Duyurular

YEK Teminatı Hesaplamasında KKB Katsayısı Hesaplama ve Findeks Üyeliği Hk.

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB), 11 (on bir) bankanın ortaklığında 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuş olup, banka birleşmeleri nedeniyle 9 (dokuz) bankanın ortaklığında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bankalardan kamu sermayesine sahip bankalar; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olup, özel sermayeye sahip bankalar ise Akbank, Denizbank, T.Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Şekerbank, Türkiye İş Bankası’dır.

KKB, görevi ve sorumlulukları doğrultusunda, tüm finans sektörü ve ilgili görülen diğer sektörlerden veriler toplamakta; gerek analitik modeller, gerekse de raporlamalar oluşturmak suretiyle ilgilileriyle paylaşmaktadır.

Bu kapsamda sunulan hizmetlerden biri de Ticari Kredi Notu’dur. Ticari Kredi Notu, firmaların kredi geri ödeme performansını tahminlemek amacıyla KKB tarafından hesaplanır. Ticari Kredi Notu, minimum 1, maksimum 1000 değerini alabilmektedir. Ticari Kredi Notu ne kadar yüksekse firmanın ödeme performansının o kadar yüksek olacağı tahminlenir.

Ticari Kredi Notu, Findeks Risk Raporlarında yer alan aşağıdaki değişkenlere göre hesaplanmaktadır:

 • Kredi Performans Bilgileri (43%)
 • Kredi Kullanım Bilgileri (29%)
 • Çek Kullanım Bilgileri (14%)
 • Firma Demografik Bilgileri (14%)

Ticari Risk Raporu ise, firmalara ait ticari kredilerle ilgili detay bilgilerin kurum bazında görülebildiği bir rapordur. Rapor, aşağıdaki bilgileri içermektedir:

 • Ticari Limit Risk Özet Bilgileri
 • Kurum Bazında Detaylı Limit / Risk Bilgileri
 • Kaç Banka ile Çalışıldığı
 • Son Kredi Kullanım Tarihi
 • En Güncel Limit Tahsis Tarihi
 • Leasing Canlı Krediler
 • Faktoring Canlı Krediler
 • Takibe Alınmış Banka Kredileri
 • Takibe Alınmış Leasing Kredileri
 • Takibe Alınmış Faktoring Kredileri

2019 yılı itibarıyla Ticari Kredi Notu, Teminat Hesaplama Prosedürü’nde yer alan YEK Teminatı hesaplamasında bir değişken olarak kullanılmaya başlanacaktır. Ticari Kredi Notu’nun hesaplamaya dahil edilebilmesi için katılımcıların aşağıdaki adımları takip ederek bu notun EPİAŞ ile paylaşılmasını sağlaması gerekmektedir:

 1. Adım: Findeks Platformu’na Üye Olma

 Ticari Kredi Notu’nun hesaplanabilmesi için Findeks finansal hizmet platformuna üye olunması gerekmektedir. Findeks üyesi olmayan katılımcılarımız, findeks.com adresine girerek “Ücretsiz Üye Ol” butonuna basarak üyelik adımlarını takip edebilir.

 • Üyelikle ilgili tüm sorularınız için https://isube.findeks.com/ers/ticariHelp.xhtml#basvuru-formu adresinden yardım alınabilir.
 • findeks.com adresi üzerinden, üye olmak için girilen bilgileri içeren sözleşme ve sisteme kaydedilen başvuru formu “Sözleşmeyi Yazdır”butonu ile yazdırılır, başvuru formu ve sözleşme imzalanır. Başvuru Formu ve Sözleşme, sadece imza yetkisine sahip kişiler veya imza sirküsündeki şirket yetkilileri tarafından imzalanmalıdır. 
 • İmzalanmış başvuru formu ve sözleşme bir banka şubesine teslim edilir. Başvuru onaylandığında, tanımladığınız “Hesap Yöneticisi” ve “İmza Yetkilileri”ne bilgi iletilecektir.
 • Findeks üyesi olma akışında, Hesap Yöneticisi (Şirket Yöneticisi)’nin tanımlanması gerekmektedir. Hesap Yöneticisi, kurumunuz adına Findeks’te yer alan tüm verilere ulaşmaya ve işlem yapmaya yetkili kişidir.
 1. Adım: Muvaffakat Verme

Ticari Kredi Notu’nun EPİAŞ tarafından görüntülenerek hesaplamaya dahil edilebilmesi için, EPİAŞ için muvaffakat verilmesi gerekmektedir.

 • Bu kapsamda, EPİAŞ tarafından tüm piyasa katılımcıları için Findeks sistemi üzerinden Risk Raporu/Kredi Notu talebi yapılacaktır.
 • Bu talep piyasa katılımcılarına SMS yoluyla iletilecek ve Ticari Kredi Notu bilgisinin EPİAŞ tarafından talep edildiği belirtilecektir. SMS, Findeks üye olma akşında tanımlanan Hesap Yöneticisi’nin telefon numarasına iletilecektir.
 • Katılımcıların, bu kısa mesaja cevap vermeleri ve cevap metnine “Onay” yazıp bir boşluk bırakarak “Kuruluş Yılı” yazmaları gerekmektedir. Örneğin, “Onay 1997” yazarak cevap verilen kısa mesaj sonrasında EPİAŞ Ticari Kredi Notu bilgisine ulaşabilecektir. Mesaja, Findeks üye olma akışında tanımlanan Hesap Yöneticisi’nin telefon numarasından yanıt verilmesi gerekmektedir.
 • “Teminat Hesaplama Prosedürü” kapsamında EPİAŞ tarafından ihtiyaç duyulan Ticari Kredi Notu verisine ulaşılacak ve hesaplamaya dahil edilebilecektir. Ancak her talepte SMS ile onay verilmemesini sağlamak adına, ilk onay talebi süreli olarak yapılacaktır.
 • EPİAŞ ile paylaşılan Ticari Kredi Notu’nu öğrenmek isteyen katılımcılar, 444 4 552 numaralı Findeks İletişim Merkezi’ni arayarak taleplerini iletebilirler.

 

 1. Adım: YEK Teminatı Hesaplamasında KKB Katsayısı Hesaplama

 Bu adımları tamamlayan katılımcıların Ticari Kredi Notu, EPİAŞ tarafından teminat hesaplamasına dahil edilecektir.

 • KKB katsayısı, aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

KKB Katsayı= 1-(TKN/1000)

Örneğin, TKN’si 800 olan bir firmanın TKN’si maksimum TKN değeri olan 1000’e bölünür ve 1’den çıkarılır. (1-(800/1000)=0,2)

Yukarıdaki örnekteki 0,2 yani %20 olan değer, standart YEKTEM teminatının %20’si ödenmesi anlamına gelmektedir.*

Kredi Kayıt Bürosu tarafından hesaplanan Risk Raporu/Kredi Notu verisinin paylaşılmasına onay vermeyen piyasa katılımcıları için KKB katsayısı 1 (bir) olarak uygulanacaktır.

* %20 teminat tutarı minimum ödenmesi gereken teminat tutarıdır. Ticari Kredi Notu 800 ve üzerinde olan firmalar minimum teminat tutarını öder.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

Tarih Başlık Kategori
24.05.2024 Haziran 2024 Dönemi Serbest Tüketici Listelerinin Yayımlanması ve Temmuz 2024 Talep Döneminin Açılması Genel Serbest Tüketici
23.05.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-00.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa
21.05.2024 Mayıs Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
17.05.2024 Haziran 2024 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayınlanması Serbest Tüketici
17.05.2024 SSL Sertifika Güncellenmesi Çevresel DGP GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa Şeffaflık Platformu - Elektrik Serbest Tüketici Sistem - Elektrik STP Teminat - Elektrik VEP Web Servis Yan Hizmetler Piyasası YEK-G
15.05.2024 Nisan 2024 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
15.05.2024 Nisan 2024 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa VEP
14.05.2024 Nisan 2024 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Elektrik Genel Yan Hizmetler Piyasası
11.05.2024 Nisan 2024 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirimi Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
08.05.2024 Nisan 2024 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik YEK-G
06.05.2024 Gün İçi Piyasası Websocket Servisleri Değişiklikleri Duyurular Elektrik GİP Piyasa Web Servis
03.05.2024 01.07.2021 Tarihinden 31.12.2030 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Hk. Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
26.04.2024 Mayıs 2024 Dönemi Serbest Tüketici Listelerinin Yayımlanması ve Haziran 2024 Talep Döneminin Açılması Serbest Tüketici
24.04.2024 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Resmi Tatil Dönemi Elektrik Piyasası Avans Ödeme Tarihleri Hk Duyurular Finans - Elektrik
19.04.2024 Mayıs 2024 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayınlanması Serbest Tüketici
19.04.2024 Nisan Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
16.04.2024 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Avans Ödeme Bildirimi Hk. Duyurular Finans - Elektrik
15.04.2024 Mart 2024 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Elektrik Genel Yan Hizmetler Piyasası
15.04.2024 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili Teminat Hesaplaması Elektrik Teminat - Elektrik
15.04.2024 Mart 2024 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
15.04.2024 Mart 2024 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa VEP
11.04.2024 Mart 2024 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirimi Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
05.04.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-20.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
05.04.2024 Mart 2024 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa YEK-G
04.04.2024 01.07.2021 Tarihinden 31.12.2030 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Hk. Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
27.03.2024 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-21.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
26.03.2024 Nisan 2024 Dönemi Serbest Tüketici Listelerinin Yayımlanması ve Mayıs 2024 Talep Döneminin Açılması Serbest Tüketici
22.03.2024 Ramazan Bayramı Resmi Tatil Dönemi Elektrik Piyasası Avans Ödeme Tarihleri Hk. Duyurular Finans - Elektrik
21.03.2024 Ramazan Bayramı Tatili Teminat Hesaplaması Hk. Elektrik Teminat - Elektrik
21.03.2024 Şeffaflık Platformu Web Servisleri hakkında Duyurular Şeffaflık Platformu Web Servis

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED