ELEKTRİK PİYASASI

A

Genel Esaslar

 • Gün İçi Piyasasında eşleşmeler; tekliflerin, teklif defterinde yer aldıktan hemen sonra eşleşebileceği ve ticari işlemin gerçekleşebileceği sürekli ticaret yöntemi ile gerçekleşir.
 • Gün İçi Piyasası katılımcıları, bir sonraki gün için Gün İçi Piyasası tekliflerini her gün saat 18:00’den başlayarak Gün İçi Piyasası kapı kapanış zamanına kadar PYS aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirir.
 • İşlemler saatlik bazda gerçekleştirilir. Gün İçi Piyasası günü 00:00’da başlayıp ertesi gün 00:00’da sona erer.
 • Gün İçi Piyasası kapı kapanış zamanı fiziksel teslimatın bir saat öncesidir. Gün İçi Piyasasındaki işlemler gün içi piyasası kapı kapanış zamanına kadar herhangi bir anda gerçekleşebilir.
 • Gün İçi Piyasası teklifleri için minimum ve maksimum fiyatlar GÖP asgari ve azami fiyat limitlerinin dengesizlik katsayıları ile çarpılarak GÖP asgari ve azami fiyat limitlerinin üstüne eklemesi ile belirlenir.
 • Teklif eşleşme oranı üst sınır değeri 1.000 olarak uygulanır.
 • Minimum teklif fiyat adımı 0,1 TL olarak uygulanır.
 • Teklif kaydetme ve güncelleme zaman aralığı 100 ms olarak uygulanır.
 • Sadece saatlik kontratlar vardır. Saatlik kontratlar için sunulan teklifler bölünebilir.
 • Katılımcılar eski GİP yazılımında bulunan Tamamını Eşle Yok Et (TEYE), Olanı Eşle Yok Et (OEYE) ve süreli teklif opsiyonlarını GİP 2.0’da kullanabileceklerdir.
 • Katılımcılar algoritmik ticarete uygun Fiyat Seviyeli ve Zaman Seviyeli teklif opsiyonlarını ve dünyada oldukça yaygın olarak kullanılan Buzdağı teklif opsiyonunu kullanabilir.
 • Daha iyi fiyat, satış tekliflerinde daha düşük fiyatı, alış tekliflerinde ise daha yüksek fiyatı ifade eder.
 • Aynı saatlik kontrat için eşit veya daha iyi fiyata sahip saatlik karşı tekliflerin olması durumunda:
  • Karşı teklif eşit miktarda ise tamamen eşleşme,
  • Karşı teklif eşit miktarlı değil ise eşleşme miktarı en düşük miktarlı teklifin miktarına eşit olacak şekilde kısmen eşleşme,
 • Gerçekleşen işlemin fiyatı, teklif defterine önce girilen teklifin fiyatıdır.

 

 

 

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED