Duyurular

Serbest Tüketici Ölçüm Noktası Kaydı Değişen Alanlar

Sayaç Okuyan Kurumların ve OSB’lerin Dikkatine,

EPYS Serbest Tüketici – Ölçüm Noktası İşlemleri menüsünde bulunan Ölçüm Noktası Kaydı ekranında bulunan “OSOS’a Dahil” alanı “Uzaktan Okuma Durumu” olarak değiştirilecektir. Ayrıca bu ekrana “Tesis Tipi” alanı eklenecektir. İlgili değişikler test ortamında yayına alınmış olup, 18.03.2024 tarihi itibariyle canlı ortama aktarılacaktır. Detaylı bilgiye aşağıda yer almaktadır.

OSOS’a Dahil Alanının Değiştirilmesi

Ölçüm Noktası ve Serbest Tüketici sayaç kaydında yer alan OSOS’a dahil alanı “Uzaktan Okuma Durumu” olarak değiştirilecek. Bu alana combobox olarak değer girişi yapılabilecek.

Uzaktan Okuma Durumu Seçenekleri:

 • Uzaktan Okuma Yok
 • OSOS’a Dahil
 • MASS’a Dahil

 

 • Mevcutta OSOS’a Dahil seçeneği “Yok” olan ölçüm noktaları için Uzaktan Okuma Durumu alanı “Uzaktan Okuma Yok” olarak geçmişe dönük güncellenecektir.
 • Mevcutta OSOS’a Dahil seçeneği “Var” olan ölçüm noktaları için Uzaktan Okuma Durumu alanı “OSOS’a Dahil” olarak geçmişe dönük güncellenecektir.

Güncelleme Yapılacak Yerler:

 • Ölçüm Noktası Yeni Kayıt/Güncelleme Ekranları
 • Toplu Ölçüm Noktası Yükleme
 • Ölçüm Noktası ve Serbest Tüketici Sayaç Listeleme Ekranı
 • Toplu Ölçüm Noktası Sorgulama
 • Serbest Tüketici Sayaç Listeleme Detay Ekranı
 • Ölçüm Noktası ve Serbest Tüketici Sayaç Dışarı Aktarma Dosyaları
 • Çoklu Seçim İçerikleri Ekranı

Yapılan Değişiklikler:

 • Ölçüm Noktası Yeni Kayıt/Güncelleme ekranlarında “OSOS’a Dahil” alanı “Uzaktan Okuma Durumu” olarak değiştirilecek.
 • Toplu ölçüm noktası yükleme excelinde “OSOS’a Dahil” alanı “Uzaktan Okuma Durumu (ID)” olarak değiştirilecek.
 • Ölçüm noktası ve Serbest Tüketici sayaç listeleme ekranında gizli sütunlardaki “OSOS’a Dahil” sütunu “Uzaktan Okuma Durumu” olarak değiştirilecek.
 • Toplu Ölçüm Noktası Sorgulama excelindeki “OSOS’a Dahil” sütunu “Uzaktan Okuma Durumu” olarak değiştirilecek.
 • Serbest Tüketici Sayaç Listeleme Detay ekranındaki “OSOS’a Dahil” alanı “Uzaktan Okuma Durumu” olarak değiştirilecek.
 • Ölçüm Noktası ve Serbest Tüketici Sayaç Dışarı Aktarma dosyalarında “OSOS’a Dahil” alanı “Uzaktan Okuma Durumu” olarak değiştirilecek.
 • Çoklu Seçim İçerikleri Ekranı’nda Sayaç Okuma Bilgileri sekmesindeki “OSOS Dahil” alanı ekranda ve dışarı aktarma dosyalarında “Uzaktan Okuma Durumu” olarak değiştirilecektir. Alan adlarında belirtilen uzaktan okuma durumu seçenekleri yer alacaktır.

 Tesis Tipi Alanının Eklenmesi 

Sadece ölçüm noktası için “Tesis Tipi” adlı bir alan oluşturulacak ve bu alana combobox olarak değer girişi yapılabilecektir.

Tesis Tipi Seçenekleri:

 • Normal Tesis
 • Şarj İstasyonu
 • Baz İstasyonu
 • Depolamalı
 • Lisanssız Üretim

 

 • Ölçüm Noktası “Tanımlama Bilgileri” alanına eklenecektir.
 • Tesisi Tipi, zorunlu alan olacaktır.
 • Mevcut durumdaki tüm kayıtlar için tesis tipi “normal tesis” olarak oluşacaktır.
 • Ölçüm noktasından girilen bilgiler serbest tüketici sayaç listeleme ekranlarında sayaç bilgilerinde gösterilmeyecektir. Yalnızca ölçüm noktası ekranlarında görünecektir.

Tesis Tipi alanının ekleneceği yerler:

 • Ölçüm Noktası Yeni Kayıt Ekranı
 • Ölçüm Noktası Detay ve Güncelleme Ekranı
 • Ölçüm Noktası Listeleme Ekranı
 • Ölçüm Noktası Listeleme Dışarı Aktarma Dosyası
 • Ölçüm Noktası Toplu Kayıt/Güncelleme Excel Dosyası
 • Toplu Ölçüm Noktası Sorgulama Dışarı Aktarma Dosyası

Bilgilerinize sunarız.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

Tarih Başlık Kategori
11.04.2024 Mart 2024 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirimi Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
05.04.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-20.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
05.04.2024 Mart 2024 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa YEK-G
27.03.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-21.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
26.03.2024 Nisan 2024 Dönemi Serbest Tüketici Listelerinin Yayımlanması ve Mayıs 2024 Talep Döneminin Açılması Serbest Tüketici
22.03.2024 Ramazan Bayramı Resmi Tatil Dönemi Elektrik Piyasası Avans Ödeme Tarihleri Hk. Duyurular Finans - Elektrik
21.03.2024 Ramazan Bayramı Tatili Teminat Hesaplaması Hk. Elektrik Teminat - Elektrik
21.03.2024 Şeffaflık Platformu Web Servisleri hakkında Duyurular Şeffaflık Platformu Web Servis
21.03.2024 Mart Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
19.03.2024 Nisan 2024 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayınlanması Serbest Tüketici
18.03.2024 Elektrik Piyasasındaki Teminat Mektuplarının E-Teminat Mektubu Olarak Değiştirilmesi Hk. Duyurular Finans - Elektrik
15.03.2024 Şubat 2024 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
15.03.2024 Şubat 2024 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa VEP
14.03.2024 Şubat 2024 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Elektrik Genel Yan Hizmetler Piyasası
13.03.2024 YEK-G 2023 Yılı Tüketimlerine İlişkin İtfa İşlemleri Hk. Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
11.03.2024 Şubat 2024 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirimi Hk. Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
07.03.2024 Şubat 2024 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa YEK-G
07.03.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-21.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
05.03.2024 2023 Yılı Elektrik Piyasaları Özet Bilgiler Raporu Çevresel DGP Elektrik GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa Serbest Tüketici VEP Yan Hizmetler Piyasası
05.03.2024 Serbest Tüketici Ölçüm Noktası Kaydı Değişen Alanlar Serbest Tüketici
05.03.2024 Serbest Tüketici Talep Servislerinde Yapılacak Değişiklikler Serbest Tüketici
04.03.2024 Şarj Ağı İşletmeci Lisansına Sahip Tüzel Kişilerin 2023 Yılı İtfa Süreçleri Hk. Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
04.03.2024 01.07.2021 Tarihinden 31.12.2030 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
23.02.2024 Mart 2024 Dönemi Serbest Tüketici Listelerinin Yayımlanması ve Nisan 2024 Talep Döneminin Açılması Serbest Tüketici
21.02.2024 Şubat Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
19.02.2024 Mart 2024 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayınlanması Serbest Tüketici
19.02.2024 01.03.2024 tarihi itibariyle Vadeli Elektrik Piyasası Asgari Temerrüt Matrahı ve Temerrüt Faizi Hk. Duyurular Elektrik Finans - Elektrik VEP
19.02.2024 Spot Elektrik Piyasası Asgari Temerrüt Matrahı ve Temerrüt Faizi Hk. Duyurular Elektrik Finans - Elektrik
15.02.2024 Ocak 2024 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
15.02.2024 Ocak 2024 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa VEP

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED