Haberler

“EPİAŞ, Yazılımları ile Yerlileştirme Politikalarına Katkı Sağlamıştır. ”

Geçen ay birinci yılını dolduran Enerjik Sohbetler’in bu ayki konuğu “Milli Enerji ve Maden Politikamız, Stratejilerimiz” konu başlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Abdullah Tancan oldu.

Konuşmasına yöneticilerde ve çalışanlarda bulunması gereken niteliklerle başlayan Tancan, çalışanın üretken, dürüst, güvenilir olması gerektiğine; yöneticilerin ise çalışanı motive eden, adil, takdir etmeyi bilen, şeffaflık gibi niteliklerinin olması gerektiğine dikkati çekti.

Tancan, ETKB’nin misyonu ve vizyonu hakkında bilgi vererek, “Bakanlığımız, enerji kaynaklarını ve tabii kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak misyonu ve enerjide ve de doğal kaynaklarımızda güvenli bir gelecek vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın temel değerlerinin etkinlik, verimlilik, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık ve millilik olduğunu hatırlatan Tancan, Bakanlığın 2019 – 2023 Stratejik Planı’nı ve Milli Enerji ve Maden Stratejilerini bu ilkeler doğrultusunda hareket ederek hazırladıklarına değindi.

Abdullah Tancan, enerjide arz güvenliğinin önemine vurgu yaparak, “Enerjide kaynak ve güzergah çeşitlendirmesi yapılmazsa arz güvenliğinde sıkıntı yaşanabilir. Bu yüzden kaynakları çeşitlendirmek, artırmak lazım. Bilindiği üzere ülkemiz ağırlıklı olarak Rusya, Azerbaycan ve İran’dan doğal gaz temin ediyor. Bunun yanında yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) terminallerini arttırdı. Bunun yanısıra Akdeniz ve Karadeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerimizi de arttırdık.” dedi.

Özellikle kış aylarında doğal gaz arzında ve talebinde artışların yaşadığını ifade eden Tancan, bu ve benzeri durumlara hazırlıklı olmak adına Bakanlığın Tuz Gölü’nün altında yer alan doğal gaz depolama alanının yapıldığını ve depolama alanlarının daha da arttırılarak Türkiye’de tüketilen doğal gazın yüzde yirmisini depolama hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Tancan, enerji arz güvenliğinde, enerji altyapısının güçlendirilmesinin enerji sektörü açısından önemini ifade ederek, elektrik iletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesi, doğal gaz iletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesi ve doğal gaz depolama ve petrol stoğu yapılmasının en az kaynak çeşitlendirme kadar önemli olduğunu ifade etti.

Tancan, Bakanlığın hazırladığı Milli Enerji ve Maden Stratejisi’nde enerji ve doğal kaynaklarda öngörülebilir piyasaların, enerji sektörüne yönelik düzenleme ve yapılandırmalarla, elektrik ve doğal gaz piyasalarının geliştirilmesi ile mümkün olacağının altını çizdi ve bu konuda EPİAŞ’a önemli görevler düştüğünü belirtti.

Yerlileştirme politikalarına önem verdiklerini ifade eden Tancan, “Bakanlık olarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerlileşme politikasını çok önemsiyoruz.  Yenilenebilir enerji kaynaklarında yerlileşme çalışmalarımız yoğunlaşmış durumda. Bugün verilen teşviklerle birlikte rüzgar türbini parçaları yerli üretilmeye başladı. Enerjide tüm alanlarda yerli üretim yapma, ithalatı azaltma çalışmalarımız var. EPİAŞ da bu anlamda yerli Gün İçi ve Gün Öncesi Piyasaları’nın yazılımlarını yaparak bu yolda önemli bir başarı kaydetmiştir.” şeklinde konuştu.

Bakanlığın stratejileri arasında enerji verimliliğini önceliklendirme ve artırmanın olduğuna da değinen Abdullah Tancan, elektrik ve doğal gazda talep tarafı katılımı uygulamasına yönelik piyasa altyapısının oluşturulacağına ve enerji verimliliğine yönelik kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmaların yapılacağına dikkati çekti.

Tancan ayrıca enerji ve doğal kaynaklarda bölgesel ve küresel etkinliği artırmak amacıyla Bakanlığın ülkemizin ticaret merkezi olmasına yönelik çalışmalara devam ettiğini hatırlatarak, “Öncelikli alanlarda, hedef ülkelerle işbirliğini ve yatırım fırsatlarını geliştirmeye yönelik stratejilerimiz hayata geçirilecektir. Bu anlamda EPİAŞ’tan beklenen dünyadaki diğer enerji piyasaları ile entegre olabilmesidir.” dedi.

Tancan, enerji piyasalarının etkinliğinin ve kapsamının artırılması, orta ve uzun vadeli talep projeksiyonları ile arz planlamalarının yapılması ve enerji yatırımlarında bürokrasinin azaltılarak süreçlerin kısaltılmasının piyasalarda öngörülebilirliği artırmak adına önemli stratejik hamleler olduğuna değindi.

Söyleşinin ardından EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan’a günün anısına hediye takdim etti.

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED