PTF (TL/MWh)
Piyasa Takas Fiyatı
00:164.50| 01:164.50| 02:139.39| 03:99.99| 04:4.41| 05:122.56| 06:122.57| 07:254.68| 08:320.98| 09:299.19| 10:299.18| 11:313.46| 12:232.12| 13:229.54| 14:260.00| 15:270.00| 16:299.19| 17:322.04| 18:321.65| 19:290.10| 20:299.03| 21:269.62| 22:245.03| 23:219.19|
SMF (TL/MWh)
Sistem Marjinal Fiyatı
00:144.50| 01:144.50| 02:119.39| 03:79.99| 04:4.41| 05:0.00| 06:0.01| 07:119.30| 08:--- | 09:--- | 10:--- | 11:--- | 12:--- | 13:--- | 14:--- | 15:--- | 16:--- | 17:--- | 18:--- | 19:--- | 20:--- | 21:--- | 22:--- | 23:--- |
AOF (TL/MWh)
Ağırlıklı Ortalama Fiyat
00:163.81| 01:164.08| 02:138.58| 03:99.82| 04:8.12| 05:120.87| 06:121.95| 07:250.12| 08:317.30| 09:294.98| 10:292.00| 11:309.16| 12:229.63| 13:227.26| 14:256.48| 15:266.15| 16:298.91| 17:319.12| 18:318.70| 19:285.60| 20:289.32| 21:273.19| 22:254.78| 23:226.64|
 • GRF (TL / '000Sm³) 22/01/2019 : 1539.32
 • DGAF (TL / '000Sm³) 22/01/2019 : 1585.5
 • DGSF (TL / '000Sm³) 22/01/2019 : 1493.14

Tedarik Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler İçin Kayıt İşlemleri

Tedarik Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler İçin Kayıt İşlemleri

Tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler lisans yürürlük tarihlerini takip eden 15 iş günü içerisinde tüzel kişilik kayıtlarını tamamlayacak şekilde, tüzel kişilik kayıt  başvurusunda bulunur. Tüzel Kişilik Kayıt İşlemleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki ilgili bağlantıyı tıklayınız.

Piyasa Katılımcılarının Tüzel Kişilik kaydını gerçekleştirmeleri için Piyasa Katılım Anlaşmasını ve istemeleri halinde Gün Öncesi Piyasasına katılım için Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşmasını ve Gün İçi Piyasasına katılım için Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşmasını imzalamaları zorunludur. Piyasa Katılım Anlaşmaları hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki ilgili bağlantıyı tıklayınız.

Piyasa katılımcılarının talep etmeleri halinde Dengeden Sorumlu Grup Kaydı işlemleri için resmi yazıyla EPİAŞ’a başvuruda bulunmaları gereklidir. Dengeden Sorumlu Grup Kaydı işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki ilgili bağlantıyı tıklayınız.

Online Kayıt Formu

Tüzel Kişi İlk Kayıt ve Kayıt Bilgileri Güncelleme

Tüzel Kişi İlk Kayıt

EPİAŞ’a kayıt sürecinin ilk adımı, tüzel kişilik kaydıdır.

Tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler lisans yürürlük tarihini takip eden 15 iş günü içerisinde, EPİAŞ’a tüzel kişilik kayıt başvurusunda bulunur.

Tüzel Kişilik Kayıt Başvuru süreci 2 aşamadan oluşmaktadır.
Piyasa katılımcıları;

 • İlk kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere Online Kayıt  üzerindenden tüzel kişilik bilgilerini girerek “Onay Bekleyen” konumuna getirirler.Tüzel Kişilik kayıt durumu Onay Bekleyen konumuna gelen Piyasa Katılımcısına resmi yazıyla “Piyasa Katılım Anlaşması” (Zorunlu), “Gün Öncesi piyasası Katılım Anlaşması” (İsteğe Bağlı) ve “Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması” (İsteğe Bağlı) gönderilir ve Takasbank ile Merkezi uzlaştırma bankası-katılımcı anlaşması yapabilmesi ve Başlangıç Teminatı Tutarını yatırabilmesi için gerekli olan Organizasyon ETSO kodu e-posta yolu ile bildirilir.
 • Başlangıç Teminatını Merkezi Uzlaştırma Bankasına yatıran Katılımcı, Tüzel kişilik kaydının yapılması talebini içeren bir ön yazı ekinde aşağıdaki belgeleri Enerji Piyasası İşletme Anonim Şirketine teslim eder;
  • Lisanslarının sayfalarının her biri temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce şirket kaşesi üzerine imzalanmış sureti,
  • Tüzel kişilik kayıt formu (KF.01.)
  • Belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerlerinin aslı ya da noter onaylı sureti,
  • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
  • Merkezi uzlaştırma bankası-katılımcı anlaşmasının, sayfalarının her biri temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce şirket kaşesi üzerine imzalanmış sureti,
  • Sistem Yöneticisi (Admin) Formu  (KF.03)
  • Piyasa Katılım Anlaşması

Tüzel kişilik kaydı başvurusu EPİAŞ tarafından 10 iş günü içerisinde değerlendirilir. Başlangıç Teminat Tutarını Merkezi Uzlaştırma Bankasına yatırmayan ve başvuru evrakları arasında eksikler bulunduğu tespit edilen katılımcılara, Başlangıç Teminatı Tutarını yatırması ve eksikliklerin giderilmesi için 10 iş günü ek süre verilir. Başvuru dosyaları uygun bulunan veya tespit edilen eksiklerini 10 iş günü içerisinde tamamlayan piyasa katılımcısının tüzel kişilik kaydı PYS üzerinden gerçekleştirilir. Tüzel Kişilik kaydı tamamlanan Piyasa Katılımcısına, e-posta yoluyla ve resmi yazıyla tüzel kişilik kaydının yapıldığı bildirilerek ilgili piyasalarda işlem yapabilmesi için gerekli olan “Geçici Kullanıcı Adı” ve “Geçici Şifre” gönderilir. Piyasa Katılım Anlaşmasını imzalamayan, başlangıç teminatını yatırmayan ve eksiklerini zamanında tamamlamayan piyasa katılımcısının tüzel kişilik kaydı onaylanmaz, başvuru dosyası piyasa katılımcısına iade edilerek durum EPDK’na bildirilir.

Tüzel Kişi Kayıt Bilgileri Güncelleme

Tüzel Kişilik Unvan Değişikliğine İlişkin Güncelleme:

Tüzel Kişiliğin unvanında değişiklik yapılması halinde, unvan değişikliğinin onaylanabilmesi için katılımcının sahip olduğu Tedarik Lisansının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans tadil işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur.

Tüzel kişilik unvanında değişiklik olan piyasa katılımcısı dgpys.epias.com.tr adresinden gerekli güncellemeyi yapar, unvan değişikliği talebini içeren ve ekinde yeni unvana göre düzenlenmiş aşağıdaki belgelerin yer aldığı bir ön yazıyla EPİAŞ’a başvurur;

 • Lisanslarının sayfalarının her biri temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce şirket kaşesi üzerine imzalanmış sureti,
 • Tüzel kişilik kayıt formu (KF.01.)
 • Belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerlerinin aslı ya da noter onaylı sureti,
 • Unvan değişikliğini gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 • Merkezi uzlaştırma bankası-katılımcı anlaşması imzaladıklarına dair belge.

Yazılı başvuru yapmayan piyasa katılımcılarının güncellemeleri EPİAŞ tarafından onaylanmaz. Tüzel kişiliğe dair unvan değişikliğinin onaylanmasını takiben, EPİAŞ tarafından yazı ekinde gönderilen Piyasa Katılım Anlaşması ve gerekmesi halinde Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması ve Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması yeni tüzel kişilik için yeniden temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce şirket kaşesi üzerine imzalanmış olarak EPİAŞ’a gönderilir.

Tüzel Kişiliğe İlişkin Diğer Güncellemeler:

Piyasa katılımcısı tüzel kişiliğinde gerçekleşen diğer değişikliklere ilişkin güncellemeleri dgpys.epias.com.tr adresinden yapar ve değişikliklere ilişkin yeni bilgilere göre düzenlenmiş Tüzel Kişilik Kayıt Formu (KF.01.) ve Sistem Yöneticisi (Admin) Formu (KF.03) nu ekleyerek değişiklik talebini içeren resmi yazıyla EPİAŞ’a başvurur.

 • Adres değişikliğine ilişkin talepler için, adres değişikliğinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi fotokopisi resmi yazı ekinde EPİAŞ’a gönderilir.
 • Banka Hesap Numarası (IBAN numarası) değişikliğinde yeni banka ve hesap numarası bilgilerinin resmi yazı ile EPİAŞ’a bildirilmesi zorunludur.
 • Yazılı başvuru yapmayan piyasa katılımcılarının güncellemeleri EPİAŞ tarafından onaylanmaz.
Piyasa Katılım Anlaşması, Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması ve Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması

Piyasa Katılım Anlaşması Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması ve Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşmasının İmzalanması

Piyasa Katılımcılarının Tüzel Kişilik kaydını gerçekleştirmeleri için Piyasa Katılım Anlaşmasını imzalamaları zorunludur. Piyasa Katılım Anlaşması, gün öncesi ve gün içi piyasası hariç olmak üzere, piyasa katılımcısının dengeleme mekanizmasına katılımı ile Piyasa İşletmecisi ve sistem işletmecisinin dengeleme mekanizmasının işletimine ilişkin koşul ve hükümlerin yer aldığı standart anlaşmadır.

Gün Öncesi Piyasasına katılmak isteyen piyasa katılımcıları, Piyasa Katılım Anlaşmasına ek olarak Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşmasını da imzalar. Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması, piyasa katılımcısının gün öncesi piyasasına katılımı ile EPİAŞ’ın gün öncesi piyasasının işletimine ilişkin koşul ve hükümlerin yer aldığı standart anlaşmadır.

Gün İçi Piyasasına katılmak isteyen piyasa katılımcıları, Piyasa Katılım Anlaşmasına ek olarak Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşmasını da imzalar. Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması, piyasa katılımcısının gün içi piyasasına katılımı ile EPİAŞ’ ın gün içi piyasasının işletimine ilişkin koşul ve hükümlerin yer aldığı standart anlaşmadır.

Tüzel Kişi kaydını tamamlayan piyasa katılımcısına EPİAŞ tarafından resmi yazı ekinde gönderilen Piyasa Katılım Anlaşması (Zorunlu) ile gün öncesi piyasasında işlem yapmak isteniyorsa Gün Öncesi Piyasası Katılım Anlaşması ve gün içi piyasasında işlem yapmak isteniyorsa Gün İçi Piyasası Katılım Anlaşması, bütün sayfaları Şirket kaşesi ile kaşelenerek ve yetkili kişi/kişilerce tarih kısmı boş bırakılıp imzalanarak, anlaşmaları imzalayan yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı ile birlikte piyasa katılımcısı tarafından ön yazı ekinde EPİAŞ’a teslim edilir. Onaylanan anlaşma/anlaşmaların bir örneği EPİAŞ tarafından katılımcıya gönderilir.

Dengeden Sorumlu Grup Kaydı

Dengeden Sorumlu Grup Kaydı

Denge sorumluluğu, enerji dengesizliğine ilişkin EPİAŞ’a karşı mali sorumluluğun üstlenilmesini ifade etmektedir. Uzlaştırma faaliyetlerine katılabilmek için gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştiren tüm katılımcılar dengeden sorumlu taraf niteliğindedir. Dengeden sorumlu grup ise, bir grup piyasa katılımcısının aralarında anlaşarak ve EPİAŞ’a yaptıkları beyanla denge sorumluluğunu – enerji dengesizliğine ilişkin mali sorumluluğu- aralarındaki bir piyasa katılımcısına aktarmalarıdır. Bu durumda denge sorumluluğunu üstlenen piyasa katılımcısı grubun dengeden sorumlu tarafı olmaktadır.

Dengeden sorumlu grup oluşturulabilmesi için grupta yer alacak tüm piyasa katılımcılarının birlikte Enerji Piyasası İşletme Anonim Şirketine başvuru yapması gerekmekte olup tüm katılımcıların resmi yazıyla yapılan beyanı EPİAŞ’a ulaştığında başvuru işleme alınmaktadır. Gruba katılacak piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kaydının tamamlanmış olması ve başvuru tarihi itibariyle katılımcıların kendileri ile ilişkili tüm uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerine ilişkin kayıtların tamamlamış olması gerekmektedir.

Mevcut dengeden sorumlu bir gruba, bir katılımcının dahil olmak istemesi durumunda ise ilgili piyasa katılımcısı ve dengeden sorumlu grup adına denge sorumluluğunu üstlenmiş olan dengeden sorumlu tarafın ortaklaşa başvuru yapması gerekmektedir.

Bir piyasa katılımcısının bir dengeden sorumlu gruba katılımının işlerlik kazanması, gruba katılım ile ilgili işlemlerin tamamlandığı fatura dönemini takip eden ilk fatura dönemi itibariyle başlamaktadır.

Dağıtım Şirketleri ve bölgelerindeki Perakende Satış Şirketleri sadece birbirileriyle ve Perakende Satış Şirketleri’nin tüzel kişilik kaydı sırasında oluşturdukları “serbest olmayan tüketiciler, tedarikçisini seçmemiş serbest tüketiciler, daha önce tedarikçisini seçmiş olup tekrar görevli perakende satış şirketinden düzenlenen perakende satış tarifesinden enerji alan serbest tüketiciler” kategorisi için dengeden sorumlu grup oluşturabilirler.