DOĞAL GAZ PİYASASI

A

Kayıt Başvurusu ve Belgeler

Standart Taşıma Sözleşmesi (STS)

Taşıtan, Piyasa İşletmecisi’ne (Epiaş) başvuru öncesinde ; İletim Şirketi (Botaş) ile STS imzalamalı ve bu esnada EIC Kodu almalıdır.

Online Kayıt Formu

Sürekli Ticaret Platformu’na (STP) kayıt için ilk adım, Doğal Gaz Online Kayıt Formu’nun doldurulmasıdır. Taşıtan, bu formdaki EPİAŞ Tekil ID alanına Botaş’tan aldığı “EIC Kodunu”, diğer alanlara ise “tüzel kişiliğe ait bilgileri” girmelidir.

Taşıtan ; online başvurunun ardından, piyasa kaydının yapılması talebini içeren bir ön yazı ekinde aşağıdaki belgeleri EPİAŞ’a teslim etmelidir ( Tüzel kişilik kaydını tamamlamak için Sistem Kullanıcısı aşağıdakilerden STP Katılım Anlaşması haricindeki belgeleri, Piyasa Katılımcısı ise tümünü hazırlayıp imzalamalıdır. ).

STP Katılım Anlaşması

Piyasa Katılımcısı, Organize Toptan Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış şart ve hükümlerin yer aldığı STP Katılım Anlaşması’nı imzalamalıdır. ( Anlaşma metnine ulaşmak için tıklayınız )

Online başvuruyu tamamlayıp Onay Bekleyen durumuna gelen Piyasa Katılımcısına, Piyasa İşletmecisi (Epiaş) kaşe ve paraflı STP Katılım Anlaşması gönderir. Piyasa Katılımcısı, tüm sayfaları kaşelenmiş ve 1. derece imza yetkili kişilerce (tarih kısımları boş şekilde) imzalanmış STP Katılım Anlaşması’nı diğer belgelerle birlikte Evrak Kayıt Birimine teslim etmelidir.

Dengesizliklerin Uzlaştırılması Protokolü (DUP)

Taşıtan, İletim Şirketi (BOTAŞ) ve Piyasa İşletmecisi (EPİAŞ) ile üçlü olarak ; dengesizliklere ilişkin teminatların yönetimi, dengesizliklerin uzlaştırılması, ilgili ödemeler ve takibi ile diğer mali hususları içeren DUP’u imzalamalıdır. ( Protokol metnine ulaşmak için tıklayınız )

Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu (Takasbank) Katılım Anlaşması

Taşıtan, teminat yönetimi ile nakit takas hizmetlerine dair şart ve hükümleri içeren Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu Katılım Anlaşmasını imzalamalıdır. ( Anlaşma metnine ulaşmak için tıklayınız )

İlk Kayıt aşamasında, Takasbank tarafımıza e-posta ile bildirimde bulunacaktır. Katılımcı belge beyan etmeyecektir.

Yetki Belgeleri ile İmza Sirküleri

Taşıtan, sunacağı belgelerin kabulü için ; imza sirküleri metninde “süresiz”, “harcama limitsiz”, “Epiaş ile her tür işlemi takip ve evrağı imzalamaya yetkili” gibi ibarelerin geçmesine dikkat etmeli, belgeleri temsil – ilzama yetkili kişiler adına düzenlemelidir.

Tüzel Kişilik Kayıt Formu (KF.01.R02)

Borçsuzluk Belgesi

Taşıtan (kendi ve ortaklarının) ; İletim Şirketi (Botaş), Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu (Takasbank) ve Piyasa İşletmecisi (Epiaş) nezdinde borcu olmadığını gösterir belgeleri, Piyasa İşletmecisine (EPİAŞ) sunmalıdır.

STP Katılım Ücreti

PUE 5.2.9 maddesine göre, Piyasa Katılımcıları EPİAŞ’a “yıllık katılım ücreti” ödemelidir. Bu ücret, her yıl EPDK Kurul Kararı ile belirlenip  EPİAŞ tarafından Piyasa Katılımcısının ilk faturasına tahakkuk ettirilmektedir.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED