Duyurular

Bakan Dönmez: “Daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir”

5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti.
Zirvede konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin enerji alanında dönüşümüne dikkati çekerek, “Türkiye, bu anlamda erken yol alan ülkelerden biri. Biz enerji dönüşümünü kaynaktan teknoloji üretimine kadar bütüncül bir perspektifte kendi iç dinamikleriyle harekete geçiren nadir ülkelerden biriyiz. Her zaman şunu dedik; “daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir”. Son dönemde enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan hızlı artış bir kez daha gösterdi ki; yerli kaynaklara dayanmayan bir sistemde enerji bağımsızlığından söz edemeyiz. Bugün enerji kurulu gücümüzün yüzde 65’i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. Yenilenebilir enerjide ise adeta bir Türkiye baharı yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.
Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz
Konuşmasında enerji verimliliğinin önemine de değinen Bakan Dönmez, “Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Hanelerde enerji verimliliğini teşvik edecek uygun şartlı krediler için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. Planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla temas halindeyiz. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı 2017’de ilan etmiştik. Son 5 yıllık döneme baktığımızda enerji verimliliğine toplamda 6 milyar 447 milyon dolar yatırım yaptık. Toplamda 1,56 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu tabi kümülatif bir tasarruf olacağı için tasarruf miktarı her yıl üzerine koyarak daha da artacak. 2021 yılında enerji verimliliğine 1 milyar 325 milyon dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu yıl 1,06 milyon TEP birincil enerji tasarrufuyla ilk defa 1 milyon TEP sınırını aştık. 2021, enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl oldu. Yine geçtiğimiz yıl enerji verimliliği uygulamalarıyla 15,61 milyon ton CO2 salınımını da engellemiş olduk.” dedi.

“Arz güvenliği için üretim portföyünün çeşitliliği, kaynakların çeşitlenmesi önemli bir yere sahip”
Zirvenin öğleden önce gerçekleşen oturumunda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, elektrik fiyatlarındaki artışın sadece ülkemizde değil; tüm dünyada yaşandığını belirtti. Dünyada ve ülkemizde elektriğin hangi kaynaklardan üretildiğini veriler üzerinden açıklayan Tancan, 2021 yılında yağış azlığı nedeniyle ithal kaynaklardan üretim oranının arttığını belirtti.
Dünyadaki tek farkın nükleerin kullanımı olduğunu söyleyen Tancan, “ Önümüzdeki yıllarda biz de üretim portföyümüze nükleeri kazandırmış olacağız. Arz güvenliği için üretim portföyünün çeşitliliği, kaynakların çeşitlenmesi önemli bir yere sahip.” ifadelerini kullandı.
Petrol, doğal gaz, kömür fiyatlarındaki değişimi verilerle anlatan Tancan, doğal gazın fiyatının 10 kat arttığını vurguladı. Fiyatlardaki artışların elektrik piyasalarındaki fiyat artışlarına neden olduğunu söyledi.
“Duyarlı, esnek, dijitalleşme ile uyumlu ve rasyonel olmak gerekiyor”
Aynı oturumda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, dünya üzerinden makro bir değerlendirme yaparak konuşmasına başladı. Geçmişte gerçekleşen zirveleri hatırlatan Bayraktar “5 yıl önce 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz toplantıda gündemimiz iklim değişikliğiydi. 2019 yılında ise dünyadaki belirsizliğe (göç, emtia, piyasa kırılganlıkları) vurgu yapmıştık. 2020 yılı pandemi sonrasında ise bölge ve ülke olarak jeopolitik krizin yaşandığı bir ortamdayız. Böyle bir ortamda düşük karbon, karbon nötr olma konusunun gündeme gelmesi de zorlaştı. Arz güvenliğinin önemli olduğu bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte akıllı enerji dönüşümüne ihtiyaç var. Bunu dört madde ile değerlendirirsek; duyarlı, esnek, dijitalleşme ile uyumlu ve rasyonel olmak gerekiyor.” dedi. Glasgow’da heyecanlı hedeflerin açıklandığını, karbon nötr olma hedeflerinin konulduğunu belirtti. Bu hedeflerin, endüstri, sanayi, ulaşım, tarım gibi birçok alanda dönüşüm yaşanması gerektiğini belirtti. ABD, Avrupa, Kanada’dan örnekler veren Bayraktar, söylem ile gerçekleşenler arasındaki farkı vurgulayarak, rasyonel hedefler konulması gerektiğini belirtti.
Petrol, kömür ve doğal gaz fiyatlarındaki artışı vurgulayan Bayraktar, piyasa ve ekonomik gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, fosil yakıtlardan hemen çıkılmasının mümkün olmadığını vurguladı.
Hâlihazırdaki süreci değerlendiren Bayraktar, yaşadığımız şey, enerji krizi olarak değil, politik bir kriz olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

Tarih Başlık Kategori
14.11.2023 Ekim 2023 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Elektrik Genel Yan Hizmetler Piyasası
11.11.2023 Ekim 2023 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirimi Hk. Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
07.11.2023 Ekim 2023 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa YEK-G
03.11.2023 01.07.2021 Tarihinden 31.12.2030 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
02.11.2023 Yeni Gün İçi Piyasası Yazılımının Test Ortamına Yeni Özelliklerin Eklenmesi Duyurular Elektrik GİP
26.10.2023 Kasım 2023 Dönemi Serbest Tüketici Listelerinin Yayımlanması ve Aralık 2023 Talep Döneminin Açılması Serbest Tüketici
21.10.2023 Planlı Bakım İptali Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
20.10.2023 Ekim Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
19.10.2023 Kasım 2023 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayınlanması Serbest Tüketici
17.10.2023 Planlı Bakım Çalışmaları Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
16.10.2023 Eylül 2023 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
16.10.2023 Eylül 2023 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Elektrik Genel Yan Hizmetler Piyasası
16.10.2023 Eylül 2023 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa VEP
11.10.2023 Eylül 2023 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirimi Hk. Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
06.10.2023 Eylül 2023 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa YEK-G
05.10.2023 Gün İçi Piyasasında Sunulan Tekliflerin Teknik Gerekliliklerine Dair Yöntem Taslağı Görüşe Açıldı Duyurular Genel Mevzuat - Elektrik
03.10.2023 01.07.2021 Tarihinden 31.12.2030 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
26.09.2023 İkili Anlaşmaların İptale Düşmesi Hk. Duyurular Elektrik GÖP İkili Anlaşma Piyasa
26.09.2023 EPYS Kayıt, Serbest Tüketici ve Teminat Modülleri Canlıya Alındı Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Serbest Tüketici Teminat - Elektrik
25.09.2023 Ekim 2023 Serbest Tüketici Listelerinin Yayınlanması Serbest Tüketici
21.09.2023 Eylül Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
19.09.2023 Ekim 2023 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayınlanması Serbest Tüketici
19.09.2023 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-21.30 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
19.09.2023 01.07.2021 Tarihinden 31.12.2030 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
18.09.2023 EPYS Kayıt, Serbest Tüketici ve Teminat Modülleri Canlıya Alınıyor Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Serbest Tüketici Teminat - Elektrik
15.09.2023 Ağustos 2023 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
15.09.2023 2023 Yılı Sonbahar Dönemi Piyasa Eğitimleri Eğitim Eğitim - Doğal Gaz Eğitim - Elektrik
15.09.2023 Ağustos 2023 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa VEP
15.09.2023 EPYS Kayıt ve Serbest Tüketici Modülü Eğitimleri Ertelemesi Hk. Eğitim - Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Serbest Tüketici
14.09.2023 Ağustos 2023 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Elektrik Genel Yan Hizmetler Piyasası

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED