DUYURULAR

A

Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kurul Kararı 28.12.2019

Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında asgari ve azami fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 tarihli ve 9021 sayılı Kararı 28.12.2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kurul Kararı;

Madde 1 – 21/06/2016 tarihli ve 29393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(4) 01/01/2020 ila 31/03/2020 tarihleri arasında ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 600 TL/MWh olarak uygulanır. Belirtilen tarihler arasında bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.” hükmünü içermektedir.

Kurul Kararı uyarınca 01/01/2020 ile 31/03/2020 tarihleri arasında Gün Öncesi Piyasasında azami fiyat limitlerinin 600 TL/MWh olarak belirlenmesi kararlaştırılmış olup, bu kapsamda Kurul Kararı uyarınca belirlenen yeni azami fiyat limiti ilgili dönem için 30 Aralık 2019 günü saat 15:00 itibariyle geçerli olacaktır.
01 Ocak 2020 ve sonrasındaki teslim günlerine şimdiden girilmiş olan teklifler ise 30 Aralık 2019 günü saat 15:00 itibariyle silinecek olup, piyasa katılımcılarının Gün Öncesi Piyasasında ileriye dönük silinen tekliflerini belirtilen zamandan sonra yeniden girmeleri gerekecektir.

01 Ocak 2020 ve sonrasındaki teslim günlerine ilişkin tekliflerin 30 Aralık 2019 günü saat 15:00’ten sonra girilmesi önem arz etmektedir.
Bilgilerinize sunarız.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

FİLTRELE

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri