PTF (TL/MWh)
Piyasa Takas Fiyatı
00 :216,87 |01 :212,25 |02 :209,00 |03 :185,00 |04 :184,50 |05 :190,00 |06 :209,00 |07 :215,72 |08 :220,72 |09 :220,76 |10 :219,57 |11 :219,74 |12 :215,58 |13 :217,52 |14 :219,26 |15 :219,08 |16 :219,89 |17 :220,29 |18 :219,72 |19 :221,29 |20 :219,49 |21 :220,05 |22 :210,00 |23 :180,11 |
SMF (TL/MWh)
Sistem Marjinal Fiyatı
00 :209,00 |01 :------ |02 :------ |03 :------ |04 :------ |05 :------ |06 :------ |07 :------ |08 :------ |09 :------ |10 :------ |11 :------ |12 :------ |13 :------ |14 :------ |15 :------ |16 :------ |17 :------ |18 :------ |19 :------ |20 :------ |21 :------ |22 :------ |23 :------ |
AOF (TL/MWh)
Ağırlıklı Ortalama Fiyat
00 :212,91 |01 :212,42 |02 :209,07 |03 :184,97 |04 :183,86 |05 :188,92 |06 :202,68 |07 :212,75 |08 :218,91 |09 :219,65 |10 :218,43 |11 :217,58 |12 :213,56 |13 :213,99 |14 :216,67 |15 :218,39 |16 :216,69 |17 :217,34 |18 :217,12 |19 :221,08 |20 :219,48 |21 :219,29 |22 :209,39 |23 :179,61 |

Genel Esaslar

Genel Esaslar

  • Gün Öncesi Piyasasına ilişkin piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini içeren Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması’nı imzalayarak piyasa katılımcısı olan tüm lisans sahibi tüzel kişiler Gün Öncesi Piyasasına katılabilirler.
  • Gün Öncesi Piyasası işlemleri günlük olarak, saatlik bazda gerçekleştirilir. Her bir gün, 00:00’dan başlayıp, ertesi gün 00:00’da sona eren saatlik zaman dilimlerinden oluşur.
  • Gün öncesi piyasası teklifleri bir sonraki günden başlanarak 5 gün sonraya kadar verilebilir.
  • Gün Öncesi Piyasasının uzlaştırmasında uygulanan fiyat ve miktarlar günlük bazda ve her bir saat için belirlenir.
  • Uzlaştırma hesaplamaları sonucunda piyasa katılımcılarının gün öncesi dengeleme faaliyetlerine ilişkin olarak, bir fatura döneminin her günü için Piyasa İşletmecisine ödeyeceği ya da Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına ödenecek tutarları içeren günlük avans ödeme bildirimi, günlük bazda ertesi gün Piyasa İşletmecisi tarafından merkezi uzlaştırma bankası aracılığı ile ilgili piyasa katılımcılarına duyurulur.
  • Teminat mektupları her gün saat 10:30’ a kadar Piyasa İşletmecisine, teminat mektubu dışındaki diğer teminatlar ise saat 11:00’a kadar merkezi uzlaştırma bankasına, piyasa katılımcısı tarafından sunulur.