BGYS POLİTİKAMIZ

EPİAŞ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Etkin, şeffaf ve güvenilir piyasa işletimi ile enerjide eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden referans fiyat oluşumunu sağlayarak ülkemizin enerji alanındaki yatırımlarını teşvik eden bir role sahip olan EPİAŞ ülkemizin kritik görevler üstlenen şirketlerinden biridir.
EPİAŞ olarak misyonumuz, Enerji piyasalarını etkin, şeffaf, güvenilir bir şekilde işletmektir. Vizyonumuz, Türkiye’nin bölgesel enerji ticaret merkezi olmasına katkı sağlamaktır.
Hedeflerimiz doğrultusunda, Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (32. Madde gereği EPİAŞ TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet göstermekle yükümlü tutulmuştur) ve ilgili diğer yönetmeliklerin yüklediği sorumlulukları yerine getirmek üzere hizmet sunarken;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemini planlamayı, kurmayı, işletmeyi, kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin işletilmesi ve devamlılığı için ilgili rol ve sorumlulukları belirlemeyi,
 •  Yönetim Sistemimiz özelinde hedefler belirlemeyi ve belirli dönemlerde uygunluklarını değerlendirmeyi,
 • Yönetim Sistemimiz kapsamında risk yönetimi yapmayı,
 • Yönetim Sistemimizin gereksinimlerini uygun olarak karşılamak amacıyla iş etki analizi yaparak, kesintisizlik hedeflerini ve iş sürekliliği stratejilerini belirlemeyi,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin gereksinimlerini uygun olarak karşılamak amacıyla bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarını korumayı,
 • Yönetim Sistemimizin gerekliliklerini karşılamak ve etkin bir şekilde işletmek üzere çalışanlarımızın yetkinliğini artıracak gerekli kaynakları ayırmayı ve eğitim programları planlamayı,
 • Yönetim Sistemimizin yürütülmesi için kullanılan süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla düzenli gözden geçirmeler gerçekleştirmeyi,
 • Yönetim Sistemlerimize bütünsel yaklaşımımız gereği tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın yönetim sistemlerimize katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlamayı,
 • Yönetim Sistemlerimiz gereği standartlara, yasal mevzuatlara ve sözleşme gereksinimlerine uyumu garanti altına almayı,
 • Yönetim Sistemlerimizi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı, 

taahhüt ederiz.

Genel Müdür