HAKKIMIZDA

18 Mart 2015 tarihinde kurulan EPİAŞ, Türkiye’nin “enerji ticaretinde merkez ülke olma” hedefi doğrultusunda; enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde işletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktadır.

İşletmekte olduğu, uluslararası standartlarda hizmet veren, Gün Öncesi ve Gün İçi Elektrik Piyasaları ve Spot Doğal Gaz Piyasası ile EPİAŞ; piyasa hacminin derinleşmesine katkı sağlayarak güvenli bir piyasa ortamı oluşturmaktadır.

Söz konusu piyasaların uzlaştırma ve mali işlemleri, dengeleme güç piyasasına ilişkin uzlaştırma faaliyetleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) işletilmesi ve serbest tüketici işlemleri de yine EPİAŞ tarafından yürütülmektedir.

Piyasa katılımcılarına fiyat riskinden korunma ve geleceğe yönelik fiyat beklentilerini görme imkanı sağlayacak Vadeli Elektrik Piyasası (VEP), 1 Haziran 2021 tarihinde işleme açılacaktır. Yine 2021 yılı içerisinde, Vadeli Gaz Piyasası’nın (VGP) EPİAŞ’ın fiziksel teslimatlı, vadeli ürünleri arasına katılması ve tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi’nin devreye alınması planlanmaktadır.

EPİAŞ, geliştirdiği yeni ürünleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın stratejileri doğrultusunda, EPDK’nın öncülüğünde, katılımcı bir anlayışla sektör ile etkin bir iletişim içerisinde gerçekleştirmektedir.

Şeffaflığın güvenilir ve sürdürülebilir bir piyasa için önemli bir yere sahip olduğunun bilinciyle 2016 yılında Şeffaflık Platformu’nu katılımcıların ve kamuoyunun kullanımına sunan EPİAŞ, bu platformda yayınlanan verilerin nitelik ve niceliğini sürekli olarak artırmaktadır.

Enerji sektöründeki yenilikçi fikirlerin gelişimine destek veren, yeni teknolojik çözümlerin birlikte geliştirilmesine olanak sağlayan İnovasyon Merkezi’nin faaliyetleri ve sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amaçlı piyasa eğitimleri aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Dünyanın önde gelen enerji piyasaları ve düzenleyici otoritelerinin oluşturduğu Enerji Borsaları Birliği (APEX) ve Avrupa Enerji Borsaları Birliği (EUROPEX) üyesi olan EPİAŞ; işletmekte olduğu enerji piyasaları, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tamamen kendi imkânlarıyla geliştirdiği, yeni ürün ve hizmetleri ile küresel ölçekte referans alınan bir enerji borsası olma yolunda ilerlemektedir.