Duyurular

Abdullah Tancan: Dijitalleşen enerji, şebekelerin ve piyasaların işleyişinde kilit unsur haline gelmektedir

Kurumsal üyeleri arasında EPİAŞ’ın da bulunduğu Enerjide Dijitalleşme Derneği tarafından çevrim içi olarak düzenlenen “Dijital Enerji Forumu 22” başladı.

Açılış konuşmalarında konuşan EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan “Bilindiği üzere enerji büyük değişikliklerin kaynağı olmuştur. 21. yüzyıl küresel siyaset, ekonomi ve teknolojisindeki değişimler enerji sektöründe de yansımasını bulmaktadır. Enerji sektörü teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliğine yönelik politikalar sonucunda baş döndürücü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Dekarbonizasyon (karbonsuzlaştırma), yenilenebilir enerji, dağıtık üretim ve dijitalleşme gibi yeni trendler sektörü şekillendirmektedir. Bu hızlı dönüşüm ve trendler mobiliti, yeşil mutabakat, sınırda karbon vergilendirilmesi gibi politika setlerini de gündemimize taşımaktadır.” dedi.

Yenilenebilir enerjinin azami kullanımı ve enerji verimliliği gibi konuların dijital teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla mümkün olacağına dikkati çeken Tancan, bu alanlarda yapılan yatırımların ve altyapı çalışmalarının önemli hale geldiğini vurguladı.

Tancan, dijitalleşme ile birlikte sistemleri kontrol etmenin ve verimli kullanmanın mümkün olduğunun altını çizerek, “Üreten tüketicilerin ortaya çıktığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştığı bir ortamda artan elektrifikasyonla birlikte dijitalleşen enerji ve otomasyon sistemleri şebekelerin ve piyasaların işleyişinde kilit unsur haline gelmektedir. Bu ve benzeri birçok alanda yerli teknoloji ve iş modellerini üretebilmemiz ülkemizin dünyadaki yeri açısından oldukça önemli. Küresel ölçekteki rekabetçiliğimiz ve ulusal ölçekteki kalkınmamız için bu süreci tarihi bir fırsat olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Paris Anlaşması’na da değinen Tancan, dijitalleşmenin Türkiye’nin 2053 yılına kadar karbon emisyonunda net sıfır taahhüdünde de önemli bir yer tutacağını belirtti.

“Dijitalleşmeyi etkin bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz”

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu yaptığı konuşmada EPİAŞ’ın gerek piyasa faaliyetlerinde gerekse kurumsal iyileştirme faaliyetlerinde dijitalleşmeyi etkin bir şekilde kullanmaya özen gösterdiğini ifade etti.

Türkoğlu, EPİAŞ tarafından işletilen piyasaların tamamen yerli kaynaklarla geliştirildiğini hatırlatarak “Yeni dijital teknolojileri yakından takip ediyoruz. Böylece iş süreçlerimizin hem kalitesini artırıyor hem de zamanı etkin ve verimli kullanıyoruz. Yaptığımız uygulamalar hem ülkemizde hem de dünyada örnek alınıyor.” dedi.

“Temel odak noktamız piyasalarımızda işlem yapan katılımcılarımızın talepleridir”

EPİAŞ’ın faaliyetlerini yürütürken temel odak noktasının piyasa katılımcılarının talepleri ve piyasanın ihtiyaçları olduğu hatırlatan Türkoğlu, “Bu doğrultuda projelerimizde çevik yaklaşımı benimsedik. EPYS projemizi de pilot proje olarak belirledik ve bu projemizi çevik proje yönetimi yaklaşımı ile yürütüyoruz. Blokzincir teknolojisinin dijitalleşme konusundaki etkisi hepimizce malum. “Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize YEK-G Piyasamızı, blokzincir teknolojisini kullanarak geçtiğimiz yıl katılımcılarımızın hizmetine sunduk. Blokzincir teknolojisi ile YEK-G belgelerinin takibini kolaylaştırdık. Böylece yenilikçi, güvenli ve şeffaf bir piyasa ortamına katkı sunmuş olduk. Hayata geçirilen bu yeni teknoloji ile Türkiye’de ve dünyada “enerji piyasalarının ilk yerli blokzincir ağını” faaliyete geçirdik. Ayrıca, paydaşlarımızın talep, öneri ve şikayetlerini bizlere her an iletebilecekleri EPİAŞ Yardım Masası’nı piyasa katılımcılarımızın hizmetine sunduk.” şeklinde konuştu.

“Enerjik İnovasyon Merkezimizle piyasaların dijitalleşmesine katkı sunuyoruz”

Türkoğlu, EPİAŞ tarafından kurulan enerji temalı ilk inovasyon merkezi olan Enerjik İnovasyon Merkezi’nin piyasaların dijitalleşmesine katkı sunduğunu ifade ederek enerji alanında çalışma yapan firmalarla da inovasyon alanında iş birliği yaptıklarını belirtti.

Yaklaşık iki bin ziyaretçinin katılım sağlaması beklenen etkinlik çevrim içi olarak yarın da devam edecektir.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

Tarih Başlık Kategori
19.04.2024 Mayıs 2024 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayınlanması Serbest Tüketici
19.04.2024 Nisan Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
16.04.2024 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Avans Ödeme Bildirimi Hk. Duyurular Finans - Elektrik
15.04.2024 Mart 2024 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Elektrik Genel Yan Hizmetler Piyasası
15.04.2024 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili Teminat Hesaplaması Elektrik Teminat - Elektrik
15.04.2024 Mart 2024 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
15.04.2024 Mart 2024 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa VEP
11.04.2024 Mart 2024 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirimi Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
05.04.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-20.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
05.04.2024 Mart 2024 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa YEK-G
27.03.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-21.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
26.03.2024 Nisan 2024 Dönemi Serbest Tüketici Listelerinin Yayımlanması ve Mayıs 2024 Talep Döneminin Açılması Serbest Tüketici
22.03.2024 Ramazan Bayramı Resmi Tatil Dönemi Elektrik Piyasası Avans Ödeme Tarihleri Hk. Duyurular Finans - Elektrik
21.03.2024 Ramazan Bayramı Tatili Teminat Hesaplaması Hk. Elektrik Teminat - Elektrik
21.03.2024 Şeffaflık Platformu Web Servisleri hakkında Duyurular Şeffaflık Platformu Web Servis
21.03.2024 Mart Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
19.03.2024 Nisan 2024 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayınlanması Serbest Tüketici
18.03.2024 Elektrik Piyasasındaki Teminat Mektuplarının E-Teminat Mektubu Olarak Değiştirilmesi Hk. Duyurular Finans - Elektrik
15.03.2024 Şubat 2024 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
15.03.2024 Şubat 2024 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa VEP
14.03.2024 Şubat 2024 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Elektrik Genel Yan Hizmetler Piyasası
13.03.2024 YEK-G 2023 Yılı Tüketimlerine İlişkin İtfa İşlemleri Hk. Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
11.03.2024 Şubat 2024 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirimi Hk. Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
07.03.2024 Şubat 2024 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa YEK-G
07.03.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-21.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
05.03.2024 2023 Yılı Elektrik Piyasaları Özet Bilgiler Raporu Çevresel DGP Elektrik GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa Serbest Tüketici VEP Yan Hizmetler Piyasası
05.03.2024 Serbest Tüketici Ölçüm Noktası Kaydı Değişen Alanlar Serbest Tüketici
05.03.2024 Serbest Tüketici Talep Servislerinde Yapılacak Değişiklikler Serbest Tüketici
04.03.2024 Şarj Ağı İşletmeci Lisansına Sahip Tüzel Kişilerin 2023 Yılı İtfa Süreçleri Hk. Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
04.03.2024 01.07.2021 Tarihinden 31.12.2030 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED