Duyurular

Bakan Dönmez: “Daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir”

5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti.
Zirvede konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin enerji alanında dönüşümüne dikkati çekerek, “Türkiye, bu anlamda erken yol alan ülkelerden biri. Biz enerji dönüşümünü kaynaktan teknoloji üretimine kadar bütüncül bir perspektifte kendi iç dinamikleriyle harekete geçiren nadir ülkelerden biriyiz. Her zaman şunu dedik; “daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir”. Son dönemde enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan hızlı artış bir kez daha gösterdi ki; yerli kaynaklara dayanmayan bir sistemde enerji bağımsızlığından söz edemeyiz. Bugün enerji kurulu gücümüzün yüzde 65’i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. Yenilenebilir enerjide ise adeta bir Türkiye baharı yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.
Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz
Konuşmasında enerji verimliliğinin önemine de değinen Bakan Dönmez, “Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Hanelerde enerji verimliliğini teşvik edecek uygun şartlı krediler için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. Planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla temas halindeyiz. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı 2017’de ilan etmiştik. Son 5 yıllık döneme baktığımızda enerji verimliliğine toplamda 6 milyar 447 milyon dolar yatırım yaptık. Toplamda 1,56 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu tabi kümülatif bir tasarruf olacağı için tasarruf miktarı her yıl üzerine koyarak daha da artacak. 2021 yılında enerji verimliliğine 1 milyar 325 milyon dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu yıl 1,06 milyon TEP birincil enerji tasarrufuyla ilk defa 1 milyon TEP sınırını aştık. 2021, enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl oldu. Yine geçtiğimiz yıl enerji verimliliği uygulamalarıyla 15,61 milyon ton CO2 salınımını da engellemiş olduk.” dedi.

“Arz güvenliği için üretim portföyünün çeşitliliği, kaynakların çeşitlenmesi önemli bir yere sahip”
Zirvenin öğleden önce gerçekleşen oturumunda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, elektrik fiyatlarındaki artışın sadece ülkemizde değil; tüm dünyada yaşandığını belirtti. Dünyada ve ülkemizde elektriğin hangi kaynaklardan üretildiğini veriler üzerinden açıklayan Tancan, 2021 yılında yağış azlığı nedeniyle ithal kaynaklardan üretim oranının arttığını belirtti.
Dünyadaki tek farkın nükleerin kullanımı olduğunu söyleyen Tancan, “ Önümüzdeki yıllarda biz de üretim portföyümüze nükleeri kazandırmış olacağız. Arz güvenliği için üretim portföyünün çeşitliliği, kaynakların çeşitlenmesi önemli bir yere sahip.” ifadelerini kullandı.
Petrol, doğal gaz, kömür fiyatlarındaki değişimi verilerle anlatan Tancan, doğal gazın fiyatının 10 kat arttığını vurguladı. Fiyatlardaki artışların elektrik piyasalarındaki fiyat artışlarına neden olduğunu söyledi.
“Duyarlı, esnek, dijitalleşme ile uyumlu ve rasyonel olmak gerekiyor”
Aynı oturumda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, dünya üzerinden makro bir değerlendirme yaparak konuşmasına başladı. Geçmişte gerçekleşen zirveleri hatırlatan Bayraktar “5 yıl önce 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz toplantıda gündemimiz iklim değişikliğiydi. 2019 yılında ise dünyadaki belirsizliğe (göç, emtia, piyasa kırılganlıkları) vurgu yapmıştık. 2020 yılı pandemi sonrasında ise bölge ve ülke olarak jeopolitik krizin yaşandığı bir ortamdayız. Böyle bir ortamda düşük karbon, karbon nötr olma konusunun gündeme gelmesi de zorlaştı. Arz güvenliğinin önemli olduğu bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte akıllı enerji dönüşümüne ihtiyaç var. Bunu dört madde ile değerlendirirsek; duyarlı, esnek, dijitalleşme ile uyumlu ve rasyonel olmak gerekiyor.” dedi. Glasgow’da heyecanlı hedeflerin açıklandığını, karbon nötr olma hedeflerinin konulduğunu belirtti. Bu hedeflerin, endüstri, sanayi, ulaşım, tarım gibi birçok alanda dönüşüm yaşanması gerektiğini belirtti. ABD, Avrupa, Kanada’dan örnekler veren Bayraktar, söylem ile gerçekleşenler arasındaki farkı vurgulayarak, rasyonel hedefler konulması gerektiğini belirtti.
Petrol, kömür ve doğal gaz fiyatlarındaki artışı vurgulayan Bayraktar, piyasa ve ekonomik gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, fosil yakıtlardan hemen çıkılmasının mümkün olmadığını vurguladı.
Hâlihazırdaki süreci değerlendiren Bayraktar, yaşadığımız şey, enerji krizi olarak değil, politik bir kriz olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

Tarih Başlık Kategori
18.04.2022 Planlı Bakım Çalışması (İlgili kontratlara saat 18.00-20.20 arasında işlem yapılabilir!) Duyurular Elektrik GİP Piyasa Planlı Bakım
15.04.2022 Mart 2022 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
15.04.2022 Mart 2022 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa VEP
14.04.2022 Mart 2022 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırması Hk. Duyurular Elektrik Piyasa Yan Hizmetler Piyasası
11.04.2022 Mart 2022 Elektrik Piyasası Sayaç Verisi Yüklemeleri ve Ön Uzlaştırma Bildirimi hakkında Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
08.04.2022 Gün Öncesi Piyasasında Blok Alış Tekliflerinin Yeniden Kullanıma Açılması Duyurular Elektrik GÖP Piyasa
08.04.2022 Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kurul Kararı Duyurular Elektrik GÖP Piyasa
07.04.2022 Mart 2022 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa YEK-G
05.04.2022 Mayıs 2022 Dönemi Kaydı Mevcut Olmayan veya Güncel Olmayan Ölçüm Noktalarının Talepleri Serbest Tüketici
30.03.2022 Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
30.03.2022 Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı Duyurular GÖP Piyasa
28.03.2022 Blok Alış Teklif Limitlerinin Sıfıra Çekilmesi Duyurular Elektrik GÖP Piyasa
25.03.2022 Nisan 2022 Dönemi Serbest Tüketici Listelerinin Yayınlanması ve Mayıs 2022 Talep Döneminin Açılması Serbest Tüketici
21.03.2022 Mart Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Çevresel Elektrik Genel Piyasa YEK-G
18.03.2022 Nisan 2022 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayımlanması Serbest Tüketici
17.03.2022 Nisan 2022 Kaydı Mevcut Olmayan veya Güncel Olmayan Ölçüm Noktası Talepleri Serbest Tüketici
15.03.2022 Şubat 2022 Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa
15.03.2022 Şubat 2022 Vadeli Elektrik Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
14.03.2022 Şubat 2022 Yan Hizmetler Piyasası Uzlaştırmaları Hk. Duyurular Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa Yan Hizmetler Piyasası
08.03.2022 2021 Yılı Tüketimlerine İlişkin İtfa İşlemleri Çevresel Duyurular Eğitim Elektrik Genel Piyasa YEK-G
07.03.2022 01.07.2021 Tarihinden 31.12.2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
07.03.2022 Şubat 2022 Dönemi Organize YEK-G Piyasası Uzlaştırma Bildirimi Çevresel Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa YEK-G
04.03.2022 Nisan 2022 Dönemi Kaydı Mevcut Olmayan veya Güncel Olmayan Ölçüm Noktalarının Talepleri Serbest Tüketici
03.03.2022 04.03.2022 Nihai Piyasa Takas Fiyatı Hakkında DGP Duyurular Elektrik GİP GÖP Piyasa
25.02.2022 Mart 2022 Dönemi Serbest Tüketici Listelerinin Yayınlanması ve Nisan 2022 Talep Döneminin Açılması Serbest Tüketici
23.02.2022 Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası’nda 1-31 Mart 2022 İçin Azami Fiyat Belirlenmesi DGP Duyurular Elektrik GİP GÖP Piyasa
21.02.2022 Şubat Ayı Organize YEK-G Piyasası Seansı Çevresel Duyurular Elektrik Genel Piyasa YEK-G
18.02.2022 Mart 2022 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayımlanması Serbest Tüketici
18.02.2022 EPİAŞ Yardım Masası’nda Kesinti Duyurusu Doğal Gaz Duyurular Elektrik Piyasa
18.02.2022 EPİAŞ 2022 Yılı Eğitim Takvimi Yayımlandı Doğal Gaz Eğitim Elektrik Kurumsal

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri