AR-GE Merkezi

Sonuç odaklı Ar-Ge yaklaşımı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinde teoride kalmayıp ülke ekonomisine fayda sağlayacak pratiklere dönüşmesini amaçlamıştır

Enerji Piyasalarının Gelişimi İçin Birlikte Çalışıyoruz

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) , uluslararası standartlarda hizmet veren, etkin, şeffaf ve güvenilir bir enerji piyasası olarak Türkiye ve bölgenin önde gelen enerji ticaret merkezi olmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda EPİAŞ tarafından, Gün Öncesi Piyasası ve Gün İçi Piyasası işletilmekte ve bu piyasaların uzlaştırmaları ile beraber Dengeleme Güç Piyasası’nın saatlik bazda aylık uzlaştırmaları gerçekleştirilmektedir.

Küresel enerji piyasalarıyla bütünleşmiş ve bölgesinde güçlü bir enerji piyasası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam eden EPİAŞ, omuzlarındaki bu önemli sorumluluğun bilinciyle dünyadaki teknolojik gelişmeleri an be an takip etmektedir. EPİAŞ Ar-Ge Merkezi bu amaç ile çalışmalarını disiplin ve yenilikçi yöntemler ışığında sürdürmektedir.

EPİAŞ Ar-Ge Merkezi, enerji piyasalarının gelişimi için, ihtiyaçlar doğrultusunda bu alanda araştırma yapan kamu kuruluşları, özel şirketler ve piyasa katılımcıları ile işbirliğinin sağlandığı bilimsel çalışma ortamını oluşturmaktadır. EPİAŞ’ın güçlü bilgi teknolojileri altyapısı, donanım ve yazılım çalışmalarındaki yetkinliği ile şirketimizin ve piyasanın gelişen ihtiyaçları doğrultusunda katılımcı ve yenilikçi bir anlayışla sürekli iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Geliştirilen uygulama ve yazılımlar ile Türkiye ve dünya piyasa operatörlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncel çalışmalar yapmaya özen gösterilmektedir.

STATUS-COMPLETED