DUYURULAR

A

YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasasında Asgari Temerrüt Matrahı ve Temerrüt Faizi

YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Usul Ve Esaslarının Fatura ödemelerinin yapılmaması başlıklı 40 Maddesinin 6’ıncı fıkrasında; “YEK-G sistem kullanıcılarına 38 inci maddenin beşinci fıkrasına göre uygulanacak tahakkuktan vazgeçme sınırı dikkate alınarak belirlenen asgari temerrüt matrahı ve asgari temerrüt faizi tutarı Piyasa İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla duyurulur”. Asgari temerrüt matrahının altındaki tutarlara temerrüt cezası uygulanmaz. Amir hükmüne istinaden;

1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla nakdi uygulamaya başlayacak YEK-G Sistemi işlemleri ile ilgili olarak YEK-G sistem kullanıcılarına uygulanacak tahakkuktan vazgeçme sınırı dikkate alınarak belirlenen asgari temerrüt matrahı ve asgari temerrüt faizi tutarı 2021 yılı için 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden Maliye Bakanlığının her yıl yayımladığı tahakkuktan vazgeçme sınırı 43 TL olarak belirlenmiştir. Asgari temerrüt matrahının altındaki tutarlara temerrüt cezası uygulanmaz.

YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasasında uygulanacak;

Asgari temerrüt matrahı : 43 (kırk üç) TL  olup

Asgari temerrüt tutarı     : 0 (sıfır) TL  olarak belirlenmiştir.

ELEKTRIK PIYASASI DUYURULARI

Filtrele

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri