PTF (TL/MWh)
Piyasa Takas Fiyatı
00:285.54| 01:259.99| 02:199.40| 03:173.99| 04:173.99| 05:114.66| 06:173.99| 07:200.01| 08:285.89| 09:290.28| 10:290.37| 11:289.99| 12:288.05| 13:287.02| 14:287.40| 15:287.84| 16:288.32| 17:289.64| 18:291.34| 19:290.18| 20:288.37| 21:288.52| 22:264.01| 23:259.57|
SMF (TL/MWh)
Sistem Marjinal Fiyatı
00:--- | 01:--- | 02:--- | 03:--- | 04:--- | 05:--- | 06:--- | 07:--- | 08:--- | 09:--- | 10:--- | 11:--- | 12:--- | 13:--- | 14:--- | 15:--- | 16:--- | 17:--- | 18:--- | 19:--- | 20:--- | 21:--- | 22:--- | 23:--- |
AOF (TL/MWh)
Ağırlıklı Ortalama Fiyat
00:287.75| 01:262.57| 02:199.80| 03:175.99| 04:171.62| 05:115.41| 06:169.17| 07:199.65| 08:283.81| 09:288.12| 10:290.37| 11:289.37| 12:289.17| 13:284.38| 14:284.79| 15:284.23| 16:288.35| 17:286.45| 18:287.01| 19:288.10| 20:285.07| 21:285.58| 22:260.20| 23:252.92|
 • GRF (TL / '000Sm³) 13/12/2018 : 1467.1
 • DGAF (TL / '000Sm³) 13/12/2018 : 1511.11
 • DGSF (TL / '000Sm³) 13/12/2018 : 1423.09

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İçin Kayıt İşlemleri

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İçin Kayıt İşlemleri

31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. bendinde “Dengesizliklerin uzlaştırılması, iletim şirketince piyasa işletmecisine aktarılan tahsisat verileri doğrultusunda iletim şirketi adına piyasa işletmecisi tarafından yapılır.” hükmü amirdir. Bu kapsamda tüm taşıtanların 01-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında tüzel kişilik kayıtlarını tamamlayacak şekilde, Enerji Piyasası İşletme Anonim Şirketi’ne (EPİAŞ) tüzel kişilik kayıt başvurusunda bulunmaları gereklidir. Tüzel Kişilik Kayıt İşlemleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Piyasa Katılımcılarının Tüzel Kişilik kaydını gerçekleştirmeleri için;

imzalamaları zorunludur. Anlaşmaların örnek metinlerine Anlaşma ve Protokoller linki tıklanarak EPİAŞ web sayfası üzerinden erişim sağlanabilir.

Taşıtanlar, STS ve DUP imzalama işlemlerini BOTAŞ’ta gerçekleştirecekler, ardından DUP’u gerekli diğer evraklarla birlikte EPİAŞ’a ulaştıracaklardır. Taşıtanlara ait olan nüshalar, kayıt süreci tamamlandıktan sonra taşıtanlara ulaştırılacaktır. BOTAŞ, EPİAŞ ve TAKASBANK kayıt süreçleri ile ilgili akış şeması için tıklayınız.

Tüzel Kişilik kaydı tamamlanan Piyasa Katılımcısına, e-posta yoluyla tüzel kişilik kaydının yapıldığı bildirilerek ilgili piyasalarda işlem yapabilmesi için gerekli olan “Geçici Kullanıcı Adı” ve “Geçici Şifre” gönderilir.

STP Katılım Anlaşmasını imzalamayan veya eksik evraklarını zamanında tamamlamayan piyasa katılımcısının tüzel kişilik kaydı onaylanmaz, başvuru dosyası piyasa katılımcısına iade edilir.

Online Kayıt Formu

EPİAŞ’a online kayıt sürecinin ilk adımı, EPİAŞ web sitesi üzerinden “Doğal Gaz Online Kayıt” formunun doldurulmasıdır. Taşıtanlar;
İlk kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere Online Kayıt üzerinden organizasyon bilgilerini girerek “Onay Bekleyen” konumuna getirirler. Organizasyonun kayıt durumunu “Onay Bekleyen” konumuna getirebilmek için Taşıtanların BOTAŞ’tan EIC kodunu almış olması gereklidir.

Taşıtanlar, online başvurunun ardından, tüzel kişilik kaydının yapılması talebini içeren bir ön yazı ekinde aşağıdaki belgeleri, Enerji Piyasası İşletme Anonim Şirketi’ne (EPİAŞ) teslim eder.

 • Tüzel kişilik kayıt formu (KF.01.)
 • Sistem Yöneticisi (Admin) Formu (KF.03)
 • Belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı sureti,
 • STP Katılım Anlaşması
 • Takasbank Katılım Anlaşması
 • Dengesizliklerin Uzlaştırılması Protokolü (DUP)
 • Borçsuzluk Belgesi (2018 yılı için sadece BOTAŞ’tan alınacaktır.)
 • STP Katılım Ücreti (2018 yılı için alınmayacaktır.)

Piyasa Katılımcılarının Tüzel Kişilik kaydını gerçekleştirmeleri için STP Katılım Anlaşmasını imzalamaları zorunludur. STP Katılım Anlaşması, Piyasa işletmecisi ile STP’ye katılım sağlayan lisans sahipleri arasında yapılan ve Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmış koşul ve hükümlerin yer aldığı standart anlaşmadır.

Online başvuru kaydını tamamlayarak “Onay Bekleyen” statüsündeki piyasa katılımcısı tarafından, STP Katılım Anlaşması, bütün sayfaları şirket kaşesi ile kaşelenerek ve yetkili kişi/kişilerce tarih kısmı boş bırakılıp imzalanarak, anlaşmaları imzalayan yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı ile birlikte, bir ön yazı ekinde EPİAŞ’a teslim edilir. Onaylanan anlaşma/anlaşmaların bir örneği EPİAŞ tarafından katılımcıya gönderilir.

Taşıtanlar, İletim Şirketi (BOTAŞ) ve Piyasa İşletmecisi (EPİAŞ) ile DUP’u imzalamak zorundadır. DUP, Taşıtan, Taşıyıcı ve Piyasa İşletmecisi arasında üçlü olarak imza altına alınan, dengesizliklerin uzlaştırılması, dengesizliklere ilişkin teminatların yönetimi, dengesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin ödemelerin yapılması ve takibiyle ilgili hususlar ile diğer mali hususları kapsayan protokoldür.

Taşıtanlar, Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu (TAKASBANK) ile Katılım Anlaşmasını imzalamak zorundadır. Bu anlaşma, merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından hazırlanır ve taşıtanlar ile merkezi uzlaştırma kuruluşu arasında imzalanır. Tarafların teminat yönetimi ve nakit takas hizmetlerine ilişkin koşul ve hükümlerin yer aldığı anlaşmadır.

Taşıtanlar, İletim Şirketi (BOTAŞ) ile Standart Taşıma Sözleşmesi (STS) imzalamak zorundadır. STS, standart hizmetin sağlanması için iletim şirketi ile taşıtan arasında akdedilen taşıma sözleşmesidir.