A

ÜST YÖNETİM

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Ahmet Türkoğlu, iş hayatına aynı yıl Office 1 Superstore’da Mağaza Müdürü olarak başlamıştır. 1999-2003 yılları arasında CASIO Ofis Ürünleri Satış Müdürü; 2003-2009 yılları arasında Çalık Holding’de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Türkoğlu, 2013 yılına kadar pazarlama, yatırımlar, insan kaynakları ve finans gibi faaliyetleri yönetmiştir. 2013-2015 yılları arasında OPET ve Regnum Hotels gibi şirketlerin içinde bulunduğu Öztürk Şirketler Grubu’nda CEO olarak görev yapmıştır. 2016 yılı başından itibaren Turkish Energy Company (TEC) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi ve 2017 yılı başından itibaren ise Turkish Petroleum International Company (TPIC) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Türkoğlu, 20 Haziran 2018 tarihinde Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Genel Müdürü olarak atanmıştır. Halen TEC Yönetim Kurulu üyesidir. İleri düzeyde İngilizce bilen Türkoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.

Nezir Ay, 1953 yılında Ardanuç - Artvin’de doğdu. 1978 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1978 yılında Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı’nda Mühendis olarak mesleki kariyerine başladı. Fiyat Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığında sanayi mamülleri (dayanıklı tüketim malları) fiyat tespit çalışması, standart hazırlama ve standart denetim çalışmalarında görev aldı. 1982 yılında TEK’e naklen tayin oldu ve Milli Yük Tevzi Merkezi’nde vardiya mühendisi olarak göreve başladı. 1987 yılında vardiya baş mühendisi, 1992 yılında Müdür Yardımcısı ve 2001 de İşletme Müdürü olarak atandı. Ayrıca, SETSO (SUDEL+ETSO/Avrupa İletim Sistemi İşletmeciler Birliği) Task Force üyesi olarak görev yaptı. 2007’de Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak atanan Ay, 31 Ağustos 2015 tarihi itibarı ile TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı iken emekli oldu. TEİAŞ, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’nin kuruluşu, gerekli mevzuatın hazırlanması ve işletilmesi çalışmalarının koordinesinde görev yapan Nezir Ay,  TEİAŞ 2. SCADA sistemi şartnamesinin hazırlanması, ihalesinin yapılması, sistemin kurulması ve kabulünün yapılması, EPİAŞ’ta halen kullanılan DGPYS sisteminin oluşturulması, TEİAŞ OSOS sisteminin kurulması, devreye alınması ve kabul çalışmaları, MMS yazılımının alınması için Dünya Bankası işlemlerinin takibi, sistemin ihale edilmesi, uygulamaların kurulumu ve kabul işlemlerinin takibi projelerinde görev aldı. Eylül 2015 yılından itibaren Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. ‘de Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Piyasa Operasyonları Direktörlüğü görevini vekaleten yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Nezir Ay, evli ve 4 çocuk babasıdır.

1961, Sürmene - Trabzon doğumlu olan Avni ÇEBİ, İlk orta lise tahsilini Kücükçekmece'de tamamladı. 1985 Yılında Yıldız Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümünde, Yönetim ve Organizasyon dalında Yüksek Lisans programını, 2001 yılında bitirdi. Lisans eğitimini bitirdikten sonra yurtdışına İngilizce öğrenmek amacıyla gitti ve 2 sene orada bulunduktan sonra Türkiye'ye dönerek bilişim sektöründe yönetici olarak çalıştı. 1992'de kendi iş yerini kurarak, 5 yıl Orbim Bilgisayar'da çalıştı. 1997 yılında İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ)’nde Elektronik Sistemler Müdürü olarak göreve başladı. Daha sonra Bilgi Sistemleri Müdürü olarak görev aldı. Görevi sırasında İGDAŞ da SCADA' dan IP telefona, Çağrı Merkezi kurulmasından, telsiz haberleşmesinin geliştirilmesine, Akıllı Sayaçtan birçok yazılım uygulamasının devreye alınmalarını içeren Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri projelerinin gerçekleşmesini sağladı. 2012 de İGDAŞ' dan ayrıldıktan sonra 5 yıl özel sektörde danışman ve üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.  Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) bünyesinde başta şehirleşme konusunda olmak üzere, enerjiden madenciliğe, tarım ve gıdadan sanayi ve teknolojiye, eğitimden istihdamın arttırılmasına kadar farklı konularda yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumları ve STK lar ile birlikte sempozyum ve paneller düzenlenmesine öncülük etmiştir. Mimar ve Mühendis dergisinde değişik konularda yazıları yayınlamıştır. Özellikle şehirleşme konusunda çeşitli dergi ve gazetelerde söyleşileri yayınlanmıştır. Çebi’nin şehirleşme konusunda yazılmış “Merhametli Şehirler” adlı bir kitabı da bulunmaktadır. Mimar Mühendisler Grubunun üyesi olan Avni Çebi, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi'nin 31. Dönem yönetiminde Genel Sekreter olarak görev yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında 2 dönem  MMG’nin Genel Başkanlığını yapmıştır. Çebi iyi derecede İngilizce ve orta seviyede İspanyolca bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır. 2017 yılının Mart ayından itibaren Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’de Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmakta, aynı zamanda Strateji Geliştirme Direktörlüğü görevini vekâleten yürütmektedir.

Mustafa Kayırıcı, 1968 yılında Andırın - Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Adana ve Osmaniye'de tamamladı.1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin akabinde Albaraka Türk bilgi işlem biriminde programcı olarak çalışmaya başladı. 1990 - 1994 yılları arasında aynı kurum bünyesinde Bankacılık ve Finans'la ilgili uygulama geliştirme projelerinde aktif görevler üstlendi. Kariyerine 1994'te girişimci olarak devam etti. Bilişim alanında; yazılımdan donanıma, güvenlikten network altyapısına kadar birçok alanda çözümler geliştiren 150 kişilik ekibiyle büyük ölçekli projeler üstlendi. IGDAŞ Doğal Gaz Otomasyon Sistemi, EDOS Elektrik Dağıtım Otomasyon Sistemi, Al Baraka Türk Bankacılık ve Finans Paketinin Yenilenmesi ve Milenyum Yılı Tarih Projesi, BİSARES isimli İDO Bilet Satış ve Rezervasyon projesi bunlardan birkaçıdır. 2006 yılından 2009 yılına kadar Ulaştırma Bakanlığına bağlı uydu uzay ve kablo TV şirketi olan Türksat A.Ş'de Kablo TV direktörü olarak görev yaptı. Bu dönemde 21 ilin kablo TV şebekesinin işletim ve yönetimi ile çağrı merkezi, yazılım ve internet altyapılarına yönelik yatırımları planlayıp uygulanmasını yönetti. 2010 yılında yerel yönetimlere yönelik belediyecilik çözümleri geliştirmek üzere ortak girişim olan bir yazılım şirketinin kurulmasına öncülük etti. 6 yıl süreyle söz konusu şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğü görevini yürüttü. Geliştirdiği ürünlerle, ilgili belediyeler katıldığı uluslararası yarışmalarda ödüller aldı. MIS, GIS, CRM, Mobil ve BI çözümleri ile belediyecilik sektörüne yeni jenerasyon ürünler kazandırdı. Profesyonel iş yaşamının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenen Mustafa Kayırıcı, Mimar ve Mühendisler Grubu üyeliğinin yanı sıra Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Üyesi, Bilişim İnovasyon Derneği kurucu üyelerindendir. İyi derecede İngilizce bilen Mustafa Kayırıcı evli ve 3 çocuk babasıdır.

1975 yılında Kocaeli-Gölcük’te doğan Mehmet Haluk Yılmaz 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme  bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl  Kuveyt Türk Katılım Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başlamıştır.  2003 yılında  Çalık Holding bünyesine katılan  Yılmaz, Stratejik Planlama Müdürü, Satış ve Pazarlama Grup Müdürü ve Marka Direktörü olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Türk Telekom’da danışman olarak çalışmaya başlayan Mehmet Haluk Yılmaz, daha sonra  Strateji Risk Yönetimi Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. İş hayatında özellikle iç denetim, risk yönetimi, stratejik yönetim, sermaye piyasaları, marka, satış ve pazarlama konularında deneyime sahip olan Mehmet Haluk Yılmaz 15 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Enerji Piyasaları İşletme AŞ’de direktör olarak atanmıştır. İleri düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

1967 yılında Of’ta doğan Ramis KULAK, ilk ve orta öğrenimini Mersin’de tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Maliye Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olarak; Hesap Uzmanları Kurulunda Hesap Uzman Yardımcısı olarak mesleki kariyerine başladı. Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde; başta vergi, muhasebe ve finans konuları olmak üzere diğer tüm mali konularda teorik ve pratik eğitimler alarak üst düzey vergi ve muhasebe denetimi, soruşturma, vergi ve kara para inceleme çalışmaları yaptı. 2002 yılında bir yıl süreyle İngiltere’de dil eğitimi, etüt ve incelemelerde bulundu. 2004 yılında yine Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak İdari göreve başladı. Muhasebat Genel Müdürlüğünde başta Döner Sermayeli İşletmeler olmak üzere Bilgi İşlem donanım teknolojileri, personel yazılımı, muhasebe yazılımı ve merkez uygulamaları yazılımı ile Genel Müdürlük personel işlemleri, bütçe, harcama, donatım, yayın ve doküman yönetimi sisteminden sorumlu yönetici olarak görev aldı. 2006 yılında Milli Piyango İdaresi Özelleştirme İhale ve Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak yaklaşık bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı Temsilcisi olarak çalıştı. 2007 yılında Kazakistan’da Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk – Kazak Üniversitesinin Türk tarafı olarak hesap ve işlemlerinin denetiminde bulundu. 2008 yılında bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı “Bakanlık Etik Komisyonu Üyesi” olarak çalıştı. 2011 yılında Genel Müdür yardımcısı iken Devlet memurluğundan da istifa edip Maliye Bakanlığından ayrıldı. Türk Hava Yolları AO’nın ikinci uçak bakım şirketi olarak kurduğu Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi AŞ’ne (HABOM AŞ) ilk yönetici olarak atanarak özel sektördeki mesleki kariyerine başladı. HABOM AŞ’de Mali ve İdari İşler ile Personelden sorumlu Direktör ve aynı zamanda Genel Müdür vekili olarak yaklaşık iki yıl görev aldı. 2013 yılında Türk Hava Yolları AO’nın MNG Teknik AŞ’ni satın alması ve HABOM AŞ ile birleştirmesi sonrasında yeni Şirkette (THY HABOM AŞ) Tesis Bakım ve İdari İşler Başkanı olarak görev aldı. Aynı zamanda bir müddet İnsan Kaynakları Başkanlığını da vekaleten yürüttü. Yeminli Mali Müşavir (YMM) ve Bağımsız Denetçi olan Ramis KULAK 2015 yılı itibarıyla şirketimizin Finans ve Destek Hizmetleri Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

1973 Yılında Sivas ta doğdu.İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı.1991 Yılında Selçuk Anadolu Lisesi Almanca Bölümünden mezun oldu. 1997 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 Yılında stajını tamamladı Avukatlık yapmaya başladı.2004-2006 Yılları arasında Sivas Barosu Denetim Kurulu Başkanlığı yaptı.2004-2006 Yılları arasında Yönetim Kurulu üyesi seçildi.2004-2006 Yılları arasında Baro Genel Sekreterliği yaptı. 2012 Yılında yapılan genel kurulda Sivas Barosu Başkanlığına seçildi. 2014 Yılında yapılan genel kurulda ikinci kez Sivas Barosu Başkanlığına seçildi.Baro Başkanlığı sürecinde T.C. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği arasında kurulan Koordinasyon ve Çalışma Komisyonlarında görev aldı. Kent Konseyi üyeliği yaptı.Yeni Avukatlık Yasası hazırlık çalışmalarına katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı-Sivas Barosu ortak projesi olarak Baro Mensuplarına, Baro Çalışanlarına ve Adliye mensuplarına sertifikalı Osmanlıca Kursları düzenledi. Dört Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluş çalışmalarına komisyon üyesi olarak katıldı. 2015 Yılında İSTAC (İstanbul Tahkim Merkezi) Genel Kurul Üyeliğine seçildi. Uzun yıllar bir çok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşlarına hukuki danışmanlık ve sözleşmeli avukatlık hizmeti verdi. Çocuk İşçiliği ile Mücadele, Onarıcı Adalet ve Suçluların Topluma Kazandırılması, Hasta ve Hekim Hakları, Kadına Karşı İşlenen Şiddet gibi bir çok konuda Ulusal sunumlar yaptı. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol üstlendi. Sivil toplum kuruluşlarında ve spor kulüplerinde yöneticilik yaptı. 2015 Yılında sürdürmekte olduğu Sivas Baro Başkanlığından istifa etti. Evli ve 3 Çocuk babasıdır.