HAKKIMIZDA

18 Mart 2015 tarihinde kurulan EPİAŞ, Türkiye’nin “enerji ticaretinde merkez ülke olma” hedefi doğrultusunda; enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde işletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktadır.

İşletmekte olduğu, uluslararası standartlarda hizmet veren, Gün Öncesi ve Gün İçi spot elektrik piyasaları, Spot Doğal Gaz Piyasası, Vadeli Elektrik Piyasası, Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası ile EPİAŞ; piyasa hacminin derinleşmesine katkı sağlayarak güvenli bir piyasa ortamı oluşturmaktadır.

EPİAŞ, söz konusu piyasalara ilişkin referans fiyatları oluşturmakta, işlettiği piyasaların uzlaştırma, teminat, faturalama gibi mali işlemlerini gerçekleştirmekte ve merkezi karşı taraf hizmeti vermektedir. Ayrıca Dengeleme Güç Piyasası’na (DGP) ilişkin uzlaştırma faaliyetleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) işletilmesi ve serbest tüketici işlemleri de yine EPİAŞ tarafından yürütülmektedir.

Şeffaflığın güvenilir ve sürdürülebilir bir piyasa için önemli bir yere sahip olduğunun bilinciyle 2016 yılında Şeffaflık Platformu’nu katılımcıların ve kamuoyunun kullanımına sunan EPİAŞ, bu platformda yayınlanan verilerin nitelik ve niceliğini sürekli olarak artırmaktadır.

Enerji sektöründeki yenilikçi fikirlerin gelişimine destek veren, yeni teknolojik çözümlerin birlikte geliştirilmesine olanak sağlayan İnovasyon Merkezi’nin faaliyetleri ve sektörün insan kaynağının niteliğinin artmasına katkı sağlayan piyasa eğitimleri aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Türkiye 2020 araştırmasının sonuçlarına göre sıralamada birinci şirket açık ara EPİAŞ oldu. Aynı zamanda EPİAŞ dünyaya ve geleceğe katkı sunmak adına sürdürülebilir bir çevre için doğrudan ve dolaylı etkilerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını sıfırlayarak “karbon nötr şirket” olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Dünyanın önde gelen enerji piyasaları ve düzenleyici otoritelerinin oluşturduğu Enerji Borsaları Birliği (APEX) ve Avrupa Enerji Borsaları Birliği (EUROPEX) üyesi olan EPİAŞ; işletmekte olduğu enerji piyasaları, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tamamen kendi imkânlarıyla geliştirdiği, yeni ürün ve hizmetleri ile küresel ölçekte referans alınan bir enerji borsası olma yolunda ilerlemektedir.