PTF (TL/MWh)
PTFtooltip
00 :179,99 |01 :151,54 |02 :120,00 |03 :89,36 |04 :89,35 |05 :89,35 |06 :134,14 |07 :177,35 |08 :200,22 |09 :205,99 |10 :207,93 |11 :211,31 |12 :207,89 |13 :209,80 |14 :207,28 |15 :204,56 |16 :193,18 |17 :174,94 |18 :196,15 |19 :199,98 |20 :200,27 |21 :180,00 |22 :122,08 |23 :174,94 |
SMF (TL/MWh)
SMFtooltip
00 :180,00 |01 :154,00 |02 :130,00 |03 :124,00 |04 :133,35 |05 :130,00 |06 :134,14 |07 :177,35 |08 :150,22 |09 :180,00 |10 :232,93 |11 :213,00 |12 :207,89 |13 :------ |14 :------ |15 :------ |16 :------ |17 :------ |18 :------ |19 :------ |20 :------ |21 :------ |22 :------ |23 :------ |
AOF (TL/MWh)
AOFtooltip
00 :180,69 |01 :150,49 |02 :111,15 |03 :81,68 |04 :------ |05 :------ |06 :------ |07 :------ |08 :201,87 |09 :205,34 |10 :206,65 |11 :212,90 |12 :208,27 |13 :210,90 |14 :209,42 |15 :206,53 |16 :194,26 |17 :175,01 |18 :195,53 |19 :200,95 |20 :199,21 |21 :178,39 |22 :120,99 |23 :173,83 |

Süreçler

Süreçler

  • Her gün saat 12:30’ a kadar, gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları bir sonraki güne ait gün öncesi piyasası tekliflerini Yeni GÖP sistemi aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirirler.
  • Gün Öncesi Piyasasına teklif verilip verilemeyeceğinin belirlenmesi için gün öncesi piyasası açılış zamanından önce saat 12:30-13:00 arasında teminat kontrolü yapılır.
  • Bildirilen her bir gün öncesi piyasası teklifi Piyasa İşletmecisi tarafından saat 12:30-13:00 arasında değerlendirilerek doğrulanır.
  • Teyit edilen teklifler saat 13:00 – 13:30 arasında, optimizasyon aracı ile değerlendirilir ve ilgili günün her bir saatine ilişkin piyasa takas fiyatları ve piyasa takas miktarları belirlenir.
  • Her gün 13:30’ da onaylanmış alış-satış miktarlarını içeren ticari işlem onayları ilgili piyasa katılımcısına bildirilir. Bu bildirimlerin içeriğinde hata bulunması durumunda piyasa katılımcısı saat 13:30-13:50 arasında itiraz edebilir.
  • İtirazlar saat 13:50 – 14:00 arasında değerlendirilir ve sonucu katılımcıya bildirilir. Saat 14:00’da ertesi günün 24 saatine ilişkin fiyat ve eşleşmeler nihai olarak duyurulur.
  • Her gün saat 00:00 – 17:00 arasında piyasa katılımcıları tarafından ikili anlaşma bildirimleri Yeni GÖP sistemine girilir.
  • Yukarıda belirtilen süreçler Gün Öncesi Piyasasının normal süreçleri olup, Yeni GÖP sisteminden kaynaklanabilecek teknik arızalardan dolayı Piyasa İşletmecisi tarafından arıza prosedürleri uygulanır.