DUYURULAR

A

02.02.2019 tarihinde, 03.02.2019 tarihi için gün öncesi piyasası kapsamındaki uygulamaya ilişkin açıklama

02.02.2019 tarihinde 03.02.2019 teslim gününe ilişkin arz ve talep eğrilerinin kesişmediği tespit edildiğinden Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 60. maddesinin 4. fıkrasındaki Azami fiyat seviyesinde sunulan talepten daha az arz olduğu durumlarda, Piyasa İşletmecisi, azami fiyat limitlerinin artırılarak gün öncesi piyasası tekliflerinin yeniden toplanması ve piyasa işlemlerinin yenilenmesi ya da bu kesişim elde edilene kadar, saatlik alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda etkileyecek şekilde azaltılması yollarından birini ya da her ikisini birden uygulayabilir. Asgari fiyat seviyesinde sunulan arzdan daha az talep olduğu durumlarda, Piyasa İşletmecisi asgari fiyat limitlerinin azaltılarak gün öncesi tekliflerinin yeniden toplanması ya da bu kesişim elde edilene kadar, saatlik satış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda etkileyecek şekilde azaltılması yollarından birini ya da her ikisini uygulayabilir. Gün öncesi piyasası işlemlerinin yenilenmesi durumunda, işlemlerin gerçekleştirileceği zaman planı Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına duyurulur. Kesişim elde edilene kadar, alış teklif miktarlarının tüm piyasa katılımcılarını eşit oranda etkileyecek şekilde azaltılması yoluna gidilmesi durumunda, azaltılan talep miktarı Piyasa İşletmecisi tarafından Sistem İşletmecisine bildirilir. Bildirilen miktara ilişkin takip eden gün uygulanacak kesinti programı Sistem İşletmecisi tarafından belirlenir ve uygulanır.” hükmüne uygun olarak süreç işletilerek, süre uzatımı verilip yeniden teklif toplanmış ve arz ve talep eğrilerinin  bir noktada kesişmesi sağlanmıştır.

Yeniden teklif toplanma ile ilgili ani gelişen sürece ilişkin yapılan duyuruda sehven “Yanlış Teklif Girişi” ifadesi kullanılmıştır. Ancak yapılan işlem yürürlükteki mevzuatımıza uygun olup, muhtemel benzer durumlara yönelik olarak mevzuatta revizyona ilişkin  EPDK ile görüşmeler sürdürülmektedir.  Mevzuat değişikliğine karar verilmesi durumunda, değişiklik taslağı  sektör temsilcilerinin ve piyasa katılımcılarının görüşleri de alınmak suretiyle gerekli değerlendirmeler yapılarak nihai haline gelecektir.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

FİLTRELE

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri