DUYURULAR

A

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında

30 Aralık 2019 Tarih ve 30994 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1947 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla; 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlemiştir.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) ve Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul Ve Esasları (PUE) gereği, piyasa katılımcılarımızın ödemelere ilişkin temerrüt etmeleri halinde uygulanan gecikme zammı oranları, yukarıda anılan mezkûr karar doğrultusunda %1,6  olarak güncellenmiştir.

Piyasa katılımcılarımıza saygıyla duyrulur.

 

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

FİLTRELE

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri