Duyurular

Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kurul Kararı (16-31 Ekim 2021 İçin)

Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında asgari ve azami fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yapılması hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14/10/2021 tarihli ve 10489 sayılı Kararı 15.10.2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Kurul Kararı;

Madde 1 – 21/06/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların Geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 (5) Bu fıkra hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar; ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 2000 TL/MWh değerini geçmemek üzere içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının 3 (üç) katı olarak uygulanır. Bu uygulama süresince bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.” hükmünü içermekte olup, Kurul Kararı uyarınca;

Gün Öncesi Piyasasında azami fiyat limiti 16-31 Ekim 2021 teslim günleri için 1.078 TL/MWh olarak belirlenmiştir. Bundan sonraki süreçte, takip eden aylar için aylık olarak azami fiyat değeri hesaplanacak ve içinde bulunan ay başlamadan 5 gün önce duyurularak Gün Öncesi Piyasası yazılımında tanımlanacaktır.

Azami fiyat değişikliğinden dolayı 16 Ekim 2021 ve sonrasındaki teslim günlerine şimdiden girilmiş olan teklifler 15 Ekim 2021 günü saat 06:30 itibariyle silinmiş olup, Gün Öncesi Piyasasında ileriye dönük silinen tekliflerin belirtilen zamandan sonra piyasa katılımcıları tarafından yeniden girilmesi önem arz etmektedir.

Önemli Not:

  • Tekliflerini excel dosyasıyla yükleyen katılımcıların excel dosyasındaki azami fiyatı 16 Ekim – 31 Ekim 2021 tarihlerindeki teslim günleri için 1.078 TL/MWh olarak güncellemesi ve bu şekilde tekliflerini girmesi gerekmektedir.
  • Ayrıca web servis kullanarak teklif girişi yapan katılımcıların teklif kaydederken hata ile karşılaşmamaları için web servis dokümanında azami fiyatı 16 Ekim – 31 Ekim 2021 tarihlerindeki teslim günleri için 1.078 TL/MWh olarak güncellemeleri gerekmektedir.

Yeni şablonu buradan indirebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

Tarih Başlık Kategori
16.05.2017 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Mevzuat - Elektrik
12.05.2017 Epiaş Kimlik Yönetim Sistemi (EKYS) Test Çalışması Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
05.05.2017 Haziran 2017 Dönemi Kaydı Mevcut Olmayan Veya Kullanım Tipi Güncel Olmayan Ölçüm Noktası Talepleri Hakkında Serbest Tüketici
28.04.2017 Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar GÖP Mevzuat - Elektrik
28.04.2017 Teminat Usul ve Esasları Değişikliği Hk. Finans - Elektrik Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
28.04.2017 GÖP Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı Hakkında GÖP Mevzuat - Elektrik
28.04.2017 Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Mevzuat - Elektrik
27.04.2017 “Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”Te Yer Alan Yan Hizmetlerle İlgili Uygulama Değişiklikleri Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Yan Hizmetler Piyasası
26.04.2017 Mayıs 2017 Serbest Tüketici Kesinleşmiş Listelerinin Yayımlanması Ve Haziran 2017 Talep Döneminin Açılması Hakkında Serbest Tüketici
26.04.2017 Sayaç Verisi Okuma İşlemleri Hakkında Duyuru Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Web Servis
19.04.2017 Mayıs 2017 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayımlanması Hakkında Serbest Tüketici
19.04.2017 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tatili Teminat Hesaplaması Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
17.04.2017 Mayıs 2017 Dönemi Kaydı Mevcut Olmayan veya Kullanım Tipi Güncel Olmayan Ölçüm Noktası Talepleri Hakkında Serbest Tüketici
07.04.2017 EPİAŞ 2016 Yılı Kâr Dağıtımı Hakkında Duyuru Finans - Elektrik
05.04.2017 Mayıs 2017 Dönemi Kaydı Mevcut Olmayan veya Kullanım Tipi Güncel Olmayan Ölçüm Noktası Talepleri Hakkında Serbest Tüketici
03.04.2017 Enerji Alım-Satım Bildirim Formu (IA-02) Hakkında Duyuru Serbest Tüketici
31.03.2017 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Tatili Teminat Hesaplaması Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
24.03.2017 Nisan 2017 Serbest Tüketici Kesinleşmiş Listelerinin Yayımlanması Ve Mayıs 2017 Talep Döneminin Açılması Hakkında Serbest Tüketici
24.03.2017 Yaz Saati Uygulamasının Devam Etmesi Hk. / About Daylight Saving Time Continuation GÖP Piyasa
17.03.2017 Nisan 2017 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayımlanması Hakkında Serbest Tüketici
16.03.2017 Nisan 2017 Dönemi Kaydı Mevcut Olmayan veya Kullanım Tipi Güncel Olmayan Ölçüm Noktası Talepleri Hakkında Serbest Tüketici
08.03.2017 DGP Süreçleri Hk. DGP
08.03.2017 Sistemlere Erişim Hk. DGP GİP GÖP Şeffaflık Platformu - Elektrik
03.03.2017 Nisan 2017 Dönemi Kaydı Mevcut Olmayan veya Kullanım Tipi Güncel Olmayan Ölçüm Noktası Talepleri Hakkında Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
24.02.2017 Mart 2017 Serbest Tüketici Kesinleşmiş Listelerinin Yayımlanması Ve Nisan 2017 Talep Döneminin Açılması Hakkında Serbest Tüketici
24.02.2017 Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Kurul Kararı DGP GÖP
22.02.2017 Serbest Tüketici İşlemleri İle İlgili Olarak Piyasa İşletmecisi Tarafından Belirlenen Süreçlere İlişkin Duyuru Serbest Tüketici
22.02.2017 Elektrik Piyasası Teminat Usul ve Esasları Taslağının İkinci Kez Görüşe Açılması Hk. Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik Mevzuat - Elektrik
20.02.2017 Piyasa Katılımcılarının Dikkatine! Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik
17.02.2017 Mart 2017 Serbest Tüketici Hareketleri Ön Bildirimin Yayımlanması Hakkında Serbest Tüketici

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED