DUYURULAR

A

Sözleşmesiz Talepler Duyurusu

Serbest tüketiciyle ikili anlaşma yapmadan veya Enerji Alım-Satım Bildirim Formu imzalanmadan yapılan serbest tüketici taleplerine (Sözleşmesiz Talepler) ilişkin şikayet başvurularının değerlendirmeleri Şirketimiz tarafından yapılacaktır. Bu nedenle, bu tip şikayet başvurularının EPDK’ya müracaat edilmeksizin doğrudan Şirketimize yapılabilmesi için, şikayete konu tüketicinin mevcut tedarikçisi konumundaki ilgili piyasa katılımcıları tarafından ;

  • Sözleşmesiz Taleplerle ilgili şikayet başvurusu yapmak isteyen tüketicilerin linkteki “Sözleşmesiz Talep Tüketici Şikayet Başvuru Dilekçesini (STF.01)” doldurmalarının sağlanması,
  • Şikayette bulunan tüketicilere ait bilgilerin yer alacağı linkteki “Sözleşmesiz Talep BilgiFormu (STF.02) ”ile birlikte tüm dilekçeleri (STF.01) “kesinleşmiş listelerin yayınlanmasına ilişkin duyuru”da belirtilecek süre içerisinde st@epias.com.tr adresine, DGPYS’de kayıtlı bulunan yetkili elektronik posta adresi vasıtası ile iletmesi gerekmektedir. Bu başvurunun yapılması durumunda, talep eden tedarikçiden IA02 formu Şirketimizce talep edilecektir. İncelenen şikayet başvurularının haklı bulunması ve şikayete konutalebin DUY’un 30/A maddesinin 13. Fıkrasının (b) bendi kapsamına girdiğinin tespit edilmesi halinde ilgili madde uyarınca işlem yapılacak ve durum EPDK’ya bildirilecektir.

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

FİLTRELE

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri