ELEKTRİK PİYASASI

A

GÖP Uzlaştırma Süreçleri

 • Gün öncesi piyasası uzlaştırma işlemleri günlük olarak yapılır ve dengeleme faaliyetleri portföy bazındadır.
 • Gün Öncesi Piyasasında yapılan ticaretin uzlaştırılması Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Madde 93, Madde 94, Madde 95, Madde 96 uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Fark Tutarı

 • Gün öncesi piyasası kapsamında yuvarlama, blok ve esnek teklifler sebebiyle oluşan günlük sistem alış tutarı ve sistem satış tutarı arasındaki farkın finanse edilmesi için Gün Öncesi Piyasası katılımcılarından alınan tutardır.
 • Fark tutarının hesaplanması ve dağıtımı işlemleri avans dönemi bazında yapılmaktadır.
 • Esnek ve Blok teklifler nedeniyle oluşan farklar;
  • Alış yönünde bir fark tutarı oluşması durumunda, satış yapan katılımcılara işlem hacimleri oranında,
  • Satış yönünde bir fark tutarı oluşması durumunda, alış yapan katılımcılara işlem hacimleri oranında dağıtılmaktadır.
 • Yuvarlamaya ilişkin oluşan fark tutarı ise Gün Öncesi Piyasasına katılan katılımcılara, yapmış oldukları işlem hacimleri oranında dağıtılmaktadır.
 • Fark tutarına ilişkin işlemler Fark Tutarı Prosedürü maddeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir.
 • Fark Tutarına ilişkin Fark Tutarı Prosedürü Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi ile Geçici 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED