaları Birliği (APEX) ve Avrupa Enerji Borsaları Birliği (EUROPEX) üyesi olan EPİAŞ; işletmekte olduğu enerji piyasaları, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tamamen kendi imkânlarıyla geliştirdiği, yeni ürün ve hizmetleri ile küresel ölçekte gıpta ile bakılan ve işlemlerde referans alınan bir enerji borsası olma yolunda ilerlemektedir.