DUYURULAR

A

Doğal Gaz Piyasası Teminat Ödemeleri Duyurusu

Değerli Piyasa Katılımcılarımız;

Piyasamızın açıldığı 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren siz katılımcılarımızdan gelen görüşler değerlendirilmekte, sizlerden gelen bu görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kuruluşlarla da görüşülerek tarafımızca yapılmaktadır.

Bu doğrultuda   29/01/2020 tarihli ve 31023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/01/2020 tarih ve 9138 sayılı Kurul Kararı ile PUE’nin 9.4.8. ve 9.4.9. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“9.4.8. Piyasa katılımcıları/sistem kullanıcıları, piyasa işletmecisinin yapmış olduğu bildirimde yer alan fatura işlem ve dengesizlik teminatı tutarlarını, bildirimi takip eden ilk iş günü saat 15:00’a kadar tamamlar. Yarım iş günleri, hafta sonu ve resmi tatil günleri kapsamında değerlendirilir ve teminat yatırma işlemi gerçekleştirilmez. Piyasa işletmecisi fatura ödeme son iş gününden sonraki iş gününe süresi içinde fatura ödemesi yapabileceği son iş gününü izleyen bir sonraki iş gününe özel olarak saat 08:30’da piyasa katılımcıları/sistem kullanıcıları bazında fatura işlem ve dengesizlik teminatı tutarlarını yeniden hesaplar ve piyasa katılımcıları/sistem kullanıcılarına ve merkezi uzlaştırma kuruluşuna bildirir.  Bu güne özel olarak yapılan teminat bildirimi ilgili gün saat 15:00’da yapılacak kontrol için geçerli olacaktır.”

“9.4.9.    Merkezi uzlaştırma kuruluşu piyasa katılımcıları/sistem kullanıcılarının merkezi uzlaştırma kuruluşundaki toplam değerlenmiş fatura işlem ve dengesizlik teminatı tutarlarını içeren dosyayı saat 15:00’da piyasa işletmecisine gönderir. Piyasa işletmecisi, gönderilen dosyanın içerisindeki piyasa katılımcıları/sistem kullanıcılarının merkezi uzlaştırma kuruluşundaki toplam değerlenmiş fatura işlem ve dengesizlik teminatı tutarlarını her iş günü saat 15:00’da kontrol eder. Merkezi uzlaştırma kuruluşu, fatura ödeme son iş gününden sonraki iş gününe süresi içinde fatura ödemesi yapabileceği son iş gününe özel olarak, piyasa katılımcıları/sistem kullanıcılarının merkezi uzlaştırma kuruluşundaki toplam değerlenmiş fatura işlem ve dengesizlik teminatı tutarlarını içeren dosyayı ilgili gün saat 09:30’da piyasa işletmecisine gönderir.”

Bu değişiklik ile sizlerden gelen talepler üzerine fatura ödemesi gerçekleştiği takdirde, fatura ödemesi gerçekleşen aya ilişkin teminatlandırmanın ivedi olarak sona erdirilmesi sağlanmıştır. Katılımcılarımıza PUE’nin 9.4.7, 9.4.8 ve 9.4.9 numaralı maddeleri uyarınca gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kurumumuzun katılımcıların teminatlarını ilgili hükümlerde belirtilen saatlerde yatırmaması durumunda teminatları yetersiz kalan bu katılımcıları uyarma sorumluluğu bulunmamaktadır. Bundan sonraki işlemlerinizde piyasa dışı kalmamanız için teminat durumlarınızı özellikle Fatura Son Ödeme tarihinden bir sonraki gün, PUE’nin 9.4.8. ve 9.4.9. maddeleri uyarınca kontrol ederek ilgili aksiyonları almanız önemle rica olunur. Aksi takdirde teminatı yetersiz olan piyasa katılımcılarının piyasada işlem yapmaları mümkün olmayacaktır.

DOĞAL GAZ PİYASASI DUYURULARI

FİLTRELE

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri