DOĞAL GAZ PİYASASI

A

Uzlaştırma

EPİAŞ, Taşıtanların bir fatura dönemi içindeki işlemlerine ilişkin olarak alacak ve borç kalemlerini içeren faturaya esas uzlaştırma bildirimini yayınlar. Buna göre Piyasa Katılımcıları için “piyasa ve dengesizlik uzlaştırması”, Sistem Kullanıcıları için “dengesizlik uzlaştırması” yapar.

Piyasa Uzlaştırması Kalemi

Bir fatura dönemi bitiminde Katılımcı ; dönem içinde yaptığı alış işlemleri toplam tutarı kadar Borçlu, satış işlemleri toplam tutarı kadar Alacaklı durumdadır. Bunların mahsuplaştırılmasıyla belirlenen net alacak veya borç tutarından, Katılımcının dönem içinde ödediği avansları düşülerek Piyasa Uzlaştırması yapılır. Piyasa Uzlaştırması ; “kesinleşmiş takas miktarları” dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Dengesizlik Uzlaştırması Kalemi

Bir ticaret aralığı bitiminde Taşıtan ; aralık içinde yaptığı alış işlemleri toplam miktarı kadar Pozitif, satış işlemleri toplam miktarı kadar Negatif Dengesiz durumdadır. Bunların mahsuplaştırılmasıyla belirlenen net pozitif veya negatif dengesizlik miktarı, ilgili birim fiyatla değerlendiğinde Taşıtanın bir ticaret aralığındaki Dengesizlik Borç veya Alacağı bulunur. Bu tutarların, fatura döneminde ele alnmasıyla Dengesizlik Uzlaştırması yapılır. Dengesizlik Uzlaştırması ; “kesinleşmiş taşıma miktarları” dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Bakiye Sıfırlama Tutarı (BAST) Kalemi

İletim Şirketinin, iletim şebekesi fiziki dengesinin sağlanması için yaptığı faaliyetler nedeniyle kar/zarar etmemesi esasına göre ; alacak ve borçları düşüldükten sonra Dengesizlik Uzlaştırması sonucu oluşan bakiye, EPİAŞ tarafından Bakiye Sıfırlama Tutarı (BAST) kalemi olarak işlem yaptıkları gün bazında ve piyasa payı oranında Taşıtanlara yansıtılır.

Tahsil Edilemeyen Alacak Kalemi

Piyasa Uzlaştırması sonucu tahakkuk eden borcun tamamının Katılımcıların “günlük ve fatura işlem teminatından”, Dengesizlik Uzlaştırması sonucu tahakkuk eden borcun tamamının Taşıtanların “dengesizlik teminatından” karşılanamaması durumunda oluşan bakiye ; PUE’de tarif edildiği şekillerde ilgililere yansıtılır ve tahsili durumunda ilgililere iadesi yapılır.

Gecikme Zammı Kalemi

Katılımcıların Avans borçlarının tamamının günlük işlem teminatından, Taşıtanların Fatura borçlarının tamamının “fatura işlem ve dengesizlik teminatlarından” karşılanamaması durumunda ; bakiye tutarlara bildirim tarihinden itibaren temerrüt faizi uygulanması sonucu oluşur.

Geçmişe Dönük Düzeltme (GDDK) Kalemi

Uzlaştırma veya Faturaya Taşıtanlar tarafından yapılan itirazların haklı bulunması durumunda oluşan, Taşıtanlar ve EPİAŞ’ın yapması gereken düzeltme ödemelerini gösteren, en geç itiraza konu olan faturayı takip eden üçüncü faturada yer verilen kalemdir.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED