ÜST YÖNETİM

Taha Meli Arvas, lisans eğitimini ABD’nin New York Eyaleti’ndeki Syracuse Üniversitesi'nde Biyomühendislik ve Finans alanlarında çift anadal yaparak 2003 yılında tamamladı. Daha sonra CUNY Graduate Center’da siyaset bilimi yüksek lisansına başladı. Özyeğin Üniversitesi'nde 2013 yılında MBA, 2014 yılında Finansal Mühendislik alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Finans alanındaki doktora çalışmasını Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ettirmektedir. Arvas, iş hayatına New York’ta kendi kurduğu yönetim danışmanlığı şirketi bünyesinde başlamış ve şirketlere iş ve yatırım stratejileri geliştirmek konularında danışmanlık yapmıştır. Danışmanlık sektöründe faaliyet gösterirken bir yandan da finans alanında ulusal ve uluslararası birçok yayın kuruluşunda yorumculuk yapmış, 2013-2020 arasında finansal köşe yazarlığı yapmıştır. 2020-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Başkan Vekilliği yapan Arvas, bu süreçte sermaye piyasalarının geliştirilmesi, şirketlerin sermayeye erişiminin kolaylaştırılması ve menkul kıymetlerin manipülasyonuyla mücadele alanlarında özel çalışmalar yürütmüştür. Arvas, ayrıca 2020 yılında Özyeğin Üniversitesi finans bölümünde, 2021-2024 yılları arasında ise Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. 2023 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı olarak görev yapan Taha Meli Arvas, 9 Şubat 2024 tarihinde EPİAŞ Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Kırşehir, 1982 doğumlu olan Meriç Emre Aydın, 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına TEİAŞ’da başlayan Aydın, 2009-2016 yılları arasında, Piyasa Mali Uzlaştırma Dairesi’nde mühendis olarak görev yaptı. EPİAŞ’ın kurulmasıyla birlikte, 2016 yılında EPİAŞ’ta Kıdemli Uzlaştırma Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2017’de Elektrik Piyasası Kayıt ve Uzlaştırma Müdürü olarak atandı ve 2023 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Bu süre zarfında, elektrik piyasası kayıt süreçleri ve mali uzlaştırma işlemleri yanında, teminat yönetimi, serbest tüketici işlemleri, YEKDEM uzlaştırması, lisansız elektrik üretimi mahsuplaşma işlemlerine ilişkin önemli bir tecrübe edindi. Meriç Emre Aydın, 21 Eylül 2023 tarihi itibarıyla EPİAŞ Piyasa Operasyonları Direktörü olarak atanmıştır. İleri düzeyde İngilizce bilen Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

Derya Erbay, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra 2004 yılına kadar denetim sektöründe denetçi olarak çalıştı ve aynı dönemde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ünvanını aldı. 2006 yılında London School of Economics and Political Science (LSE) Hukuk Fakültesinde yüksek lisans eğitimini (MSc Law and Accounting) tamamladı. Ayrıca, the Prince’s Foundation, School of Traditional Arts’da diploma programına devam etti. 2009 yılında başladığı bankacılık sektöründe mevzuat ve uyum alanında çalıştı. 2017’de EPİAŞ’ta çalışmaya başladıktan sonra sırasıyla Mevzuat Yönetmeni ve Mevzuat ve Uyum Müdürü görevlerini yürüttü, EPİAŞ’ta yeni açılan piyasalara ilişkin yürütülen çalışmalarda aktif rol üstlendi. Aynı süre zarfında, EPİAŞ adına uluslararası kurumlarda da temsil görevi üstlenen Erbay, bu çerçevede 2018-2020 dönemi için Avrupa Enerji Borsaları Birliği (EUROPEX) Çevresel Piyasalar Çalışma Grubu Başkanlığı görevini yürüttü, 2023’te ise Dünya Enerji Borsaları Birliği (APEx) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Derya Erbay, 23 Kasım 2023 itibarıyla EPİAŞ Strateji Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk annesidir.

1976 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Uçansoy, çalışma hayatına 2000 yılında Netsis A.Ş.’ de Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Proje Danışmanı olarak başlamıştır. 2002 yılında Nuh Panel Yapı Elemanları A.Ş.’ de Proje Yöneticisi ve Mali Analist ardından 2005 yılında Nuh Grup A.Ş.‘ de grup şirketlerinden sorumlu Bilgi Sistemleri Müdürü olarak görev yapmıştır. 2008 yılından itibaren Çalık Holding Bilgi Teknolojileri Bölümü’nde Finansal Uygulamalar Danışmanı, Proje Yöneticisi, İş Çözümleri biriminde, Müdür ve Proje Müdürü görevlerini üstlenmiştir. Bu süreçte grup şirketleri ve 7 ana sektörde birçok stratejik projeyi tamamlamıştır. 2018 yılından itibaren Enerji Piyasaları İşletme A.Ş’ de (EPİAŞ) Genel Müdür Danışmanı olarak çalışmaya başlayan Uçansoy, iş yaşamında, kurumsal kaynak planlama uygulamaları, proje yönetimi, bt operasyonları yönetimi, finansal sistemler uyarlama, tasarım,  finansal yönetim, bütçe yönetimi, telco, enerji/utilities, sap uygulamaları, kaynak planlama konularında deneyime sahiptir ve aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) dir. Mehmet Uçansoy, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde ve yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Kurumlardaki dijital dönüşümün stratejik karar alma üzerine etkileri” konulu tezi ile tam puan ve bölüm birincisi olarak tamamlamıştır.  İstanbul Teknik Üniversitesi, Yazılım Programlama, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Programı, Bahçeşehir Üniversitesi Proje Yönetimi Profesyoneli programlarına katılmış olan Uçansoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi doktora programında tam burslu olarak eğitimine devam etmektedir.  Uçansoy 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla EPİAŞ Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak atanmıştır.  İleri düzeyde İngilizce bilen Uçansoy, evli ve bir çocuk babasıdır.

1975 yılında Kocaeli-Gölcük’te doğan Mehmet Haluk Yılmaz 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme  bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl  Kuveyt Türk Katılım Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başlamıştır.  2003 yılında  Çalık Holding bünyesine katılan  Yılmaz, Stratejik Planlama Müdürü, Satış ve Pazarlama Grup Müdürü ve Marka Direktörü olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Türk Telekom’da danışman olarak çalışmaya başlayan Mehmet Haluk Yılmaz, daha sonra  Strateji Risk Yönetimi Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. İş hayatında özellikle iç denetim, risk yönetimi, stratejik yönetim, sermaye piyasaları, marka, satış ve pazarlama konularında deneyime sahip olan Mehmet Haluk Yılmaz 15 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Enerji Piyasaları İşletme AŞ’de direktör olarak atanmıştır. İleri düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

1974 yılında Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Yahyalı’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü kazanan Bilal TOPÇU, 1997 yılında mezun oldu. Topçu, 2005 yılında Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalında yüksek lisansını ve 2023 yılında da İstanbul Üniversitesi İktisat Ana Bilim dalında doktorasını tamamladı. Kariyerine Gümrük Müsteşarlığı’nın 1998 yılında açtığı meslek personeli alım sınavını kazanarak Gümrükler Genel Müdürlüğü İhracat Teşvik Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1999 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın açtığı meslek personeli alım sınavı sonucunda başarılı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. 2002 yılında düzenlenen meslek içi değerlendirme sınavı sonucunda başarılı olarak Müfettiş unvanını aldı.  2006 yılında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesini almaya hak kazandı. 2007 yılında İMKB’de Başmüfettişlik unvanını aldı. 2010-2012 yılları arasında inşaat şirketinde denetçilik ve yöneticilik yaptı. 2013-2015 yılları arasında basın yayın ve medya alanında faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yaptı. 2015 yılı Mayıs ayında, Türkiye’nin enerji borsası olan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’ye (EPİAŞ) Muhasebe ve Finans Müdürü olarak atandı. EPİAŞ’ın muhasebe ve finans sisteminin kurgulanması ve oluşturulmasında etkin görev aldı. 2017 yılında 9 ay boyunca Mali İşler Müdürlüğü görevi yanı sıra Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmüştür. Borsa İstanbul A.Ş.’nin 2016 yılında yapılan genel kurulunda yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş ve bu görevi 15 ay boyunca sürdürmüş olup Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu kararıyla, Kurumsal İletişim Komitesine Başkan ve Denetim Komitesine üyeliği görevini de yürütmüştür. Nisan 2021 tarihinden itibaren EPİAŞ’ta İç Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Bilal TOPÇU evli olup 3 çocuk babasıdır.

1967 yılında Of’ta doğan Ramis KULAK, ilk ve orta öğrenimini Mersin’de tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Maliye Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olarak; Hesap Uzmanları Kurulunda Hesap Uzman Yardımcısı olarak mesleki kariyerine başladı. Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde; başta vergi, muhasebe ve finans konuları olmak üzere diğer tüm mali konularda teorik ve pratik eğitimler alarak üst düzey vergi ve muhasebe denetimi, soruşturma, vergi ve kara para inceleme çalışmaları yaptı. 2002 yılında bir yıl süreyle İngiltere’de dil eğitimi, etüt ve incelemelerde bulundu. 2004 yılında yine Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak İdari göreve başladı. Muhasebat Genel Müdürlüğünde başta Döner Sermayeli İşletmeler olmak üzere Bilgi İşlem donanım teknolojileri, personel yazılımı, muhasebe yazılımı ve merkez uygulamaları yazılımı ile Genel Müdürlük personel işlemleri, bütçe, harcama, donatım, yayın ve doküman yönetimi sisteminden sorumlu yönetici olarak görev aldı. 2006 yılında Milli Piyango İdaresi Özelleştirme İhale ve Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak yaklaşık bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı Temsilcisi olarak çalıştı. 2007 yılında Kazakistan’da Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk – Kazak Üniversitesinin Türk tarafı olarak hesap ve işlemlerinin denetiminde bulundu. 2008 yılında bir yıl süreyle Maliye Bakanlığı “Bakanlık Etik Komisyonu Üyesi” olarak çalıştı. 2011 yılında Genel Müdür yardımcısı iken Devlet memurluğundan da istifa edip Maliye Bakanlığından ayrıldı. Türk Hava Yolları AO’nın ikinci uçak bakım şirketi olarak kurduğu Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi AŞ’ne (HABOM AŞ) ilk yönetici olarak atanarak özel sektördeki mesleki kariyerine başladı. HABOM AŞ’de Mali ve İdari İşler ile Personelden sorumlu Direktör ve aynı zamanda Genel Müdür vekili olarak yaklaşık iki yıl görev aldı. 2013 yılında Türk Hava Yolları AO’nın MNG Teknik AŞ’ni satın alması ve HABOM AŞ ile birleştirmesi sonrasında yeni Şirkette (THY HABOM AŞ) Tesis Bakım ve İdari İşler Başkanı olarak görev aldı. Aynı zamanda bir müddet İnsan Kaynakları Başkanlığını da vekaleten yürüttü. Yeminli Mali Müşavir (YMM) ve Bağımsız Denetçi olan Ramis KULAK 2015 yılı itibarıyla şirketimizin Finans ve Destek Hizmetleri Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

1973 Yılında Sivas ta doğdu.İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı.1991 Yılında Selçuk Anadolu Lisesi Almanca Bölümünden mezun oldu. 1997 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 Yılında stajını tamamladı Avukatlık yapmaya başladı.2004-2006 Yılları arasında Sivas Barosu Denetim Kurulu Başkanlığı yaptı.2004-2006 Yılları arasında Yönetim Kurulu üyesi seçildi.2004-2006 Yılları arasında Baro Genel Sekreterliği yaptı. 2012 Yılında yapılan genel kurulda Sivas Barosu Başkanlığına seçildi. 2014 Yılında yapılan genel kurulda ikinci kez Sivas Barosu Başkanlığına seçildi.Baro Başkanlığı sürecinde T.C. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği arasında kurulan Koordinasyon ve Çalışma Komisyonlarında görev aldı. Kent Konseyi üyeliği yaptı.Yeni Avukatlık Yasası hazırlık çalışmalarına katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı-Sivas Barosu ortak projesi olarak Baro Mensuplarına, Baro Çalışanlarına ve Adliye mensuplarına sertifikalı Osmanlıca Kursları düzenledi. Dört Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluş çalışmalarına komisyon üyesi olarak katıldı. 2015 Yılında İSTAC (İstanbul Tahkim Merkezi) Genel Kurul Üyeliğine seçildi. Uzun yıllar bir çok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşlarına hukuki danışmanlık ve sözleşmeli avukatlık hizmeti verdi. Çocuk İşçiliği ile Mücadele, Onarıcı Adalet ve Suçluların Topluma Kazandırılması, Hasta ve Hekim Hakları, Kadına Karşı İşlenen Şiddet gibi bir çok konuda Ulusal sunumlar yaptı. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol üstlendi. Sivil toplum kuruluşlarında ve spor kulüplerinde yöneticilik yaptı. 2015 Yılında sürdürmekte olduğu Sivas Baro Başkanlığından istifa etti. Evli ve 3 Çocuk babasıdır.