Duyurular

EPİAŞ 7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

EPİAŞ 7. Olağan Genel Kurul toplantısı EPİAŞ’ın Maslak’ta bulunan yerleşkesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Hissedarların katılımıyla gerçekleşti.

Genel kurulda yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Abdullah Tancan yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Dr. Alparslan Bayraktar, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Ertürk, Mustafa Karahan, Muhammed Mahmut Er, Dr. Faruk Bostancı ve Dr. Talat Ulussever yeniden seçildi.

Yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Abdullah Tancan Genel Kurulda gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında, “Geçen sene hatırlayacağınız üzere üç projeyi sektörümüze ve ülkemize kazandırdık. Bu başarılarda EPİAŞ çalışanlarının yanı sıra enerji sektörümüzün ve piyasa katılımcılarımızın önemli katkıları oldu. Bütün bu gelişmeler ışığında, 2021 yılı için EPİAŞ’ın yılı oldu diyebiliriz. ” dedi.

Gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve gerekse EPİAŞ’ın, enerji sektöründe yapılacak olan tüm düzenleme ve projelerde enerji sektörünün tüm oyuncularının görüşlerini ve önerilerini dikkate aldığını ifade eden Tancan, çalışmalarını en geniş katılımla sürdürmeye devam ettiklerini ifade etti.

2021 yılında başlayan ve bu sene de küresel anlamda yaşanmaya devam eden ekonomik, siyasi ve enerji krizlerine dikkati çeken Tancan, “2021 yılının son çeyreğinden itibaren enerji üretiminde kullanılan hammadde fiyatlarında beklenmeyen artışlar yaşandı. Kaynak maliyetlerindeki artışlar doğal olarak enerji fiyatlarına da yansıdı. Ayrıca şu günlerde şahit olduğumuz yaşanan savaş sürecinde (Rusya ve Ukrayna arasında) de bu durum daha da farklı boyutlara ulaşmıştır. Tüm bu gelişmelere rağmen her  dönemde sektörümüzle sürekli iletişim halinde olduğumuzu bir kere daha hatırlatmak isterim.” dedi.

Enerjide arz güvenliği açısından yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çeken Tancan, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılmasının enerjide dışa bağımlılığı da azaltacağına vurgu yaptı.

Özellikle bu dönemde Enerjinin tasarruflu ve verimli kullanılmasının altını çizen  Tancan, “Bakanlık olarak ‘En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.’ sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji verimliliği, sadece imalat sanayinde değil; tüm iş kollarının ve hane halkının önem vermesi gereken bir konu. Bizler de Bakanlık olarak enerji verimliliği projelerine hibe desteği yapıyoruz.” dedi.

2021 yılını da zorluklarına rağmen verimli geçirdik

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ise konuşmasında  2021 yılını da pandemi döneminin zorluklarına rağmen verimli geçirdiklerini ifade ederek, geçen sene EPİAŞ’ın Vadeli Elektrik Piyasası, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası ile Vadeli Doğal Gaz Piyasalarını enerji sektörüne kazandırdığını vurguladı.

2021 yılı elektrik ve doğal gaz piyasası verilerinden de bahseden Türkoğlu, “Gün Öncesi Piyasamızda eşleşme miktarı 203,06 TWh ile işlem hacmi 206,28 milyar TL olarak gerçekleşti. GÖP’e aylık ortalama 919 piyasa katılımcımız teklif sundu. Aylık ortalama 716 piyasa katılımcımızın teklif sunduğu Gün İçi Piyasamızda, eşleşme miktarı 13,08 TWh ve işlem hacmi 14,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğal Gaz Piyasamızda ise piyasa katılımcılarımızın sunduğu 31.118 adet teklifle yıllık eşleşme miktarı 1,232 milyar standart metreküp, yıllık eşleşme tutarı ise 2,726 milyar TL olarak gerçekleşti.” dedi.

Şeffaflık Platformu’ndaki veri sayısını 137’den 159’a çıkardık

Enerji piyasalarının şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde işletilmesi için EPİAŞ’ın güçlü mevzuat alt yapısına ve teknolojik imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Türkoğlu, “EPİAŞ’ın piyasa şeffaflığı alanında attığı büyük adımlardan biri olan Şeffaflık Platformu ile piyasa ile ilgili tüm verilerin tek merkezden hızlı, güvenilir, sürekli ve sağlıklı olarak yayımlanması hedefi doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. 2021 yılında Şeffaflık Platformumuzda yayımladığımız veri sayısını 137’den 159’a çıkardık. Platformumuzda dokuz menü başlığı altında, toplam 159 rapor ekranı ve 185 web servis, 32 milyon sayfa görüntülenme sayısı ile hizmet verdik.” ifadelerini kullandı.

2022 yılında kurumsal yapıyı daha da güçlendireceklerini ifade eden Türkoğlu “piyasalarımızı geliştirme çalışmalarımıza ve diğer faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyor, sizden aldığımız destek ve güç ile EPİAŞ’ın dünyada bilinen ve güvenilen bir enerji piyasası olması için çalışmalarımızı tüm enerjimizle sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

EPİAŞ 7. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

Tarih Başlık Kategori
11.04.2024 Mart 2024 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirimi Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
05.04.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-20.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
05.04.2024 Mart 2024 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa YEK-G
27.03.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-21.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
26.03.2024 Nisan 2024 Dönemi Serbest Tüketici Listelerinin Yayımlanması ve Mayıs 2024 Talep Döneminin Açılması Serbest Tüketici
22.03.2024 Ramazan Bayramı Resmi Tatil Dönemi Elektrik Piyasası Avans Ödeme Tarihleri Hk. Duyurular Finans - Elektrik
21.03.2024 Ramazan Bayramı Tatili Teminat Hesaplaması Hk. Elektrik Teminat - Elektrik
21.03.2024 Şeffaflık Platformu Web Servisleri hakkında Duyurular Şeffaflık Platformu Web Servis
21.03.2024 Mart Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
19.03.2024 Nisan 2024 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayınlanması Serbest Tüketici
18.03.2024 Elektrik Piyasasındaki Teminat Mektuplarının E-Teminat Mektubu Olarak Değiştirilmesi Hk. Duyurular Finans - Elektrik
15.03.2024 Şubat 2024 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
15.03.2024 Şubat 2024 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa VEP
14.03.2024 Şubat 2024 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Elektrik Genel Yan Hizmetler Piyasası
13.03.2024 YEK-G 2023 Yılı Tüketimlerine İlişkin İtfa İşlemleri Hk. Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
11.03.2024 Şubat 2024 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirimi Hk. Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
07.03.2024 Şubat 2024 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa YEK-G
07.03.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-21.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
05.03.2024 2023 Yılı Elektrik Piyasaları Özet Bilgiler Raporu Çevresel DGP Elektrik GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa Serbest Tüketici VEP Yan Hizmetler Piyasası
05.03.2024 Serbest Tüketici Ölçüm Noktası Kaydı Değişen Alanlar Serbest Tüketici
05.03.2024 Serbest Tüketici Talep Servislerinde Yapılacak Değişiklikler Serbest Tüketici
04.03.2024 Şarj Ağı İşletmeci Lisansına Sahip Tüzel Kişilerin 2023 Yılı İtfa Süreçleri Hk. Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
04.03.2024 01.07.2021 Tarihinden 31.12.2030 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
23.02.2024 Mart 2024 Dönemi Serbest Tüketici Listelerinin Yayımlanması ve Nisan 2024 Talep Döneminin Açılması Serbest Tüketici
21.02.2024 Şubat Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
19.02.2024 Mart 2024 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayınlanması Serbest Tüketici
19.02.2024 01.03.2024 tarihi itibariyle Vadeli Elektrik Piyasası Asgari Temerrüt Matrahı ve Temerrüt Faizi Hk. Duyurular Elektrik Finans - Elektrik VEP
19.02.2024 Spot Elektrik Piyasası Asgari Temerrüt Matrahı ve Temerrüt Faizi Hk. Duyurular Elektrik Finans - Elektrik
15.02.2024 Ocak 2024 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
15.02.2024 Ocak 2024 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa VEP

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED