Duyurular

Doğal Gaz Piyasası Teminat Ödemeleri Duyurusu

Değerli Piyasa Katılımcılarımız;

Piyasamızın açıldığı 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren siz katılımcılarımızdan gelen görüşler değerlendirilmekte, sizlerden gelen bu görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kuruluşlarla da görüşülerek tarafımızca yapılmaktadır.

Bu doğrultuda   29/01/2020 tarihli ve 31023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/01/2020 tarih ve 9138 sayılı Kurul Kararı ile PUE’nin 9.4.8. ve 9.4.9. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“9.4.8. Piyasa katılımcıları/sistem kullanıcıları, piyasa işletmecisinin yapmış olduğu bildirimde yer alan fatura işlem ve dengesizlik teminatı tutarlarını, bildirimi takip eden ilk iş günü saat 15:00’a kadar tamamlar. Yarım iş günleri, hafta sonu ve resmi tatil günleri kapsamında değerlendirilir ve teminat yatırma işlemi gerçekleştirilmez. Piyasa işletmecisi fatura ödeme son iş gününden sonraki iş gününe süresi içinde fatura ödemesi yapabileceği son iş gününü izleyen bir sonraki iş gününe özel olarak saat 08:30’da piyasa katılımcıları/sistem kullanıcıları bazında fatura işlem ve dengesizlik teminatı tutarlarını yeniden hesaplar ve piyasa katılımcıları/sistem kullanıcılarına ve merkezi uzlaştırma kuruluşuna bildirir.  Bu güne özel olarak yapılan teminat bildirimi ilgili gün saat 15:00’da yapılacak kontrol için geçerli olacaktır.”

“9.4.9.    Merkezi uzlaştırma kuruluşu piyasa katılımcıları/sistem kullanıcılarının merkezi uzlaştırma kuruluşundaki toplam değerlenmiş fatura işlem ve dengesizlik teminatı tutarlarını içeren dosyayı saat 15:00’da piyasa işletmecisine gönderir. Piyasa işletmecisi, gönderilen dosyanın içerisindeki piyasa katılımcıları/sistem kullanıcılarının merkezi uzlaştırma kuruluşundaki toplam değerlenmiş fatura işlem ve dengesizlik teminatı tutarlarını her iş günü saat 15:00’da kontrol eder. Merkezi uzlaştırma kuruluşu, fatura ödeme son iş gününden sonraki iş gününe süresi içinde fatura ödemesi yapabileceği son iş gününe özel olarak, piyasa katılımcıları/sistem kullanıcılarının merkezi uzlaştırma kuruluşundaki toplam değerlenmiş fatura işlem ve dengesizlik teminatı tutarlarını içeren dosyayı ilgili gün saat 09:30’da piyasa işletmecisine gönderir.”

Bu değişiklik ile sizlerden gelen talepler üzerine fatura ödemesi gerçekleştiği takdirde, fatura ödemesi gerçekleşen aya ilişkin teminatlandırmanın ivedi olarak sona erdirilmesi sağlanmıştır. Katılımcılarımıza PUE’nin 9.4.7, 9.4.8 ve 9.4.9 numaralı maddeleri uyarınca gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kurumumuzun katılımcıların teminatlarını ilgili hükümlerde belirtilen saatlerde yatırmaması durumunda teminatları yetersiz kalan bu katılımcıları uyarma sorumluluğu bulunmamaktadır. Bundan sonraki işlemlerinizde piyasa dışı kalmamanız için teminat durumlarınızı özellikle Fatura Son Ödeme tarihinden bir sonraki gün, PUE’nin 9.4.8. ve 9.4.9. maddeleri uyarınca kontrol ederek ilgili aksiyonları almanız önemle rica olunur. Aksi takdirde teminatı yetersiz olan piyasa katılımcılarının piyasada işlem yapmaları mümkün olmayacaktır.

DOĞAL GAZ PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

Tarih Başlık Kategori
17.05.2024 SSL Sertifika Güncellenmesi Çevresel DGP GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa Şeffaflık Platformu - Elektrik Serbest Tüketici Sistem - Elektrik STP Teminat - Elektrik VEP Web Servis Yan Hizmetler Piyasası YEK-G
19.02.2024 01.03.2024 tarihi itibariyle Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında Uygulanacak Asgari Temerrüt Matrahı ve Temerrüt Faizi Hk. Doğal Gaz Duyurular Finans - Doğal Gaz VGP
19.02.2024 Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında Uygulanacak Asgari Temerrüt Matrahı ve Temerrüt Faizi Hk. Doğal Gaz Duyurular Finans - Doğal Gaz
12.02.2024 Piyasa Eğitimleri Takvimi-Mart Ayı Duyurular Eğitim Eğitim - Doğal Gaz Eğitim - Elektrik Kurumsal
16.01.2024 2024 Yılı Takasbank Ücret Tarifeleri Hk. Doğal Gaz Duyurular Elektrik
25.12.2023 Şeffaflık Platformu Web Servisleri Erişim Tarihi Hakkında Güncelleme Şeffaflık Platformu Şeffaflık Platformu - Elektrik Web Servis Web Servis
15.12.2023 9. Şeffaflık Çalıştayı Geniş Katılımla Gerçekleşti Duyurular Kurumsal Piyasa Şeffaflık Platformu Şeffaflık Platformu - Doğal Gaz Şeffaflık Platformu - Elektrik
04.12.2023 Şeffaflık Platformu 2.0. Canlıya Alındı Çevresel Duyurular Kurumsal Piyasa Şeffaflık Platformu Şeffaflık Platformu - Doğal Gaz Şeffaflık Platformu - Elektrik
15.09.2023 2023 Yılı Sonbahar Dönemi Piyasa Eğitimleri Eğitim Eğitim - Doğal Gaz Eğitim - Elektrik
06.09.2023 Doğalgaz ve VGP’deki Teminat Mektuplarının E-Teminat Mektubu Olarak Değiştirilmesi Finans - Doğal Gaz
05.09.2023 E-Belgelerde Karekod Uygulaması Finans - Doğal Gaz Finans - Elektrik
10.07.2023 KDV Oranı Değişikliği Hk. Doğal Gaz Duyurular Genel
13.05.2023 SSL Sertifika Güncellenmesi Çevresel DGP GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa Şeffaflık Platformu - Elektrik Serbest Tüketici Sistem - Elektrik STP Teminat - Elektrik VEP Web Servis Yan Hizmetler Piyasası YEK-G
07.01.2023 BOTAŞ’TAN DUYURU! Doğal Gaz Duyurular
14.10.2022 Şeffaflık Platformu Planlı Bakım Duyurusu Doğal Gaz Duyurular Elektrik Piyasa Şeffaflık Platformu - Doğal Gaz Şeffaflık Platformu - Elektrik
22.07.2022 Doğal Gaz Kesintisi Duyurusu Doğal Gaz Duyurular
08.07.2022 PUE Değişiklik Taslağı Görüşe Açıldı Doğal Gaz Mevzuat - Doğal Gaz
24.06.2022 2022 Yılı Kurban Bayramı Resmi Tatili ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Teminat Hesaplamaları Piyasa Teminat - Doğal Gaz
05.05.2022 SSL Sertifikasının Yenilenmesi Çevresel DGP GİP GÖP Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Piyasa Şeffaflık Platformu - Elektrik Serbest Tüketici Sistem - Elektrik STP Teminat - Elektrik VEP Web Servis Yan Hizmetler Piyasası YEK-G
18.02.2022 EPİAŞ Yardım Masası’nda Kesinti Duyurusu Doğal Gaz Duyurular Elektrik Piyasa
18.02.2022 EPİAŞ 2022 Yılı Eğitim Takvimi Yayımlandı Doğal Gaz Eğitim Elektrik Kurumsal
13.01.2022 Şeffaflık Platformu Verileri Güncellendi Doğal Gaz Duyurular Elektrik Kurumsal Piyasa Şeffaflık Platformu - Doğal Gaz
13.01.2022 EPİAŞ’a Sunulacak E-Teminat Mektubu Duyurusu Doğal Gaz Duyurular Finans - Doğal Gaz Teminat - Doğal Gaz
29.12.2021 EPİAŞ Yardım Masası’nda Kesinti Duyurusu Doğal Gaz Duyurular Elektrik Piyasa
20.12.2021 2022 Gaz Yılı STP Kayıt Yenileme Duyurusu Doğal Gaz Duyurular Kayıt ve Uzlaştırma - Doğal Gaz
04.10.2021 EKYS Eğitimi 13 Ekim’de Doğal Gaz Duyurular Elektrik Kurumsal
20.09.2021 Eğitim Tarihi Değişikliği Duyurular Eğitim - Doğal Gaz Elektrik Kurumsal Serbest Tüketici
08.09.2021 Vadeli Doğal Gaz Piyasası Eğitimi II 15 Eylül’de Doğal Gaz Duyurular Eğitim Kurumsal
25.08.2021 Vadeli Doğal Gaz Piyasası Eğitimi 01 Eylül’de Doğal Gaz Eğitim - Doğal Gaz Kurumsal
24.08.2021 Vadeli Doğal Gaz Piyasası Kayıt İşlemleri Doğal Gaz Duyurular STP

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED