A

HAKKIMIZDA

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ), 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak, 18 Mart 2015 tarihinde tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen kurulmuş  ve 01 Eylül 2015 tarihinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) piyasa işletim lisansını alarak faaliyete geçmiştir.

EPİAŞ’ın başlıca amacı ve faaliyet konusu, “ Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir. Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden güvenilir referans fiyat oluşumunun temin edilmesi ve artan piyasa katılımcı sayısı, ürün çeşitliliği ve işlem hacmiyle likiditenin en üst düzeye ulaştığı, piyasa birleşmeleri yoluyla ticaret yapılmasına imkan tanıyan bir enerji piyasası işletmecisi olmaktır.”

EPİAŞ yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapar.

 • 30 Ocak 2019
  İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasasının EPİAŞ Tarafından İşletilmesine İzin Veren Kanun Değişikliği Yayımlandı.
 • 31 Ekim 2018
  EPİAŞ Mobil Uygulaması Yayımlandı.
 • 1 Eylül 2018
  Organize Doğal Gaz Toptan Satış Piyasası Açıldı.
 • 1 Nisan 2018
  Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmenliği ve Piyasa İşletim Usül ve Esasları'na göre Sürekli Ticaret Platformu sanal uygulama açıldı.
 • 30 Aralık 2016
  Serbest Tüketici Portalı kullanıma açıldı.
 • 1 Haziran 2016
  Yeni Gün Öncesi Piyasası Yazılımı devreye girdi.
 • 14 Mart 2016
  Şeffaflık Platformu katılımcıların ve kamuoyunun kullanımına sunuldu
 • 1 Eylül 2015
  EPİAŞ Piyasa İşletim Lisansı aldı. Piyasa İşletim faaliyetleri PMUM'dan EPİAŞ'a geçti.
 • 1 Temmuz 2015
  Gün İçi Piyasası Açıldı.
 • 18 Mart 2015
  EPİAŞ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na tabi olarak resmen kuruldu.
 • 2013
  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile EPİAŞ'ın kurulması hükme bağlandı.
 • 2011
  • Gün Öncesi Piyasası Mekanizması devereye girdi.
  • Teminat ve Avans Ödeme Mekanizması devreye girdi.
  • YEK Destekleme Mekanizması başladı.
 • 2009
  • Gün Öncesi Planlama Mekanizması devreye girdi.
  • Saatlik fiyatlandırma ve uzlaştırma başladı.
 • 2006
  • Dengeleme Güç Piyasası Mekanizması 1. Aşama devreye girdi
  • Dengesizliklerin Gece, Gündüz ve Puant periyotlarında uzlaştırılmasına başlandı.
  • TEİAŞ bünyesinde PMUM kuruldu.
 • 2004
  • Geçici Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği yayımlandı.
 • 2001
  • 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yayımlandı
  • EPDK Kuruldu.