PTF (TL/MWh)
Piyasa Takas Fiyatı
00:164.50| 01:164.50| 02:139.39| 03:99.99| 04:4.41| 05:122.56| 06:122.57| 07:254.68| 08:320.98| 09:299.19| 10:299.18| 11:313.46| 12:232.12| 13:229.54| 14:260.00| 15:270.00| 16:299.19| 17:322.04| 18:321.65| 19:290.10| 20:299.03| 21:269.62| 22:245.03| 23:219.19|
SMF (TL/MWh)
Sistem Marjinal Fiyatı
00:144.50| 01:144.50| 02:119.39| 03:79.99| 04:4.41| 05:0.00| 06:0.01| 07:119.30| 08:--- | 09:--- | 10:--- | 11:--- | 12:--- | 13:--- | 14:--- | 15:--- | 16:--- | 17:--- | 18:--- | 19:--- | 20:--- | 21:--- | 22:--- | 23:--- |
AOF (TL/MWh)
Ağırlıklı Ortalama Fiyat
00:163.81| 01:164.08| 02:138.58| 03:99.82| 04:8.12| 05:120.87| 06:121.95| 07:250.12| 08:317.30| 09:294.98| 10:292.00| 11:309.16| 12:229.63| 13:227.26| 14:256.48| 15:266.15| 16:298.91| 17:319.12| 18:318.70| 19:285.60| 20:289.32| 21:273.19| 22:254.78| 23:226.64|
 • GRF (TL / '000Sm³) 22/01/2019 : 1539.32
 • DGAF (TL / '000Sm³) 22/01/2019 : 1585.5
 • DGSF (TL / '000Sm³) 22/01/2019 : 1493.14

OSB Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler için Kayıt İşlemleri

OSB Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler için Kayıt İşlemleri

OSB Lisansı sahibi tüzel kişiler piyasa katılımcısı olmamakla birlikte, Bölgeleri kapsamındaki üretim ve tüketim noktalarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere EPİAŞ’a kayıt olurlar. Bu kapsamda OSB Dağıtım Lisansı sahibi tüzel kişilerin lisans yürürlük tarihini takip eden 15 iş günü içerisinde tüzel kişilik kayıtlarını tamamlayacak şekilde, EPİAŞ’a  tüzel kişilik kayıt başvurusunda bulunmaları gereklidir. Tüzel Kişilik Kayıt İşlemleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki ilgili bağlantıyı tıklayınız.

Online Kayıt Formu

Tüzel Kişi İlk Kayıt ve Kayıt Bilgileri Güncelleme

Tüzel Kişi İlk Kayıt

EPİAŞ’a kayıt sürecinin ilk adımı, tüzel kişilik kaydıdır.

OSB Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler lisans yürürlük tarihini takip eden 15 iş günü içerisinde, EPİAŞ’a tüzel kişilik kayıt başvurusunda bulunur.

Tüzel Kişilik Kayıt Başvuru süreci 2 aşamadan oluşmaktadır.
Piyasa katılımcıları;

 • İlk kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere Online Kayıt  üzerinden tüzel kişilik bilgilerini girerek “Onay Bekleyen” konumuna getirirler.
 • Katılımcı, Tüzel kişilik kaydının yapılması talebini içeren bir ön yazı ekinde aşağıdaki belgeleri Enerji Piyasası İşletme Anonim Şirketine teslim eder;

Tüzel kişilik kaydı başvurusu EPİAŞ tarafından 10 iş günü içerisinde değerlendirilir. Başvuru evrakları arasında eksikler bulunduğu tespit edilen katılımcılara, eksikliklerin giderilmesi için 10 iş günü ek süre verilir. Başvuru dosyaları uygun bulunan veya tespit edilen eksiklerini 10 iş günü içerisinde tamamlayan piyasa katılımcısının tüzel kişilik kaydı PYS üzerinden gerçekleştirilir. Tüzel Kişilik kaydı tamamlanan Piyasa Katılımcısına, e-posta yoluyla ve resmi yazıyla tüzel kişilik kaydının yapıldığı bildirilerek ilgili piyasalarda işlem yapabilmesi için gerekli olan “Geçici Kullanıcı Adı” ve “Geçici Şifre” gönderilir.

Tüzel Kişi Kayıt Bilgileri Güncelleme

OSB Dağıtım Tüzel Kişilik Kayıt Güncelleme

Tüzel Kişilik Unvan Değişikliğine İlişkin Güncelleme:

Tüzel Kişiliğin unvanında değişiklik yapılması halinde, unvan değişikliğinin onaylanabilmesi için katılımcının sahip olduğu OSB Dağıtım Lisansının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans tadil işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur.

Tüzel kişilik unvanında değişiklik olan piyasa katılımcısı dgpys.epias.com.tr adresinden gerekli güncellemeyi yapar, unvan değişikliği talebini içeren ve ekinde yeni unvana göre düzenlenmiş aşağıdaki belgelerin yer aldığı bir ön yazıyla EPİAŞ’a başvurur;

 • Lisanslarının sayfalarının her biri temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce şirket kaşesi üzerine imzalanmış sureti,
 • Tüzel kişilik kayıt formu (KF.01.)
 • Belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerlerinin aslı ya da noter onaylı sureti,

Yazılı başvuru yapmayan piyasa katılımcılarının güncellemeleri EPİAŞ tarafından onaylanmaz.

Tüzel Kişiliğe İlişkin Diğer Güncellemeler:

Piyasa katılımcısı tüzel kişiliğinde gerçekleşen diğer değişikliklere ilişkin güncellemeleri dgpys.epias.com.tr adresinden yapar ve değişikliklere ilişkin yeni bilgilere göre düzenlenmiş Tüzel Kişilik Kayıt Formu (KF.01.) ve Sistem Yöneticisi (Admin) Formu (KF.03) nu ekleyerek değişiklik talebini içeren resmi yazıyla EPİAŞ’a başvurur.

 • Adres değişikliğine ilişkin talepler için, adres değişikliğinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi fotokopisi resmi yazı ekinde EPİAŞ’a gönderilir.
 • Banka Hesap Numarası (IBAN numarası) değişikliğinde yeni banka ve hesap numarası bilgilerinin resmi yazı ile EPİAŞ’a bildirilmesi zorunludur.
 • Yazılı başvuru yapmayan piyasa katılımcılarının güncellemeleri EPİAŞ tarafından onaylanmaz.